Rahapesu andmebüroo
15.07.2020

RUS / ENG

Rahapesu andmebüroo.


Uudiste otsing...  

Rahapesu andmebüroo uudised


19.06.2018   Rahapesu andmebüroo soovitused protseduurireeglite ja sisekontrollieeskirja koostamiseks
Rahapesu andmebüroo on avaldanud seoses 27.11.2017 jõustunud uue rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusega kohustatud isikutele soovitused kohustatud isikute protseduurireeglite ja sisekontrollieeskirja koostamiseks.

16.05.2018   Keelatud tegevus usaldusfondide ja äriühingute teenuste pakkumisel
Viimasel ajal on tõusetunud küsimus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (RahaPTS) mõistes rahapesu andmebüroo järelevalve alla kuuluvate kohustatud isikute poolt pakutavad teenused, mis viitavad nn „nominaaldirektori“ kasutamise teenuse pakkumisele.