Liiklemine merel
28.09.2021

Enne mereleminekut ja merel olles:

 • jälgi ilmateadet;
 • veendu laeva ja navigatsiooniseadmete tehnilises korrasolekus;
 • kontrolli, kas kaasasolev kütusekogus on piisav, võimalusel võta kaasa varukütus;
 • veendu päästevarustuse olemasolus, selle korrasolekus ja vastavuses kehtestatud nõuetele;
 • anna mereleminekust teada lähedastele - kuhu ja kui kauaks plaanid minna;
 • tee endale selgeks merel kehtivad eeskirjad;
 • hinda oma kogemust, kas oled selle reisi jaoks piisavalt kogenud;
 • ole kaine;
 • võta kaasa sidevahend;
 • võta kaasa vajalikud dokumendid;
 • kanna päästevesti.


Järgi häid meretavasid!

Loe lisaks:
Meresõiduohutuse seadus
Nõuded väikelaeva varustusele ning väikelaeva kategooriad vastavalt väikelaeva konstruktsioonile, samuti sellise väikelaeva ohutusnõuded, millega korraldatakse tasu eest vabaajareise
Veeteede amet
Päästeamet
MTÜ Eesti Vabatahtlik Mere- ja Järvepääste