Olulised kontaktid
28.09.2021

Pääste- ja koordinatsioonikeskus JRCC Tallinn
+372 619 1224
+372 692 2500

Kuressaare merevalvekeskus (MRSC)
+372 440 1300
+372 453 3322

RAADIOSAGEDUSED:
VHF-DSC 70 CH
VHF 16 CH
VHF 69 CH
MF-DSC 2187,5 kHz
            2182 kHz
 
Raadiokutsungid:

  • JRCC Tallinn kutsung (VHF 16 ja 69) TALLINN MEREVALVEKESKUS (inglise keeles: Tallinn RESCUE)
  • MRSC Kuressaare kutsung samadel kanalitel KURESSAARE PIIRIVALVE (inglise keeles: Kuressaare RESCUE)

Politsei- ja Piirivalveameti koosseisus olev pääste- ja koordinatsioonikeskus JRCC Tallinn korraldab ja juhib otsingu- ja päästetöid merel ja piiriveekogudel. Merepääste allkeskus (MRSC) asub Kuressaares. Keskusesse on võimalik pöörduda nii nõu küsimiseks kui hädaolukorras abi saamiseks.

Keskused:

  • reageerivad kõikidele hädaabisignaalidele täie tõsidusega;
  • osutatavad meresõidualustele pukseerimisabi, kui alus on vigastatud või seab ohtu merel liiklejad;
  • ohu puudumisel edastavad aluse omanikule pukseerimisega tegelevate firmade või eraisikute kontaktid.


HÄIREKESKUS
112

Kui märkad õliga määrdunud linde, keskkonnareostust või selle ohtu: 
Keskkonnainspektsiooni valvetelefon 1313.