Liiklemine merel ja piiriveekogudel
19.01.2022

Eestis korraldab ning juhib otsingu- ja päästetöid merel ja piiriveekogudel Tallinnas asuv merevalvekeskus (JRCC Tallinn). Keskuse töötajad reageerivad kõikidele hädaabisignaalidele täie tõsidusega. Merevalvekeskus korraldab meresõidualustele pukseerimisabi osutamise, kui alus on vigastatud või seab ohtu merel liiklejad. Ohu puudumisel edastab merevalvekeskus aluse omanikule pukseerimisega tegelevate firmade või eraisikute kontaktid.

OLULISED KONTAKTID

MEREVALVEKESKUS (JRCC Tallinn)
+372 619 1224
+372 526 0511

RAADIOSAGEDUSED
VHF-DSC 70 CH
VHF 16, 69 CH
MF-DSC 2187,5 kHz
2182 kHz

MMSI
JRCC Tallinn: 002760100

RAADIOKUTSUNGID
TALLINN MEREVALVEKESKUS või TALLINN RESCUE

HÄIREKESKUS
112

Kui märkad õliga määrdunud linde, keskkonnareostust või selle ohtu:

KESKKONNAINSPEKTSIOONI VALVETELEFON
1313.


Merepääste juhendid


Olulised kontaktid