Dokumendiregister
17.10.2021

Politsei- ja Piirivalveameti dokumendiregistri avalikus vaates saab tutvuda PPA dokumentidega.  


Dokumendiregistri avalikus vaates saab tutvuda alates 1. jaanuarist 2010 registreeritud elektroonilistele dokumentidele, millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut. Juurdepääsupiiranguga dokumente dokumendiregistris ei näe, nende kohta on avalikustatud ainult registreerimisandmed.

Alates 1. novembrist 2016 on PPA töötajate puhkuseavalduste menetlemine üle viidud riigitöötaja iseteenindusportaali. Infot PPA töötajate teenistussuhte peatumiste kohta kuvatakse kontaktide juures ning vajadusel saab seda küsida teabenõudega e-posti aadressil ppa@politsei.ee.