Identiteedivargus
07.03.2021


Igal inimesel on õigus oma isiklikule identiteedile.

Kui keegi on teinud sinu nimel identiteedi mõnda suhtlusportaali või kasutab mingil muul moodi ära sinu isikuandmeid/isiklikke fotosid, siis fikseeri võimalikult palju fakte:

  • portaali aadress kus valeidentiteet on tehtud/on üleval;
  • andmed sinu nimel loodud fake kontost - selleks kopeeri eraldi dokumendiks konto andmed (kasutajanimi, loomise aeg/sisenemise aeg), konto juures olnud andmed (telefoninumber, MSN aadress vms) ning konto juures olnud materjalid (tekstid, fotod, kuulutused jne). Mida rohkem materjali sa liba konto kohta/konto muutmise kohta suuda ja saad salvestada, seda lihtsam on hiljem teha kindlaks teo toimepanijat;
  • pärast materjalide salvestamist teavita sinu konto ebaseaduslikust kasutamisest kindlasti politseid. (vt Küberkiusamine);
  • kindlasti pane avaldusse kirja, milliseid sinu andmeid on libakonto tegemise juures kuritarvitatud. Ning millised kasutatud andmed kinnitavad, et libakonto on just sinu andmetega ja sind silmas pidades tehtud (fotod, telefoninumber, aadress vms), sest sinunimelisi isikuid võib olla mitu ja tõsiasi, et erinevates portaalides on samade nimedega kontod ei pruugi veel tähendada, et konto on sinu nimel avatud.