Kiiruskaamera foto edastamine
16.01.2021

Trahviteatele koopiat fotost ei lisata. Mootorsõiduki eest vastutava isiku taotlusel saadetakse talle koopia fotost, mille abil tegu tuvastati. Taotlus tuleb kinnitada, kas digitaal- või originaalallkirjaga. Taotluse esitamine foto saatmiseks ei peata trahviteate tasumiseks antud 30-päevast tähtaega. Foto saadetakse vastutava kasutaja poolt näidatud elektron- või tavaposti aadressile. Juhul, kui kiiruskaamera poolt salvestatud fotol on sõidukisalongis näha peale sõidukijuhi ka reisijaid, siis hägustatakse isikuandmete kaitsmise eesmärgil kõigi isikute kujutised peale sõidukijuhi.