Info teisaldatud sõiduki omanikule
21.03.2019

Infot, millisesse hoiukohta teie sõiduk teisaldati, saate PPA kliendinfonumbrilt 612 3000 (E-R 8.00-19.00) või politsei hädaabinumbrilt 112.

Tallinnas ja Harju maakonnas teisaldatakse sõidukid üldjuhul Politsei- ja Piirivalveameti parklasse Tallinnas Rahumäe tee 6. Parkla on avatud tööpäevadel esmaspäevast neljapäevani kl 10-16 ning reedel 10-15, kontakttelefon 6125846, 53483654. Sõiduki väljastamiseks peab eelnevalt olema tasutud sõiduki politseiasutusse toimetamise kulu vastav maksekorraldus või selle väljatrükk internetipangast palume sõidukile järele tulles kaasa võtta või saata aadressil parkla@politsei.ee. Kohapeal sõiduki teisaldamise eest maksta ei saa!

Maksekorralduse rekvisiidid sõiduki Tallinnas Rahumäe tee 6 parklasse toimetamise kulude hüvitamiseks on järgmised:

Makse saaja: Rahandusministeerium
Arvelduskontod:
SEB Pank   EE89 1010 2200 3479 6011
Swedbank EE93 2200 2210 2377 8606
Luminor Bank EE70 1700 0170 0157 7198

Viitenumber pankades: 2800082310

Selgitusse märkida: Auto reg nr, isiku nimi ning selgitustekst „sõiduki teisaldamise tasu“ (nt „123ABC, Jaan Kask, sõiduki teisaldamise tasu“).

Maksekorralduse koopia saata: parkla@politsei.ee

Sõiduk väljastatakse isikuttõendava dokumendi esitamisel isikule, kes vastab vähemalt ühele alljärgnevale tingimusele:

 • ta on Maanteeameti registri andmetel sõiduki omanik või kasutaja
 • tal on sõiduki kasutamiseks volitus
 • tal on sõiduki omandamist tõendav ostu-müügi leping.

 

Vastavalt liiklusseaduse §92 lg 12 hüvitab sõiduki valvega hoiukohta või politseiasutusse toimetamise ning seal hoidmise ja valvamise kulud selle juht, omanik või valdaja. Sõiduki valvega hoiukohta või politseiasutusse toimetamise ning seal hoidmise ja valvamise kulude määrad ning kulude hüvitamise korra on kehtestanud Vabariigi Valitsus oma 09.01.2015 määrusega nr 4.

Tasulisse parklasse toimetatud sõiduki kulude hüvitamise piirmäärad koos käibemaksuga on järgmised:

 • sõiduk, mille täismass ei ületa 3500 kg ja millel peale juhikoha ei ole rohkem kui kaheksa istekohta:
  • valvega hoiukohta või politseiasutusse toimetamine maakonnakeskuses, Narvas ja Kohtla-Järvel – 45 eurot;
  • valvega hoiukohta või politseiasutusse toimetamine väljaspool maakonnakeskust, Narvat ja Kohtla-Järvet – 45 eurot, millele lisandub 0,90 eurot iga väljaspool maakonnakeskust, Narvat või Kohtla-Järvet läbitud kilomeetri kohta;
  • kulu sisaldab sõiduki valvega hoiukohta või politseiasutusse toimetamise kulu ja sõiduki puksiirautole paigaldamisele kulunud esimest 45 minutit. Sõiduki puksiirautole paigaldamisele kulunud iga järgneva alustatud 15 minuti puhul on piirmäär 15 eurot koos käibemaksuga, kuid kokku mitte rohkem kui 45 eurot.
  • kilomeetripõhise piirmäära arvutamise aluseks võetav puksiirauto poolt läbitud vahemaa väljaspool maakonnakeskust, Narvat ja Kohtla-Järvet ei tohi ületada vahemaad, mille puksiirauto läbiks väljaspool maakonnakeskust, Narvat ja Kohtla-Järvet ettevõtja tavapärasest tegevuskohast, kus puksiirauto tavaliselt paikneb, sõitmisel otsemat teed pidi sündmuskohale ning sealt valvega hoiukohta või politseiasutusse
 • sõiduk, mille täismass on üle 3500 kg või millel peale juhikoha on rohkem kui kaheksa istekohta
  • valvega hoiukohta või politseiasutusse toimetamine – 120 eurot esimene tund ja 60 eurot iga järgnev alustatud 30 minutit.
  • mitme puksiirauto kasutamisel arvestatakse täiendavalt kasutatud puksiirautode tööaja kulu eraldi - 120 eurot esimene tund ja 60 eurot iga järgnev alustatud 30 minutit.
 • Sõiduki puksiirautole paigaldamise tasu piirmäär iga alustatud 15 minuti eest maakonnakeskuses, Narvas ja Kohtla-Järvel, kui sõiduk paigaldati puksiirautole, kuid sõidukit valvega hoiukohta või politseiasutusse ei toimetatud, on 22,50 eurot koos käibemaksuga. Puksiirautole paigaldamise tasu alusel hüvitatakse ka sõiduki puksiirautole paigaldamiseks tehtud vajalikud eeltööd, sealhulgas sõiduki teele vedamine.
 • Sõiduki puksiirautole paigaldamise tasu piirmäär iga alustatud 30 minuti eest väljaspool maakonnakeskust, Narvat ja Kohtla-Järvet, kui sõiduk paigaldati puksiirautole, kuid sõidukit valvega hoiukohta või politseiasutusse ei toimetatud, on 45 eurot koos käibemaksuga. Puksiirautole paigaldamise tasu alusel hüvitatakse ka sõiduki puksiirautole paigaldamiseks tehtud vajalikud eeltööd, sealhulgas sõiduki teele vedamine.


Sõiduki valdaja vabastatakse teisaldus- ja hoiukulude hüvitamisest, kui tema tegevuses puudus süüteokoosseis (LS § 92 lg 13). Politseiasutus kannab nimetatud kulud süüteomenetluse alustamata jätmisel, selle lõpetamisel kriminaalmenetluse aluse või väärteo tunnuste puudumise tõttu või liiklusõnnetuses osalenud sõiduki teisaldamisel LS § 170 lõikes 4 sätestatud juhul.