Õigused kriminaalmenetluses
17.10.2021

Siit rubriigist leiab infovoldikud, mis jagavad teavet kriminaalmenetluse eri etappidest ning sellest millised õigused isikutele laienevad. Samuti annab voldik ülevaate millises menetlusliigis asja kohtus võidakse arutada ning millistel tingimustel ühte või teist menetlust kohaldada saab. Voldikust saab informatsiooni ka selle kohta, et millal kohaldatakse vahistamist, millised on mõjuvad põhjused, mis võivad õigustada kohtusse mitteilmumist jne.

Kannatanutele mõeldud infovoldik  annab informatsiooni veel tsiviilhagi esitamise võimalustest, lähenemiskeelu taotlemisest, lepitusmenetluse kohaldamisest, kuriteoohvri riikliku hüvitise taotlemise võimalustest ja kulude hüvitamisest. Infolehtedele on lisatud ka olulisemad kontaktandmed. Voldikud koostas justiitsministeerium.

Infovoldikud: