Finantssanktsioonide info ja otsing
23.06.2018

Siin on ära toodud hiljutised teated. Vanemate teadete nägemiseks kasutage palun otsingusüsteemi. Uudise otsingusüsteemis valige uudise kategooriaks "ÜRO Al-Qaida sanktsioonide komitee teatised" või "Rahapesu andmebüroo teade finantssanktsioonidest.".

 

 

Euroopa Liidus kehtestatud sanktsioonide ülevaate leiab siit veebilehelt.

EL ja ÜRO rahvusvaheliste sanktsioonide subjektide otsing

Nimekirjad viimati uuendatud:


Subjekti nimi:


Uudiste otsing...  

ÜRO, EL-i ja FATF-i kehtestatud rahvusvahelised finantssanktsioonid


20.06.2018   Muudatus ÜRO JN ISIL (Daesh) ja Al-Qaida piiravate meetmete režiimis

19.06.2018   Krimmi ja Sevastopoli piiravate meetmete pikendamine

18.06.2018   Muudatus Iraagi piiravate meetmete režiimis

15.06.2018   Muudatused Liibüa piiravate meetmete režiimis

11.06.2018   Muudatus teatavates eripiirangutes ISIl (Da'esh) ja al-Qaidaga seotud isikute ja üksuste vastu

11.06.2018   Muudatused ÜRO JN Iraagi ja Liibüa sanktsioonirežiimides

07.06.2018   Muudatus ÜRO JN ISIL (Daesh) ja Al-Qaida piiravate meetmete režiimis

06.06.2018   Muudatused Iraani vastu suunatud piiravate meetmete režiimis

04.06.2018   Muudatused Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravates meetmetes

04.06.2018   Muudatus teatavates eripiirangutes ISIl (Da'esh) ja al-Qaidaga seotud isikute ja üksuste vastu

31.05.2018   Muudatused Süüria piiravate meetmete režiimis

30.05.2018   Muudatused Süüria piiravate meetmete režiimis

18.05.2018   Muudatus teatavates eripiirangutes ISIL (Da'esh) ja al-Qaidaga seotud isikute ja üksuste vastu

18.05.2018   Info erandite kohta Iraani piiravate meetmete režiimis

16.05.2018   Muudatused Põhja-Korea sanktsioonirežiimis

15.05.2018   Muudatused Liibüa sanktsioonirežiimis

14.05.2018   Muudatused Ukraina territoriaalse terviklikkuse sanktsioonirežiimis

11.05.2018   Muudatused ÜRO JN ISIL (Daesh) ja Al-Qaida sanktsioonirežiimis

09.05.2018   Muudatused Kesk-Aafrika Vabariigi vastu suunatud piiravate meetmete režiimis

08.05.2018   Muudatused Jeemeni piiravate meetmete režiimis

07.05.2018   Erandite tegemine Iraani piiravate meetmete režiimis

07.05.2018   Muudatused ÜRO JN Kesk-Aafrika Vabariigi ja Liibüa sanktsioonirežiimides

04.05.2018   ÜRO JN sanktsioonikomiteede muudatused - Liibüa, Jeemen

04.05.2018   Muudatused Myanmari/Birma piiravate meetmete režiimis

04.05.2018   Muudatused Afganistani piiravate meetmete režiimis

20.04.2018   Muudatused Põhja-Korea piiravate meetmete režiimis

16.04.2018   Muudatused Kongo Demokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravate meetmete režiimis

16.04.2018   Muudatused Põhja-Korea piiravate meetmete režiimis

16.04.2018   Muudatused Iraani inimõiguste rikkumistega seotud piiravate meetmete režiimis

16.04.2018   Muudatus teatavates eripiirangutes ISIL (Da'esh) ja al-Qaidaga seotud isikute ja üksuste vastu

16.04.2018   Muudatused ÜRO JN ISIL (Da'esh) ja Al-Qaida sanktsioonirežiimis

16.04.2018   Muudatused Sudaani piiravate meetmete režiimis

16.04.2018   Muudatused terrorismivastaste erimeetmete režiimis

16.04.2018   Muudatused Liibüa piiravate meetmete režiimis

16.04.2018   Muudatused Egiptuse riigivarariisujate režiimis

16.04.2018   Muudatus Bosnia ja Hertsegoviina piiravates meetmetes ning Mostari sündmustega seoses kehtestatud ühismeetme tühistamine

16.04.2018   Muudatused Süüria piiravate meetmete režiimis

16.04.2018   Muudatused Somaalia piiravate meetmete režiimis

16.04.2018   Muudatused ÜRO JN Sudaani sanktsioonide nimekirjas

16.04.2018   Muudatused Ukraina riigivarariisujate vastu kehtestatud piiravate meetmete režiimis

16.04.2018   Muudatus Kesk-Aafrika Vabariigi vastu suunatud piiravate meetmete režiimis

16.04.2018   Muudatus Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravates meetmetes

16.04.2018   Muudatused Põhja-Korea vastu suunatud piiravate meetmete režiimis

16.04.2018   Muudatus ISILi (Daesh) ja Al-Qaida piiravate meetmete režiimis

16.04.2018   Muudatused Süüria piiravate meetmete režiimis

16.04.2018   Muudatused Valgevene piiravate meetmete režiimis

16.04.2018   Muudatus ISIL (Da'esh) ja al-Qaidaga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangute režiimis

16.04.2018   Muudatus ÜRO Põhja-Korea sanktsioonide režiimis

16.04.2018   Muudatus ÜRO JN ISIL (Da'esh) ja al-Qaida sanktsioonide režiimis

16.04.2018   Zimbabwe vastu suunatud piiravate meetmete režiimi pikendamine

Kõrge riskiga riigid


Vastavalt RahaPTS § 23 lg 2 p 5 sätestatule hõlmab kohustatud isiku ärisuhte seire vähemalt  majandus-, kutse- või ametitegevuses suurema tähelepanu pööramist ärisuhetele ja tehingutele isikutega, kui klient on pärit suure riskiga kolmandast riigist või RahaPTS § 37 lõikes 4 nimetatud riigist või territooriumilt või tal on nimetatud riigi kodakondsus või tema elu- või asukoht või makse saaja makseteenuse pakkuja asukoht on nimetatud riigis või territooriumil.

Kui kohustatud isik puutub oma majandus- või kutsetegevuses tehtava tehingu või ametitoimingus osaleva isiku, ametiteenust kasutava isiku või kliendi kaudu kokku suure riskiga kolmanda riigiga, kohaldab ta järgmisi hoolsusmeetmeid:

  • lisateabe hankimine kliendi ja tema tegeliku kasusaaja kohta
  • lisateabe hankimine ärisuhte planeeritava sisu kohta
  • teabe hankimine kliendi ja tema tegeliku kasusaaja rahaliste vahendite ning rikkuse päritolu kohta
  • teabe hankimine planeeritud või teostatud tehingute põhjuste kohta
  • kõrgemalt juhtkonnalt loa saamine ärisuhte loomiseks või selle jätkamiseks
  • ärisuhte seire tõhustamine, suurendades kohaldatavate kontrollimeetmete arvu ja tihedust ning valides tehingute näitajad, mida täiendavalt kontrollitakse


Informatsiooni kõrge riskiga riikide kohta leiate siit: http://www.fatf-gafi.org/countries/#high-risk

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2016/1675, 14. juuli 2016, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/849, määrates kindlaks suure riskiga kolmandad riigid, kus esineb strateegilisi puudusi (EMPs kohaldatav tekst).