Märka väärkoheldud last
28.09.2021


Oska last aidata

Laste vastu suunatud kuriteod on väga raskesti avastatavad ja raskesti uuritavad, seetõttu on vaja Eesti spetsialistidel teada kuidas erinevates olukordades käituda, et leida võimalused lapse aitamiseks ja mitte traumeerida rohkem niigi kannatanud last.

Igasuguse väärkohtlemise peatamiseks on oluline koostöö ning koostöövõrgustikesse kuuluvad järgmised osapooled:

 • Lastekaitsetöötaja, sotsiaaltöötaja
 • Psühholoog
 • Politseinik, uurija
 • Õpetaja
 • Arst
 • Lapsevanem, lähisugulased
 • Naabrid, tuttavadMärka last

Lapse keha, tema hoiak räägib olukorrast paremini, kui tema oskus end sõnades väljendada

 • Kui laps on pesemata, määrdunud, riided kehvad või ilmale mittevastavad.
 • Kui laps on sageli üksinda tegevusetult tänaval.
 • Kui laps ei ööbi kodus ja hulgub.
 • Kui laps puudub sageli koolist või lasteaiast, on loid ja unine.
 • Laps tundub kurb ja õnnetu, püüab otsida kontakti või väldib seda paaniliselt.
 • Kehal on marrastused või sinised plekid.
 • Laps on silmatorkavalt agressiivne või endassetõmbunud.
 • Räägib igal võimalusel seksuaalsetel teemadel.Püüa lapsest aru saada

Vestle lapsega

 • Lapse kuulamine nõuab aega ja oskust teha seda aktiivselt.
 • Kontrolli, et sinu enda kehakeel ja hoiak ei väljendaks hirmu, õudust, ebakindlust-see sunniks last endasse tõmbuma.
 • Laps võib sattuda ka vägivalla ohvriksVägivald võib olla

 • Vaimne - pidurdab või kahjustab lapse võimete arengut, soodustades alaväärsuskompleksi tekkimist.
 • Emotsionaalne - lapse solvamine, terroriseerimine, karistushirmu tekitamine, ähvardamine, isoleerimine, mis ohustab lapse tundeelu arengut.
 • Ülikaitstus lapse suhtes - liigne kontroll mis pärsib lapse iseseisvust.
 • Hooletusse jätmine - lapse põhivajaduste eiramine.
 • Füüsiline - tahtlike kehavigastuste tekitamine.
 • Seksuaalne - mis pole ainult suguline vahekord lapsega, vaid ka erogeensete piirkondade puudutamine või ahvatlemine selleks. Laps kas tõmbub endasse või näitab üles kõrgenenud huvi vastassoo ja seksuaalteema vastu.Räägi lapsega

Hea kontakt lapsega tekib vaid õigesti valitud suhtlustasandil.

 • Laps vajab pigem kuulajat, arutlejat, mõistjat, mitte olukorra kohest lahendajat.
 • Üleliigne muretsemine, hinnangulisus ja kriitika sunnib last end kaitsma ning tundma alaväärsena. Laps tõlgendab seda mittemõistmisena.
 • Arvesta lapse arvamust.
 • Iga inimese kohus on viivitamatult teatada abivajavast lapsest.
 • Seades esikohale lapse huvid, kontakteeru teiste spetsialistidega.