Juhtkond
22.01.2021

Politsei- ja Piirivalveameti juhtkonna vastuvõtuajad leiab siit.

Elmar Vaher
Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor

Telefon: 6123001
E-post: elmar.vaher@politsei.ee

Sündinud 1.05.1975

1997-2002 Tallinna Politseiprefektuuri Kesklinna politseiosakonna kriminaaltalituse/kriminaalpolitsei komissar (kt), politseijuhtivinspektor, politseivaneminspektor, politseiinspektor
2002-2005 Põhja Politseiprefektuuri kriminaalosakonna isikuvastaste kuritegude talituse ülemkomissar, komissar
2005-2005 Põhja Politseiprefektuuri kriminaalosakonna politseidirektor
2005-2006 Keskkriminaalpolitsei direktor (kt), politseipeadirektori asetäitja (kt)
2006-2008 Keskkriminaalpolitsei direktor
2008-2009 Põhja Politseiprefektuuri politseiprefekt
2010-2013 Politsei- ja Piirivalveameti Põhja Prefektuuri prefekt
2013 - Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor


Krista Aas
Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori asetäitja arenduse alal

Telefon: 6123002
E-post: krista.aas@politsei.ee
Sündinud 27.07.1976

1997-2005 Jõgeva prokuratuuri abiprokurör, Tallinna prokuratuuri prokurör, Riigiprokuratuuri prokurör, Lõuna Ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör
2005-2007 Riigikontrolli peakontrolör, kohalike omavalitsuste auditiosakonna juht
2007-2010 Politseiameti kriminaalosakonna juht
2010-2011 Politsei- ja Piirivalveameti kriminaalpolitseiosakonna arendusbüroo juht
2011-2013 keskkriminaalpolitsei kriminaaltulu tuvastamise büroo juht
2013-2017 keskkriminaalpolitsei juht
2017-    Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori asetäitja arenduse alal

Priit Pärkna
Peadirektori asetäitja teabehalduse ja menetluse alal

Telefon: 6123004
E-post: priit.parkna@politsei.ee

Sündinud 22.10.1975

1998-31.12.2003 Harju politseiprefektuuri kriminaalpolitsei osakonna politseivaneminspektor
2004-2005 Põhja prefektuuri kriminaalosakonna isikuvastaste kuritegude talituse vanemkomissar
2005-2008  Põhja prefektuuri kriminaalosakonna isikuvastaste kuritegude talituse juht
2008-30.10.2014 Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juht
01.10.2014 Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori asetäitja teabehalduse ja menetluse alal


Janne Pikma
Peadirektori asetäitja varade alal

Telefon: 6123007
E-post: janne.pikma@politsei.ee

Sündinud: 20.01.1980

2002-2003 Politseiameti personaliosakonna juhtivinspektor
2004-2009 Politseiameti teenistusosakonna personalitalituse juhataja
2010-2018 Politsei- ja Piirivalveameti administratsiooni personalibüroo juhataja

 
Kristian Jaani
Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuuri prefekt

Telefon: 6124001
E-post: kristian.jaani@politsei.ee

Sündinud 11.12.1976

1997-1997 Tallinna Politseiprefektuuri Politseipataljoni kordnik
1998-1999 Tallinna Politseiprefektuuri Lõuna politseiosakonna jälitustalituse politseiinspektor
1999-1999 Tallinna Politseiprefektuuri Lõuna politseiosakonna jälitustalituse politseivaneminspektor
1999-2001 Tallinna Politseiprefektuuri Lõuna politseiosakonna kriminaaltalituse politseivaneminspektor
2001-2002 Tallinna Politseiprefektuuri Lõuna politseiosakonna kriminaaltalituse politseijuhtivinspektor
2002-2003 Tallinna Politseiprefektuuri Lõuna politseiosakonna kriminaaltalituse komissar
2004-2006 Põhja Politseiprefektuuri Lõuna politseijaoskonna ülemkomissar
2006-2007 Põhja Politseiprefektuuri Lõuna politseijaoskonna vanemkomissar
2007-2008 Põhja Politseiprefektuuri korrakaitseosakonna vanemkomissar
2008-2009 Põhja Politseiprefektuuri korrakaitseosakonna ülemkomissar
2010-2013 Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuuri korrakaitsebüroo juht
2013- Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuuri prefekt

