Isikut tõendavad dokumendid
24.01.2021

Isikutunnistuse (ID-kaardi), elamisloakaardi ja digi-ID turvaliseks kasutamiseks:

 • Hoidke oma ID-kaarti, elamisloakaarti ja digi-ID heaperemehelikult
  • ärge väänake ega kõverdage ID-kaarti, see võib dokumenti või selle kiipi rikkuda;
  • vältige ID-kaardi kokkupuudet teravate esemetega;
  • jälgige, et dokument ei kontakteeruks metalliga (näiteks võtmete või müntidega);
  • kaitske ID- kaarti järskude temperatuurikõikumiste, niiskuse, pikaajalise otsese päikesevalguse, keemiliste ainete ning nende aurude ja radiatsiooni eest, sest need võivad dokumenti rikkuda ning kahjustada kiipi;
  • ärge asetage ID-kaarti tugevasse elektromagnetvälja, elektrilaengute, ioniseeriva-, ultraviolett- ja röntgenikiirguse mõjuvälja.
 • Ärge andke oma ID-kaarti, elamisloakaarti või digi-ID teiste kätte.
 • Ära hoia ID-kaarti niisama lugejas. Pärast ID-kaardi kasutamise lõppu võta alati ID-kaart kaardilugejast välja.
 • Hoidke oma kaardi koode teiste eest salajas. Ärge kirjutage ühtegi koodi kaardile ega hoidke koos kaardiga. Säilitage neid turvalises kohas või veel parem: õppige pähe ja hävitage PIN koodi ümbrik.
 • Kui oled toimingud lõpetanud, logi teenusest välja ja sulge veebilehitseja. Veebilehitsejad võivad mugavuse nimel PIN1-koodi ajutiselt meelde jätta. Seetõttu võib järgmisel arvutikasutajal õnnestuda mõnda veebiteenusesse Sinu nime all sisse logida PIN1-koodi sisestamata.
 • Kui kaart on varastatud või kaotatud, helistage sertifikaatide peatamiseks kohe abiliini telefoninumbril 1777 ning dokumendi kehtetuks tunnistamiseks pöörduge lähimasse PPA teenindusse. Lugege lähemalt siit.
 • Kui kaardi PIN või PUK koodid on varastatud või kaotatud, pöörduge lähimasse PPA teenindusse uute koodide saamiseks. Lugege lähemalt siit.
 • Teadke, et ID-kaardi, elamisloakaardi või digi-ID abil antav digitaalallkiri on võrdne omakäelise allkirjaga ja sellega kaasneb vastutus.
 • PIN 2 kood on võrdne Teie allkirjaga. Enne kui kasutate PIN 2, veendu teise lepingupoole usaldusväärsuses. Kahtluse korral kontrollige näiteks tema dokumendi õigsust.
 • Võimalusel muutke oma PIN 1, PIN 2 ja PUK koodid kohe peale kaardi kätte saamist.
 • Ärge muutke PIN 1 ja PIN 2 koode parema meeldejäävuse nimel ühesugusteks.
 • Hoia oma arvuti puhtana ja tarkvara värskena. Kasuta arvutis alati turvatarkvara. Laadi alla uuendused, mida pakuvad Sinu operatsioonisüsteem, turvatarkvara, veebilehitseja ja ID-kaardi haldusvahend. Mõtle läbi, kuhu või kelle poole pöörduda, kui arvuti või telefon käitub kahtlaselt.


Dokumentide taotlemise kohta saad infot siit.


Kasulikud lingid
ID-kaardi sertifikaatide uuendamine
Kus saab kaarti kasutada
Sertifikaatide kasutamise tingimused
Isikutunnistuse kohta käiv dokumentatsioon

Seadused
E-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seadus
Isikut tõendavate dokumentide seadus

Digitaalallkirja osapooled Eestis
Sertifitseerimise riiklik register
Sertifitseerimiskeskus 

Digitaalallkirjast ja ID-kaardist välismaal
Soome
Rootsi
Euroopas