Trahvid
17.10.2021

Politseiametniku määratud rahatrahvi maksmiseks vajalikud rekvisiidid on märgitud süüdlasele väljastatud või kättesaadavaks tehtud väärteootsusele.

Väärteotrahvi saab tasuda ainult pangaülekandega. Vajaduse korral saab väärteotrahvi tasuda ka sularahas, kasutades pangakontori teenust.

Trahvi tasumise info on kättesaadav siin.

Väärteotrahvid tuleb tasuda tähtajaks, milleks on väärteootsusel märgitud tasumise tähtaeg (üldjuhul otsuse tegemisest 15 päeva jooksul). Tähtajaks tasumata väärteotrahvid saadab infosüsteem automaatselt ilma lisahoiatuseta kohtutäiturile sundtäitmiseks. Väärteotrahvi sundtäitmisele pööramise korral alustab kohtutäitur täitemenetlust vastaval täitemenetluse seadusele.

Kui tähtajaks tasumata jäetud väärteotrahvi sissenõudmiseks on alanud täitemenetlus, tuleb väärteotrahv tasuda täitmisteatel märgitud rekvisiitidele. Juhul kui võlgnik tasub väärteotrahvi pärast täitemenetluse algust väärteootsusel näidatud rekvisiitidele, siis kohtutäitur seda tasumise infot ei tea ning võib trahvisumma inkasseerida võlgniku pangakontolt. Trahvi sundtäitmisele pööramine tähtajaks tasumata jätmise tõttu põhjustab võlgnikule alati lisakulusid, kuna võlasummale lisandub kohtutäituri tasu. Seepärast on mõistlik tasuda trahv hiljemalt karistusotsuse jõustumise kuupäevaks.

Lisainfot väärteotrahvi tasumise kohta saab küsida väärteootsuse allkirjastanud kohtuväliselt menetlejalt, kelle kontaktandmed on märgitud väärteootsusele.