Oma vara kaitse
17.10.2021


Kurjategijate tabamine on politsei ülesanne, ent kuritegude ennetamisele saab kaasa aidata ka iga tavakodanik.

Enim pannakse toime varavastaseid kuritegusid, isikuvastast kuritegevust on tunduvalt vähem. Enamik kuritegusid on ette kavatsemata, pandud toime võimaluse tekkides ja hetke ajel, näiteks kui märgatakse autosse jäetud väärtuslikke asju või hoone avatud uksi-aknaid.

Kuriteo ohvriks sattumise ohtu saab iga inimene ise vähendada ja suurendada enda, oma vara, auto ja kodu turvalisust.

Nii tegutsedes abistab igaüks politseid ja jätab talle rohkem aega tegeleda raskete kuritegudega, mis omakorda aitab muuta turvalisemaks meie elukeskkonna.