Töötamine välismaal
17.10.2021

Paljud on lugenud ajalehest või internetist kuulutust "Tasuv töö välismaal". Tööd pakutakse ettekandjana, tantsijana, lapsehoidjana, koduabilisena, modellina või lihtsalt tasuv töö. Paraku saab siit tihtilugu alguse lugu, mis osutub inimkaubanduseks.

Inimene eeldab, et firma, mis värbab inimesi välismaale tööle, tegutseb seaduslikult.

Tegelikkuses võivad ühes ja samas väljaandes olla üksteise kõrval nii seaduskuulekate kui ka seadusevastaselt tegutsevate firmade kuulutused. Tööle värbajadki jätavad endast väga usaldusväärse mulje. Paljudel on isegi perekond ja lapsed. Kuid seksiäris on värbajad nii mehed kui ka naised.

Välismaale tööle minnes tuleb tööluba hankida alati enne kodumaalt lahkumist. Kui aga minnakse välismaale turistina ja asutakse seal tööle, on tegemist illegaalse tööga. Illegaalse töö eest aga ei maksta tihti üldse palka ning sunnitakse töötama kauem, kui varem kokku oli lepitud.

Inimkaubanduse ohvriteks on enamasti naised ning neid sunnitakse vägivallaga prostitutsioonile, kus suurem osa rahast läheb sutenööridele.

Välismaal olles ei tohi loobuda oma passist, sest siis jäädakse ilma oma õigustest ning kaubitsejaid ja sutenöörid saavutavad isiku üle täieliku kontrolli.

Inimkaubitsejad suudavad kontrollida küll vangistuses hoitavaid naisi, kuid neil ei ole võimu politsei, humanitaar- ega valitsusväliste organisatsioonide üle.

Abi saamiseks tuleb ühendust võtta politsei või Eesti saatkonnaga, kust hättasattunu saab nõu ja juhised olukorrast väljatulekuks.


Kui otsustasid minna tööle välismaale, siis:

 • kontrolli väga täpselt vahendaja tausta;
 • kontrolli tööpakkumist:
  • kas firma, mis pakub tööd, on seaduslik;
  • uuri töötingimuste kohta: palk, majutus, garantiid jne;
  • sõlmige tööleping sulle arusaadavas keeles, vajadusel lase leping tõlkida;
 • võta kaasa sihtriigi Eesti saatkonna aadress, telefoninumbrid, samuti kohaliku politsei abinumbrid;
 • informeeri oma sugulasi välismaale tööle minekust, jäta info tulevase tööandja kohta;
 • tee oma passist vähemalt kaks koopiat (üks võta kaasa, juhuks kui peaksid passi kaotama, teine jäta koju);
 • tee endale kindlustus (reisi-, õnnetusjuhtumi- ja haiguskindlustus);
 • võta kaasa piisavalt raha, et saaksid vajadusel koju tagasi pöörduda.Välismaal

 • ära anna kellelegi oma passi, välja arvatud riiklikele ametivõimude esindajatele (olles selles veendunud);
 • kui kaotad oma passi või see varastatakse, pöördu koheselt politsei või Eesti saatkonna poole;
 • kui töö- ja elutingimused ei vasta töölepingus lubatule:
  • pöördu Eesti saatkonna või kohaliku politsei poole;
  • tagasi Eestisse sõitnuna, pöördu elukoha järgsesse politseisse ning esita avaldus võõrsil toimunu kohta;
  • hoia pidevalt sugulasi ja sõpru kursis oma eluga välismaal;
  • olles välismaal ära jää kellelegi võlgu.Vaata lisaks:
www.redcross.ee/et/inimkaubandus.html