Kuidas rääkida lapsega narkootikumidest?
17.10.2021


Soovitused lastevanematele:

 • Vali rääkimiseks sobiv aeg ja koht. Ära räägi sel teemal, kui laps on tulnud koju joobnuna, on väsinud või tegeleb mingi muu asjaga. Ole tähelepanelik märkama lapse katseid sinuga sel teemal rääkida.
 • Alusta juttu narkootikumidest üldisemalt. Mida vähem moraliseeriv on sinu toon, seda parem.
 • Võimalus jutu alustamiseks on näiteks pärast TV-s või kinos nähtud sellekohast olukorda või narkoteemalise ajaleheartikli ilmumist. Kui lapsed käivad koolis, võiks küsida, kuidas ja mida narkoteemal õpetatakse ning mida sinu laps ja tema eakaaslased sellest arvavad; kas koolikaaslaste seas on narkootikumide tarvitamine probleemiks. Küsi lastelt, mida nad narkootikumidest teavad.
 • Ole aus ja avameelne oma tunnete ja kartuste väljendamisel. Proovi seda teha nii nagu räägiksite võrdsete partneritena.
 • Kuula tähelepanelikult ja julgusta neid rääkima. Ära sega vahele ja ära ärritu.
 • Ole valmis rääkima enda uimastite (alkoholi) tarvitamise kogemustest nooruses.
 • Arvesta, et teil võivad olla erinevad seisukohad.
 • Aita neil jõuda otsusteni, järeldusteni ja ära suru peale oma arvamust.
 • Näita, et sa oled huvitatud sel teemal ka edaspidi rääkima igal ajal, kui laps seda soovib.
 • Vaata üle oma eluviis ja mõtle, kas sa saad selles teha positiivseid muutusi.
 • Ärge kahtlustage oma last, see võib teda narkootikumidest eemalhoidmise asemel hoopis neile lähemale viia.Kui tunned raskusi nende soovituste täitmisel, pea nõu lähedase inimese või spetsialistidega.