Narko
19.01.2022


Demokraatliku õigusriigina on Eesti omaks võtnud rahvusvaheliselt tunnustatud käitumisnormid ja narkomaania ning narkokuritegevuse hukka mõistnud. Selle formaalseks väljenduseks on muu hulgas ÜRO 1961, 1971 ja 1988 aasta narkoalaste deklaratsioonide ratifitseerimine.

Narkoprobleemid on oma olemuselt väga laiahaardelised ulatudes üksikisikust rahvusvaheliste suheteni ja mõjutades mitmete ministeeriumide haldusala. Eesmärgiga täpsustada erinevate asutuste ja organisatsioonide vastutust ja koordineerimaks nende vahelist koostööd, on kokku pandud riiklik narkostrateegia.

Laias laastus saab riikliku narkostrateegia jagada kaheks:

1. nõudluse vähendamine, mis on suuresti Sotsiaalministeeriumi ja tema allasutuste ning mitmete mittetulundusühingute vastutusala;
2. pakkumise vähendamine, mis on politsei, tolli ja prokuratuuri vastutusala.

Käesolevast jaotusest tulenebki politsei roll narkoprobleemide lahendamisel - vähendada narkootiliste ja psühhotroopsete ainete (illegaalset) pakkumist. Lahti selgitatult tähendab see narkoväärtegude ja -kuritegude ennetamist, tõkestamist ja avastamist.

Politsei menetleb narkokuritegusid lähtudes üldsuse huvidest elanikkonnale turvalisema elukeskkonna tagamise nimel.

Politsei ootab infot ja vihjeid narkokuritegudest järgmistel telefoninumbritel ja elektronposti aadressidel:

Ida prefektuur: telefon 337 2345, ida.narkovihje@politsei.ee
Lõuna prefektuur: louna.narkovihje@politsei.ee
Lääne prefektuur: telefon 444 6555, laane.vihje@politsei.ee 
Põhja prefektuur: telefon 612 4465