Õlakud ja varrukaembleem
22.01.2021

Politseiametnike teenistusastme tunnused

Politseikindral
Politseikindralinspektor
Politseikolonel
Politseikolonelleitnant
Politseimajor
Politseikapten
Politseileitnant
Vanemkomissar
Komissar
Ülemkonstaabel, üleminspektor
Vanemkonstaabel, vaneminspektor
Konstaabel, inspektor
Nooremkonstaabel, nooreminspektor


Vormiriietuse varrukaembleemid.