Info trahvide tasumise kohta
20.08.2019

Rahatrahvide ja menetluskulude tasumine

Tasumine pangaülekandega

Makse saaja nimi: Rahandusministeerium

Rahandusministeeriumi arvelduskontod pankades:

Panga nimi Arvelduskonto number (IBAN) BIC ehk SWIFT kood Panga aadress
SEB Pank AS EE891010220034796011 EEUHEE2X Tornimäe 2, Tallinna linn, Harju maakond, 15010
Swedbank AS EE932200221023778606 HABAEE2X Liivalaia 8, Tallinna linn, Harju maakond, 15040
Luminor Bank
EE701700017001577198 NDEAEE2X Liivalaia tn 45, Tallinna linn, Harju maakond, 10145

Viitenumber on märgitud otsusele. Ilma viitenumbrita makset teha ei saa.

Kui tasutakse teise isiku eest, siis tuleb kindlasti lisada selgitusse isiku nimi, kelle eest trahv tasuti ning lisaks võib ka märkida väärteootsuse numbri.

Sooritades rahatrahvi ülekannet välisriigis asuvast pangast on kohustuslik märkida makse saaja, panga nimi, arvelduskonto number (IBAN), BIC ehk SWIFT kood ja summa. Lisainfo lahtrisse kindlasti märkida viitenumber või väärteootsuse number ja ka isiku nimi, kelle eest rahatrahv tasuti. Täpsemad juhised rahvusvaheliste ülekannete tegemiseks leiate oma panga koduleheküljelt.

For foreign payment:
For the international payment of penalty please fill in the payment order as follows:
Beneficiary: Rahandusministeerium
Bank: Swedbank AS
IBAN: EE932200221023778606
BIC (SWIFT): HABAEE2X
Amount: The total amount on your decision
Reference No.: According to the reference number on your decision ("viitenumber")
Explanation: Reference number or decision number and the full name of the person the decision was issued for.

Tasumine sularahas lähimas pangakontoris: tehing - sularaha sissemakse.

Lisainformatsioon:

 • Politseiametniku määratud rahatrahvi maksmiseks vajalikud rekvisiidid on märgitud süüdlasele väljastatud või kättesaadavaks tehtud väärteootsusele
 • Väärteotrahvid tuleb tasuda tähtajaks, milleks on väärteootsusel märgitud tasumise tähtaeg (üldjuhul otsuse tegemisest 15 päeva jooksul). Tähtajaks tasumata väärteotrahvid saadab infosüsteem automaatselt ilma lisahoiatuseta kohtutäiturile sundtäitmiseks. Väärteotrahvi sundtäitmisele pööramise korral alustab kohtutäitur täitemenetlust vastavalt täitemenetluse seadusele.
 • Tasumisele järgneval päeval kontrollida kindlasti arvelduskonto väljavõtet. Kui ülekandel esines mõni viga, kantakse tasutud summa maksjale panga poolt tagasi ning ülekannet ei toimu.
 • Menetlusalusel isikul on õigus mõjuvatel põhjustel esitada taotlus rahatrahvi ositi tasumiseks. Taotluse peab esitama 15 päeva jooksul peale väärteoprotokolli kättesaamist.
 • Lahend väärteoasjas jõustub 15 päeva möödudes väärteoprotokollis märgitud lahendi kättesaadavaks tegemise kuupäevast. Vastavalt VTMS §203 lg 2 pööratakse lahend täitmisele 10 päeva jooksul alates lahendi jõustumisest.
 • Kui tähtajaks tasumata jäetud väärteotrahvi sissenõudmiseks on alanud täitemenetlus, tuleb väärteotrahv tasuda täitmisteatel märgitud rekvisiitidele. Juhul kui võlgnik tasub väärteotrahvi pärast täitemenetluse algust väärteootsusel näidatud rekvisiitidele, siis kohtutäitur seda tasumise infot ei tea ning võib trahvisumma inkasseerida võlgniku pangakontolt. Trahvi sundtäitmisele pööramine tähtajaks tasumata jätmise tõttu põhjustab võlgnikule alati lisakulusid, kuna võlasummale lisandub kohtutäituri tasu. Seepärast on mõistlik tasuda trahv hiljemalt karistusotsuse jõustumise kuupäevaks.
 • Topelt- või enamtasutud või ekslikult trahvikontole laekunud summat on maksjal õigus tagasi taotleda. Selleks tuleb esitada vormikohane taotlus:
  • kohalikus prefektuuris kirjalik taotlus
  • digiallkirjastatud taotlus meilile ppa@politsei.ee. Rohkem infot digiallkirja kohta leiab siit.
  • saata postiga aadressile Pärnu mnt - 139, 15060 Tallinn


Lisainfot väärteotrahvi tasumise kohta saab küsida väärteootsuse allkirjastanud kohtuväliselt menetlejalt, kelle kontaktandmed on märgitud väärteootsusele.