Veebikonstaablite töö statistika
28.09.2021

Esitatud küsimuste statistika 2011-2012

Valdkond 2011 2012
Liiklusseadus 900
724
Liiklusõnnetused 46 75
Ähvardamised/laimamised/ebasobiv sisu 253 686
Alaealised (avalik kord, kiusamine, alkoholiseadus ja tubakaseadus ja TubS) 205 433
Identiteedivargused 119 245
Muud kontoprobleemid 238
410
Lärm, naabrid 125 239
Pereprobleemid 186 312
Vargused/kelmused/pettused/laenamised/võlad 326
635
Muud 674 763
Politsei tegevus        165 716
Kolleegidele abi 104 203
Kokku 3341 5441

 

Fakte aasta 2012 kohta

  • Vastati 5441 kirjale
  • Edastati 80 meediakajastust (ajalehed, raadiod, televisioon)
  • Peeti 43 loengut, mõjutades sellega umbes 1200 inimest
  • Võideti Euroopa Ennetusprojektide konkursil 5000 euro suurune auhind innovatsiooni eest
  • Panustati mitmete meedias tähelepanu saanud küber- ja muude politseiliste teemade lahendamisse