Töötulemused
22.10.2019

Politsei- ja Piirivalveametis töötulemuste saavutamist seiratakse iga viie ja üheksa kuu tagant ning lõplik hindamisaruanne valmib  12 kuu töötulemuste pealt. Monitoorimisel saadud teabe põhjal viiakse tegevuskavasse vajadusel sisse muudatused, et täita püstitatud eesmärgid aasta lõpuks.

Töötulemuste kokkuvõte:

 

Siseministeeriumi valitsemisala majandusaasta aruanded leiab siit.