Vallo Koppel
Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri prefekt

Telefon: 7308801
E-post: vallo.koppel@politsei.ee

1996-1997 Keskkriminaalpolitsei  uurija
1997-1998 Politsei Keskuurimisbüroo  politseiteenistuja
1998-2001 Keskkriminaalpolitsei Lõuna regionaalkeskuse politseivaneminspektor
2001-2003 Keskkriminaalpolitsei narkokuritegude osakonna menetlustalituse komissar
2004-2004 Keskkriminaalpolitsei menetlusosakonna narkokuritegude talituse komissar
2004-2004 Lõuna Politseiprefektuuri kriminaalosakonna narkokuritegude talituse politseijuhtivinspektor
2004-2007 Lõuna Politseiprefektuuri kriminaalosakonna  narkokuritegude talituse politseijuhtivinspektor
2007-2008 Lõuna Politseiprefektuuri kriminaalosakonna  narkokuritegude talituse komissar
2009-2009 Lõuna Politseiprefektuuri kriminaalosakonna vanemkomissar
2010-2013 Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna Prefektuuri kriminaalbüroo juht
2013-2017 Politsei- ja Piirivalveameti Ida prefektuuri prefekt
2017- ... Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri prefekt

Tarvo Kruup
Politsei- ja Piirivalveameti Ida prefektuuri prefekti ülesannetes

Telefon: 3372201
E-post: tarvo.kruup@politsei.ee

2004 - 2005 Põhja politseiprefektuuri kriminaaltalituse politseiinspektor
2005 - 2009 Põhja politseiprefektuuri isikuvastaste kuritegude talituse politseivaneminspektor
2009-2014 Kaitsepolitseiamet
2014-2017 Ida prefektuuri kriminaalbüroo juht
2017- Politsei- ja Piirivalveameti Ida prefektuuri prefekti ülesannetes

 

 


Kaido Kõplas
Politsei- ja Piirivalveameti Lääne prefektuuri prefekt

Telefon: 4446401
E-post: kaido.koplas@politsei.ee

Sündinud 14.01.1978

1998-1998 Tallinna Politseiprefektuuri Kesklinna politseijaoskonna patrullkompanii/korrakaitsetalituse politseinooreminspektor
1999-1999 Tallinna Politseiprefektuuri Kesklinna politseijaoskonna korrakaitsetalituse politseinooreminspektor
1999-1999 Tallinna Politseiprefektuuri kiirreageerimistalituse politseinooreminspektor
2000-2001 Tallinna Politseiprefektuuri kiirreageerimistalituse politseiinspektor
2001-2001 Tallinna Politseiprefektuuri narkokuritegude talituse politseiinspektor
2001-2001 Tallinna Politseiprefektuuri narkokuritegude talituse politseivaneminspektor
2001-2003 Tallinna Politseiprefektuuri narkokuritegude talituse politseijuhtivinspektor
2004-2006 Põhja Prefektuuri narkokuritegude talituse komissar
2006-2006 Põhja Prefektuuri narkokuritegude talituse ülemkomissar
2006-2009 Põhja Prefektuuri narkokuritegude talituse vanemkomissar
2010-2014 Politsei- ja Piirivalveameti Põhja Prefektuuri narkokuritegude talituse juht
2014-2015 Politsei- ja Piirivalveameti Põhja Prefektuuri kriminaalbüroo juht
2015- Politsei- ja Piirivalveameti Lääne prefektuuri prefekt