Finantssanktsioonide info ja otsing
11.12.2018

Siin on ära toodud hiljutised teated. Vanemate teadete nägemiseks kasutage palun otsingusüsteemi. Uudise otsingusüsteemis valige uudise kategooriaks "ÜRO Al-Qaida sanktsioonide komitee teatised" või "Rahapesu andmebüroo teade finantssanktsioonidest.".

 

 

Euroopa Liidus kehtestatud sanktsioonide ülevaate leiab siit veebilehelt.

EL ja ÜRO rahvusvaheliste sanktsioonide subjektide otsing

Nimekirjad viimati uuendatud:


Subjekti nimi:


Uudiste otsing...  

ÜRO, EL-i ja FATF-i kehtestatud rahvusvahelised finantssanktsioonid


03.12.2018   Muudatus Liibüa piiravate meetmete režiimis

03.12.2018   Muudatus ÜRO JN Lõuna-Sudaani sanktsioonirežiimis

03.12.2018   Teatavad eripiirangud organisatsioonidega ISIL (Daesh) ja Al-Qaida seotud teatavate isikute ja üksuste vastu

08.11.2018   Muudatused teatavates spetsiifilistes piirangutes majandus- ja finantssuhetes Iraagiga

07.11.2018   Muudatused Venezuela ja Põhja-Korea piiravate meetmete režiimides

26.10.2018   MMuudatused Moldova, Guinea, Burundi ja Põhja-Korea piiravate meetmete režiimides

19.10.2018   Muudatus ÜRO JN ISIL (Daesh) ja al-Qaida piiravate meetmete režiimis

16.10.2018   ISILi (Daesh) ja Al-Qaida vastu suunatud piiravate meetmete pikendamine ja täiendamine

16.10.2018   Keemiarelvade leviku ja kasutamise vastaste piiravate meetmete režiimi kehtestamine

09.10.2018   Muudatus ÜRO JN ISIL (Daesh) ja al-Qaida piiravate meetmete režiimis (täiendav)

09.10.2018   Muudatus ÜRO JN ISIL (Daesh) ja al-Qaida piiravate meetmete režiimis

04.10.2018   Muudatus teatavates spetsiifilistes piirangutes majandus- ja finantssuhetes Iraagiga

01.10.2018   Muudatus Liibüa piiravate meetmete režiimis

28.09.2018   Muudatus teatavates spetsiifilistes piirangutes majandus- ja finantssuhetes Iraagiga

26.09.2018   Muudatused Põhja-Korea ja Iraagi piiravate meetmete režiimides

26.09.2018   Muudatused ÜRO JN Liibüa sanktsioonirežiimis

20.09.2018   Teavitus - varade kättesaadavaks tegemine UA sanktsioonirežiimis listitud isikule

19.09.2018   Muudatus ÜRO JN Liibüa sanktsioonirežiimis

18.09.2018   Muudatused ÜRO JN Liibüa sanktsioonirežiimis

14.09.2018   Muudatus Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravates meetmetes

14.09.2018   Ukraina territoriaalse terviklikkuse sanktsioonirežiimi pikendamine ja ajakohastamine

13.09.2018   Muudatus ÜRO JN Liibüa sanktsioonirežiimis

07.09.2018   Muudatus Iraagi piiravate meetmete režiimis

30.08.2018   Muudatus Iraagi piiravate meetmete režiimis

28.08.2018   Muudatused ISILi (Daesh) ja Al-Qaida ning nendega seotud isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste vastu suunatud piiravate meetmete režiimis

28.08.2018   Muudatused ISILi (Daesh) ja Al-Qaida ning nendega seotud isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste vastu suunatud piiravate meetmete režiimis

15.08.2018   Muudatus teatavates eripiirangutes ISIL (Da'esh) ja al-Qaidaga seotud isikute ja üksuste vastu

13.08.2018   Muudatused Lõuna-Sudaani, Iraagi ja Myanmari/Birma piiravate meetmete režiimides

31.07.2018   Muudatused Ukraina territoriaalse terviklikkuse, Liibüa, Korea Rahvademokraatliku Vabariigi ja terrorismivastaste erimeetmete piiravate meetmete režiimides

