Mida silmas pidada kasutatud auto ostmisel
01.12.2021

Mootorsõidukite registreerimise kohta Eestis on info leitav Maanteeameti kodulehelt sealhulgas on toodud nõuanded sõiduki ostjale. Auto kontrollimise võimalustest annab ülevaate ka tarbijakaitseameti poolt käivitatud veebileht www.ostatargalt.ee.

Kasutatud sõiduki võimaliku tagaotsimise kohta saab infot väljastada vaid sõiduki senise päritoluriigi politsei või andmete volitatud töötleja.

Selgitame täiendavaid võimalusi, juba viidatud Maanteeameti allika poolt sõnastatud soovitustele, varastatud sõiduki ostust hoidumiseks.

Sõidukit tuleb hinnata terviklikult järgnevatest aspektidest lähtuvalt:

  • sõiduk
  • dokumendid
  • ajalugu
  • müüja
  • garantii


Kindlasti tuleb veenduda, et pakutav sõiduk on sama, mis dokumentides kirjas.

Manipulatsioonid võivad esineda nii dokumentides kui sõidukil.

Dokumentide võltsingud võivad mõnel juhul olla väga kvaliteetsed ning asja mittetundval isikul võib olla raske võltsingut ära tunda. Kindlaim viis võltsingu tuvastamiseks on pöörduda dokumendi väljastanud registribüroo poole.

Samuti võib mootorsõidukil tehtud identiteedimuudatus olla väga kvaliteetne. Tavajuhul peaks margiesindus olema võimeline andma hinnangu, kas kontrollitav sõiduk on vastavuses tehase poolt toodetuga.

Sõiduki ajalugu saab tuvastada hooldusraamatu ja registreerimistunnistuse järgi. Margiesinduses saab üle kontrollida, kas hooldusraamatu andmed on vastavuses registreeritud sõiduki hooldustega. Kui registreerimistunnistus on välja antud hilisema kuupäevaga kui esmane registreerimine, siis on selge, et on toimunud registreerimistunnistuse vahetus ja sõiduki müüja ei pruugi olla sõiduki esimene omanik.

Müüja puhul on oluline jälgida, kas ta on sõiduki omanik või vahendaja. Esineb juhtumeid, kus vahendajad soovivad sõlmida lepingu, mille järgi toimuks omandi üleminek otse omanikult ostjale. Selline tehing on ostjale riskantne, kuivõrd vahendaja osalemine tehingus ei ole dokumentaalselt tõendatud ning ostjal puudub vahetu kontakt omanikuga. Müüja ja/või omaniku tausta kontrollimisel võib aidata ka avalik otsing internetist.

Tasub jälgida, kas ja millise garantii on müüja valmis tehingule pakkuma ja kuidas garantiitingimusi fikseerima.

Nii Maanteeameti soovituste, kui ülal esitatud soovituste järgimisel on võimalik minimiseerida riski saada varastatud, tehniliselt registreerimistingimustele mittevastava või tehniliselt mittekorras  sõiduki omanikuks. Varguse osas saab garantii anda vaid sõiduki müüja.

Kui ostjal tekib vähimgi kahtlus müüja või müüdava sõiduki suhtes, siis on parem jätta tehing sooritamata. Kui ilmneb selge kahtlus, et pakutav sõiduk on varastatud, siis tuleks vastav info anda edasi asukohariigi politseile telefonil 112.