Sõltuvuse kujunemine
22.01.2021


Üldjuhul võib sõltuvuse jaotada kaheks:

PSÜHHOLOOGILINE SÕLTUVUS - kontrollimatu ja tugev soov korrata narkootikumi tarbimist, ilma, et organism seda normaalseks elutalituseks vajaks. Soovitakse saavutada hea enesetunne või eufooria, olla koos teatud seltskonnaga, elada läbi narkojoobes kogetut üha uuesti ja uuesti, millest võib kujuneda.

FÜÜSILINE SÕLTUVUS - kehaline vajadus tarvitada kindlat ainet või aineterühma, saamaks tagasi igapäevane enesetunne ning kogeda joovet.

Sõltuvusega kaasnevad piinarikkad võõrutusreaktsioonid, mis järgnevad pikaajalisele uimasti tarvitamisele. Uimastisõltlase organism aga kohaneb ainega ja ta peab annuseid järjest suurendama, et olla sama tugevas joobes, nagu ta varem oli.


Uimastisõltlase kohtlemine

Uimastisõltlasel tuleb võõrutamiseks läbida aine jätkuvast kuritarvitamisest kuni uimastist loobumiseni mitu etappi.

Põhietapid on järgmised:

  • kainenemine ja aine mõju kadumine;
  • võõrutusvaevuste ravi, mis tagab kehatalitluse normaliseerumise;
  • füüsiliste haiguste ja kõrvalekallete ravi;
  • psüühikahäirete ning isiksusemuutusest tingitud seisundi ja muude kõrvalekallete ravi;
  • kuritegeliku või asotsiaalse käitumise korrigeerimine ning normaalsete sotsiaalsete suhete taastamine;
  • uimastivaba elustiili kujundamine.


Narkootilise aine tarvitamise eest või väikeses koguses enda tarbeks omamise eest võidakse karistada rahalise karistusega või arestiga kuni 30 ööpäeva.

Väide, et enda tarbeks võib natuke kanepit omada, on väljamõeldis.

Narkootilise aine väikeses koguses vahendamise või edasiandmise eest võidakse karistada rahalise karistusega või kuni kolmeaastase vangistusega. Kui aga seda tehakse mitmekesi või ollakse varem sarnase kuriteo eest karistatud - võidakse määrata kuni viie aasta pikkune vangistus.

Eesti seadus ei tee vahet, kas narkootikume müüakse või antakse tasuta, karistus on sama.


Narkootilise aine suures koguses käitlemise (omandamise, edasiandmise ja veo) eest karistatakse esimesel korral vangistusega 1-10 aastat, järgmisel korral on karistus juba 3-15 aastat.

Kui isik püüab saada narkootiliste ainete käitlemisest suurt varalist kasu, siis saab teda karistada vangistusega 6-20 aastat või eluaegse vangistusega.

Kanepikasvatamise eest näeb seadus ette kuni 5 aastase vangistuse. Kanepikasvatamine on ka 1 taime kasvatamine, millel on näha maapealne osa.