IT-kuriteod
17.10.2021

IT kuritegude all mõistetakse järgmisi kuritegusid:

 • arvuti või arvutisüsteemi ebaseaduslik kasutamine - isiku virtuaalkontot kasutatakse ilma tema nõusolekuta (näiteks on ilma isiku nõusolekuta kasutatud Rate/Orkut/Facebook vms kontot, e-posti kontole sisse logitud jne);
 • arvuti kelmused;
 • arvutiviiruse teadlik levitamine;
 • arvuti või arvutisüsteemi töö blokeerimine - erinevad ründed arvutile või arvutisüsteemile, mille tulemusel arvuti või arvutisüsteemi töö blokeeritakse nt ülekoormuse tõttu (nt DDos ründed), aga ka nt ründed kodulehtedele, foorumitele jne;
 • identiteedi vargused - isiku identiteedi ebaseaduslik kasutamine ehk nn libakontode tegemine. Identiteedi vargusena on käsitletavad sellised tegevused nagu teise isiku nimel ilma isiku nõusolekuta (virtuaal)konto loomine, teise isiku nimel e-maili konto tegemine või sellelt kirjade väljastamine. vt. Identiteedi vargusedKuidas ennast kaitsta?

 • ära jaga oma virtuaalkontode ja e-maili kontode paroole kolmandatele isikutele;
 • juhul, kui teie kontot on ebaseaduslikult kasutatud, ei pruugi konto edasiseks kaitseks aidata vaid sellest, kui vahetate parooli - kindlasti kontrollige oma arvutit viiruste suhtes, samuti on soovitatav vahetada ära nn kontrollsõna;
 • kontrollsõnad ja paroolid - ära kasuta sugulaste, sõprade ja lemmikloomade nimesid, oma sünnikuupäeva, kodust aadress jne. Need jäävad küll hästi meelde, aga ei ole eriti turvalised, sest nad on kergesti ära aimatavad;
 • ära ava e-mailides olevaid linke ja manuseid, kui sa ei ole saatjas 110% kindel. Sama reegel kehtib ka MSN-is ja muudes suhtluskeskkondades liikuvate manuste ja linkide kohta;
 • kui kasutad arvutit peamiselt suhtlemiseks, e-mailide lugemiseks jne, siis jaga arvuti kõvaketas võimaluse korral nn kaheks. Üks osa kõvakettast süsteemide ja uute tarkvarade installeerimiseks (nn administraatori konto), teist osa (nn kasutajakonto) kasuta igapäevaselt. Kasutajakontol keela ära uute programmide installeerimised;
 • kasuta arvutis viirusetõrje tarkvara ning tulemüüri.Teadmiseks IT kuriteo ohvrile
Kui oled sattunud IT kuriteo ohvriks, teavita sellest võimalikult ruttu politseid. IT kuritegude puhul on alati määrava tähtsusega aeg - mida kiiremini saab politsei teada toimunud kuriteost, seda suurem on lootus saada kätte teo toimepanija. Konto ebaseadusliku kasutamise korral või ka nn libakonto puhul teavita sellest koheselt ka portaali pidajat.


Avalduses politseile pane kindlasti kirja järgmised asjaolud:

 • Enda andmed - eesnimi, perekonnanimi, isikukood ja postiaadress.
 • Sündmuse toimumise aeg ja koht - kirjelda juhtunut võimalikult täpselt. Kirjuta portaali, süsteemi vms nimi, e-maili aadress, konto mida on kasutatud ebaseaduslikult või mis on teie nõusolekuta teie kohta loodud jne.
 • Info võimaliku teo toimepanija kohta - juhul, kui oletatav teo toimepanija on teid eelnevalt ähvardanud või lubanud sellise teo toime panna, siis kirjuta selle isiku kohta võimalikult palju andmed (nimi, aadress, telefoninumber, MSN-i/e-maili aadress, portaali kasutajakonto jne).
 • Lisamaterjal avalduse juurde - kui on oletatava teo toimepanijaga eelnevalt toimud kirjavahetus või olete suhelnud virtuaalkeskkonnas (nt jututuba, MSN, rate, orkut vms), lisage vestluste/kommentaaride väljatrükk. Samuti säilitage need kirjad oma arvutis/portaali kasutaja konto juures/e-maili kontol - politsei vajab seda olulist tõendusmaterjali kuriteo lahendamiseks.

 

Kui arvutisse on jäänud mingeid jälgi antud kuriteo toimepanemise kohta (nt viirust sisaldav e-mail vms), siis palun säilitage see igal juhul. Arvuti tuleb küll viirusest puhastada, aga laske palun enne politseil tõendid arvutist kokku korjata.