Finantssanktsioonide info ja otsing
18.01.2020

Finantssanktsioonide info ja otsing.


Uudiste otsing...  

ÜRO, EL-i ja FATF-i kehtestatud rahvusvahelised finantssanktsioonid


17.01.2020   Muudatus ÜRO Iraagi sanktsioonirežiimis

15.01.2020   Muudatused terrorismivastastes erimeetmetes

08.01.2020   Muudatus ÜRO Mali sanktsioonirežiimis

07.01.2020   Muudatus ÜRO Iraagi sanktsioonirežiimis

30.12.2019   Muudatus ÜRO Mali sanktsioonirežiimis

20.12.2019   Venemaa majandussanktsioonide (sektoraalsed sanktsioonid) pikendamine

12.12.2019   Muudatused Kongo DV vastu suunatud piiravates meetmetes

26.11.2019   Muudatus ISILi (Daesh) ja Al-Qaida ning nendega seotud isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste vastu suunatud piiravates meetmetes

12.11.2019   Muudatused Venezuela piiravates meetmetes + uus režiim Türgi ebaseadusliku puurimistegevuse vastu

07.11.2019   Muudatused Iraagi sanktsioonirežiimis

01.11.2019   Muudatused Iraagi sanktsioonirežiimis

28.10.2019   Muudatused piiravates meetmetes (Burundi, Moldova, Guinea)

18.10.2019   Muudatus Kesk-Aafrika Vabariigi (KAV) sanktsioonirežiimis

17.10.2019   Muudatus ÜRO Julgeolekunõukogu ISIL (Daesh) ja Al-Qaida sanktsioonirežiimis

17.10.2019   Muudatus piiravates meetmetes -ISIL (Daesh) & Al-Qaida; keemiarelvad ning Nicaragua uus sanktsioonirežiim

14.10.2019   Muudatus ÜRO Julgeolekunõukogu ISIL (Daesh) ja Al-Qaida sanktsioonirežiimis

03.10.2019   Muudatused Liibüa sanktsioonirežiimis

03.10.2019   Muudatused piiravates meetmetes seoses olukorraga Venezuelas

03.10.2019   Muudatused ÜRO JN Kesk-Aafrika Vabariigi sanktsioonirežiimis

13.09.2019   Muudatus Ukraina territoriaalse terviklikkuse sanktsioonirežiimis

12.09.2019   Muudatused ÜRO JN Kesk-Aafrika Vabariigi sanktsioonirežiimis

27.08.2019   Muudatus ÜRO Julgeolekunõukogu ISIL (Daesh) ja Al-Qaida sanktsioonirežiimis

21.08.2019   Muudatus ÜRO Julgeolekunõukogu ISIL (Daesh) ja Al-Qaida sanktsioonirežiimis

19.08.2019   Muudatused seoses piiravate meetmetega Liibüa suhtes

19.07.2019   Muudatused piiravates meetmetes, mis on kehtestatud seoses olukorraga Malis

17.07.2019   Muudatused seoses piiravate meetmetega Lõuna-Sudaani ja Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu

09.07.2019   Muudatused seoses piiravate meetmetega Venezuela suhtes

04.07.2019   Muudatused Iraagi sanktsioonirežiimis

01.07.2019   Muudatused Iraagi sanktsioonirežiimis

28.06.2019   Venemaa majandussanktsioonide pikendamine

28.06.2019   Muudatused Iraagi sanktsioonirežiimis

25.06.2019   Piiravad meetmed seoses Krimmi ja Sevastopoli ebaseadusliku annekteerimisega

18.06.2019   Maldiivide Vabariigi sanktsioonirežiimi tühistamine

28.05.2019   Muudatused Iraani vastu suunatud piiravates meetmetes

27.05.2019   Muudatus ÜRO Julgeolekunõukogu ISIL (Daesh) ja Al-Qaida sanktsioonirežiimis

23.05.2019   Muudatus ÜRO Julgeolekunõukogu ISIL (Daesh) ja Al-Qaida sanktsioonirežiimis

22.05.2019   Muudatused Süüria ja ÜRO Julgeolekunõukogu sanktsioonirežiimides

21.05.2019   Muudatused Süüria ja ÜRO Julgeolekunõukogu sanktsioonirežiimides

20.05.2019   Piiravate meetmete raamistik, millega takistatakse liitu või selle liikmesriike ähvardavaid küberründeid

17.05.2019   Muudatused ISIL (Daesh) ja Al-Qaida sanktsioonirežiimis

14.05.2019   Muudatus Kesk-Aafrika Vabariigi sanktsioonirežiimis

06.05.2019   Muudatused ISIL (Daesh) ja Al-Qaida sanktsioonirežiimis

02.05.2019   Muudatused Myanmari/Birma piiravate meetmete režiimis

29.04.2019   Euroopa Komisjon tegi 25. aprillil muudatused ühes sanktsioonirežiimis.

24.04.2019   Muudatused ISIL (Daesh) ja Al-Qaida sanktsioonirežiimides

15.04.2019   Muudatused Iraagi sanktsioonirežiimis

11.04.2019   Muudatused Iraagi, Iraani ning ISIL (Daesh) ja Al-Qaida sanktsioonirežiimides

02.04.2019   Muudatus Liibüa sanktsioonirežiimis

28.03.2019   Muudatus ISIL (Daesh) ja Al-Qaida sanktsioonirežiimis

22.03.2019   Muudatused Egiptuse ning Bosnia ja Hertsegoviina piiravate meetmete režiimides

Kõrge riskiga riigid


Vastavalt RahaPTS § 23 lg 2 p 5 sätestatule hõlmab kohustatud isiku ärisuhte seire vähemalt  majandus-, kutse- või ametitegevuses suurema tähelepanu pööramist ärisuhetele ja tehingutele isikutega, kui klient on pärit suure riskiga kolmandast riigist või RahaPTS § 37 lõikes 4 nimetatud riigist või territooriumilt või tal on nimetatud riigi kodakondsus või tema elu- või asukoht või makse saaja makseteenuse pakkuja asukoht on nimetatud riigis või territooriumil.

Kui kohustatud isik puutub oma majandus- või kutsetegevuses tehtava tehingu või ametitoimingus osaleva isiku, ametiteenust kasutava isiku või kliendi kaudu kokku suure riskiga kolmanda riigiga, kohaldab ta järgmisi hoolsusmeetmeid:

  • lisateabe hankimine kliendi ja tema tegeliku kasusaaja kohta
  • lisateabe hankimine ärisuhte planeeritava sisu kohta
  • teabe hankimine kliendi ja tema tegeliku kasusaaja rahaliste vahendite ning rikkuse päritolu kohta
  • teabe hankimine planeeritud või teostatud tehingute põhjuste kohta
  • kõrgemalt juhtkonnalt loa saamine ärisuhte loomiseks või selle jätkamiseks
  • ärisuhte seire tõhustamine, suurendades kohaldatavate kontrollimeetmete arvu ja tihedust ning valides tehingute näitajad, mida täiendavalt kontrollitakse


Informatsiooni kõrge riskiga riikide kohta leiate siit: http://www.fatf-gafi.org/countries/#high-risk

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2016/1675, 14. juuli 2016, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/849, määrates kindlaks suure riskiga kolmandad riigid, kus esineb strateegilisi puudusi (EMPs kohaldatav tekst).