Kohtinguvägivald
22.01.2021

Rääkides vägivallast perekonnas, tuleb tähelepanu pöörata ka sellele, kuidas noored oma lähisuhetes toime tulevad ja kas ka nende suhetes on vägivald olemas. Vägivaldses suhtes olev teismeline kaugeneb partneri kontrolliva käitumise tõttu tavaliselt oma eakaaslastest ning tal on hiljem raske arendada uut ja täiskasvanulikku lähisuhet, tunda emotsionaalset iseseisvust, arendada personaalseid väärtusi ja uskumusi.

Kohtinguvägivald on igasugune füüsiline, vaimne või seksuaalne vägivald partnerite vahel, kes veel koos ei ela.

Igas suhtes on vahel probleeme ja arusaamatusi. Selline on elu. Kui aga suhtes ilmneb kontrollimatu viha, armukadeduse või oma võimuiha näitamist, löömist, sunnitud seksi või mõnda teist liiki vägivalda - kas või vaid korra, on vaja otsida abi. Kohtinguvägivald sisaldab lisaks tõsistele ründavatele käitumistele ka emotsionaalset ja vaimset vägivalda ning hirmutamist. Armukadedus ja viha on olnud kõige ilmekamad faktorid kohtinguvägivallas.

Kohtinguvägivald nagu ka perevägivald, on vahend, mida vägivallatseja kasutab selleks, et kontrollida ja domineerida ohvri üle hirmutamise, ähvarduste ning füüsilise, emotsionaalse, seksuaalse ja vaimse vägivalla abil. Paljud lähisuhetes ründajatest teismelistest olid lapsepõlves ise perevägivalla või väärkohtlemise ohvrid.


OTSI ABIKasulikud lingid