30.07.2018   Muudatused teatavates spetsiifilistes piirangutes majandus- ja finantssuhetes Iraagiga

23.07.2018   Muudatus teatavates eripiirangutes ISIl (Da'esh) ja al-Qaidaga seotud isikute ja üksuste vastu

20.07.2018   Muudatused Iraagi sanktsioonirežiimis

18.07.2018   Muudatused Põhja-Korea piiravate meetmete režiimis

17.07.2018   Piiravate meetmete raamistiku loomine seoses olukorraga Maldiivi Vabariigis

17.07.2018   Muudatused ÜRO JN Iraagi sanktsioonirežiimis

16.07.2018   Muudatus ISILi (Daesh) ja Al-Qaida ning nendega seotud isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste vastu suunatud piiravate meetmete režiimis

12.07.2018   Muudatused Iraagi piiravates meetmetes

11.07.2018   Vene majandussanktsioonide pikendamise otsus

05.07.2018   Muudatused Myanmari/Birma vastu suunatud piiravates meetmetes

05.07.2018   Muudatused seoses piiravate meetmetega Venezuelas suhtes

25.06.2018   Muudatus teatavates eripiirangutes ISIL (Da´esh) ja Al-Qaidaga seotud isikute ja üksuste vastu

20.06.2018   Muudatus ÜRO JN ISIL (Daesh) ja Al-Qaida piiravate meetmete režiimis

19.06.2018   Krimmi ja Sevastopoli piiravate meetmete pikendamine

15.06.2018   Muudatused Liibüa piiravate meetmete režiimis

11.06.2018   Muudatus teatavates eripiirangutes ISIl (Da'esh) ja al-Qaidaga seotud isikute ja üksuste vastu

11.06.2018   Muudatused ÜRO JN Iraagi ja Liibüa sanktsioonirežiimides

07.06.2018   Muudatus ÜRO JN ISIL (Daesh) ja Al-Qaida piiravate meetmete režiimis

06.06.2018   Muudatused Iraani vastu suunatud piiravate meetmete režiimis

04.06.2018   Muudatused Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravates meetmetes

04.06.2018   Muudatus teatavates eripiirangutes ISIl (Da'esh) ja al-Qaidaga seotud isikute ja üksuste vastu

Kõrge riskiga riigid


Vastavalt RahaPTS § 23 lg 2 p 5 sätestatule hõlmab kohustatud isiku ärisuhte seire vähemalt  majandus-, kutse- või ametitegevuses suurema tähelepanu pööramist ärisuhetele ja tehingutele isikutega, kui klient on pärit suure riskiga kolmandast riigist või RahaPTS § 37 lõikes 4 nimetatud riigist või territooriumilt või tal on nimetatud riigi kodakondsus või tema elu- või asukoht või makse saaja makseteenuse pakkuja asukoht on nimetatud riigis või territooriumil.

Kui kohustatud isik puutub oma majandus- või kutsetegevuses tehtava tehingu või ametitoimingus osaleva isiku, ametiteenust kasutava isiku või kliendi kaudu kokku suure riskiga kolmanda riigiga, kohaldab ta järgmisi hoolsusmeetmeid:

  • lisateabe hankimine kliendi ja tema tegeliku kasusaaja kohta
  • lisateabe hankimine ärisuhte planeeritava sisu kohta
  • teabe hankimine kliendi ja tema tegeliku kasusaaja rahaliste vahendite ning rikkuse päritolu kohta
  • teabe hankimine planeeritud või teostatud tehingute põhjuste kohta
  • kõrgemalt juhtkonnalt loa saamine ärisuhte loomiseks või selle jätkamiseks
  • ärisuhte seire tõhustamine, suurendades kohaldatavate kontrollimeetmete arvu ja tihedust ning valides tehingute näitajad, mida täiendavalt kontrollitakse


Informatsiooni kõrge riskiga riikide kohta leiate siit: http://www.fatf-gafi.org/countries/#high-risk

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2016/1675, 14. juuli 2016, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/849, määrates kindlaks suure riskiga kolmandad riigid, kus esineb strateegilisi puudusi (EMPs kohaldatav tekst).