Rahapesu andmebüroo
23.05.2019

RUS / ENG

Rahapesu andmebüroo (RAB) on Politsei- ja Piirivalveameti iseseisev struktuuriüksus, mille põhiülesandeks on rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamine Eestis. RAB analüüsib ja kontrollib kohustatud subjektidelt ning teistelt isikutelt laekunud teavet rahapesu või terrorismi rahastamise kahtluse kohta, võtab vajaduse korral tarvitusele abinõud vara säilitamiseks ning edastab kuriteo tunnuste avastamisel materjali viivitamata pädevatele asutustele. Rahapesu andmebüroo põhiülesanded on täpsemalt kirjas rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses.

Kahtlastest tehingutest on oodatud rahapesu andmebüroole teatama kõik isikud, kellel majandustehingu teostamise käigus tekib kahtlus, et tehing võib olla seotud rahapesu või terrorismi rahastamisega. Alates jaanuarist 2008 on teatis võimalik RABile edastada ka veebipõhiselt, täites RABi kodulehel teatise vormi elektroonselt.

Rahapesu andmebüroo poolt tehtud uuringud leiab siit.

Tegevuslubadega seotud küsimuste korral pöörduge rab.jarelevalve@politsei.ee või 6123859, 6123869.

Rahapesu andmebüroo kontaktinfo:
Postiaadress: Rahapesu andmebüroo, Tööstuse 52, Tallinn, 10416
Üldtelefon: (+372) 612 3840
Faks: (+372) 612 3845
e-post: rahapesu@politsei.ee

 


Uudiste otsing...  

Rahapesu andmebüroo uudised


07.05.2019   Rahapesu andmebüroo võttis kasutusele uue infosüsteemi
7. mail 2019 võttis rahapesu andmebüroo kasutusele uue infosüsteemi. Sellega seoses on muutunud ka rahapesu andmebüroole teadete saatmise kord ja vorm.

20.06.2018   Riigid, kus kehtivad Euroopa Liiduga samaväärsed rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõuded
Rahapesu andmebüroo poole on pöördutud korduvalt küsimusega seoses nende riikide nimekirjaga, kus kehtivad Euroopa Liiduga samaväärsed rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõuded.Kuni EL neljanda rahapesu tõkestamise direktiivi jõustumiseni kehtis „Liikmesriikide vaheline kokkulepe võrdväärsete kolmandate riikide kohta vastavalt rahapesu tõkestamise direktiivile (kolmas direktiiv)“, kus oli ära toodud nimekiri võrdväärsetest kolmandatest riikidest.

19.06.2018   Rahapesu andmebüroo soovitused protseduurireeglite ja sisekontrollieeskirja koostamiseks
Rahapesu andmebüroo on avaldanud seoses 27.11.2017 jõustunud uue rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusega kohustatud isikutele soovitused kohustatud isikute protseduurireeglite ja sisekontrollieeskirja koostamiseks.

01.06.2018   Rahapesu andmebüroo soovitused kohustatud isikute tegevusest tulenevate riskide juhtimiseks
Rahapesu andmebüroo on avaldanud seoses 27.11.2017 jõustunud uue rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusega kohustatud isikutele soovitused kohustatud isikute tegevusest tulenevate riskide juhtimiseks.

16.05.2018   Keelatud tegevus usaldusfondide ja äriühingute teenuste pakkumisel
Viimasel ajal on tõusetunud küsimus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (RahaPTS) mõistes rahapesu andmebüroo järelevalve alla kuuluvate kohustatud isikute poolt pakutavad teenused, mis viitavad nn „nominaaldirektori“ kasutamise teenuse pakkumisele.