Narkootikumide tarbimise põhjused
16.01.2021

Peamised põhjused, miks hakatakse narkootikume tarbima:

  • Uudishimu - uudishimu on inimese loomupärane omadus. Kõik uus ja senikogematu on huvitav, põnev ja erutav. Samas tuleb endale teadvustada, et mitte iga uus ja põnev pole tingimata ohutu. Miljonid aastad tagasi tõusis inimese eellane uudishimust tagajalgadele ja ta nägi kaugemale. Samas kujunes seisvast olendist kergelt hoomatav sihtmärk kiskjatele. Seega pole ettevaatus kunagi liiast ja maailmas on terve rida asju, mille kohta võiks ainult teoreetilist teavet omandada, sinna hulka kuuluvad ka narkootikumid.

  • Sõprade eeskuju - noorele inimesele saab selgeks, et lapsevanemad, õpetajad ja teised täiskasvanud ei saa temast aru, mõtlevad üht, räägivad teist ja teevad kolmandat. Lapsevanemad pole tihtipeale rahul lapse õpitulemustega, vaatamata sellele, et hinded on head. See kõik tekitab võõristumist täiskasvanutest ja sõprade muutumist arvamusliidriteks. Juhul, kui sõbrad tarvitavad narkootikume, võetakse selline käitumine omaks, kuna soovitakse kuuluda gruppi, olla aktsepteeritud ja tunnustatud kui tegija, mitte jääda jobu rolli.

  • Põgenemine reaalsusest - stress, depressioon, viha, äng, need pole mitte ainult täiskasvanute maailma osad, kuigi täiskasvanud tihtipeale nii arvavad. Jutud sellest, kuidas tänapäeva noortel on nii lihtne elada ja neil mingeid muresid pole pigem süvendab probleemi. Üheks lahenduseks reaalsusest põgenemiseks võivad kujuneda narkootikumid - ained mis aitavad põgeneda uude ja huvitavasse ning eeldatavasti paremasse maailma, kas või tunnikeseks.

  • Linnalegendid - visad on kaduma jutud sellest, et kokaiin paneb sind tundma ennast kuningana, kanep soodustab loomingulist mõtlemist ja amfetamiin aitab edukalt läbi eksamisessiooni. Tõde on paraku selles, et igal aastal peale riigieksameid pöörduvad mitmed noored arstide poole, et vabaneda amfetamiini tarbimise kõrvalmõjudest ja kanepipsühhoosiga psühhiaatrite poole pöördujate arv on pidevas kasvus.

  • Lihtne kättesaadavus - vaatamata suurtele jõupingutustele pole politseil ja tollil ning teistel õiguskaitseorganitel kunagi võimalik kõiki illegaalseid aineid käibest kõrvaldada. Siiski on politsei üheks oma põhiülesandeks võtnud teha narkootikumide kättesaadavuse võimalikult raskeks eelkõige potentsiaalsetele esmatarbijatele. Ühelt poolt politsei tõhus töö narkomüüjate tabamisel, teiselt poolt noorte teadlikkus võimalikest ohtudest ja tervete eluviiside hindamine loovad võimaluse narkootiliste ainete kättesaadavuse viimiseks miinimumini.