Kui isikut tõendav dokument kaob
25.02.2020

Kui Teie pass on kaotatud või varastatud:
Dokumendi kehtetuks tunnistamiseks tuleb dokumendi kasutajal (või tema seaduslikul esindajal) esitada avaldus, mida saab esitada:

  • PPA teeninduses;
  • lähimas politseijaoskonnas;
  • Eesti välisesinduses;
  • digiallkirjastatult e-posti aadressil ppa@politsei.ee.


Kui Teie ID-kaart/elamisloakaart/digi-ID on kaotatud või varastatud:
Helistage koheselt ID-abiliinile 1777 (välismaalt helistades +372 677 3377) või pöörduge lähimasse PPA teenindusse. Teie palvel peatatakse kaardil olevad sertifikaadid ning seejärel pole võimalik kaarti enam elektrooniliselt (nt digitaalse allkirja andmiseks) kasutada.

Edasine sõltub sellest, kas saate kaardi tagasi oma käsutusse (leiate üles) või dokument jääb kadunuks:

  • kui leiate kaardi üles, saate peatatud sertifikaadid uuesti aktiveerida. Selleks peate isiklikult minema PPA teenindusse. Pärast Teie isiku tuvastamist sertifikaatide peatatus lõpetatakse ja kaarti saab jälle elektrooniliselt kasutada.
  • kui kaart jääbki kadunuks, tuleb Teil isiklikult pöörduda PPA teenindusse ning esitada avaldus, mille alusel tunnistatakse kaardil olnud sertifikaadid ja kaart kui füüsiline dokument kehtetuks. Kaardi edasine kasutamine pole siis enam võimalik. Seejärel tuleb taotleda juba uus kaart. Kehtetuks tunnistatud isikut tõendavat dokumenti uuesti kehtivaks teha ei saa.


NB! Kui Te esitate isikut tõendava dokumendi kaotsimineku korral PPA teeninduses taotluse uue dokumendi väljaandmiseks, märkides taotlemise põhjusena kaotsi läinud, hävinud, varastatud, siis tunnistatakse Teie dokument kehtetuks taotluse alusel ning eraldi avaldust dokumendi kehtetuks tunnistamiseks vaja ei ole.

Politsei- ja Piirivalveamet soovitab isikut tõendava dokumendi kadumisest või vargusest kohe teatada ja kaart võimalikult kiiresti kehtetuks teha.