Rahapesu andmebüroo
16.04.2021

RUS / ENG

Rahapesu andmebüroo.


Uudiste otsing...  

Rahapesu andmebüroo uudised


16.05.2018   Keelatud tegevus usaldusfondide ja äriühingute teenuste pakkumisel
Viimasel ajal on tõusetunud küsimus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (RahaPTS) mõistes rahapesu andmebüroo järelevalve alla kuuluvate kohustatud isikute poolt pakutavad teenused, mis viitavad nn „nominaaldirektori“ kasutamise teenuse pakkumisele.