Finantssanktsioonide info ja otsing
27.06.2019

Siin on ära toodud hiljutised teated. Vanemate teadete nägemiseks kasutage palun otsingusüsteemi. Uudise otsingusüsteemis valige uudise kategooriaks "ÜRO Al-Qaida sanktsioonide komitee teatised" või "Rahapesu andmebüroo teade finantssanktsioonidest.".

 

 

Euroopa Liidus kehtestatud sanktsioonide ülevaate leiab siit veebilehelt.

EL ja ÜRO rahvusvaheliste sanktsioonide subjektide otsing

Nimekirjad viimati uuendatud:


Subjekti nimi:


Uudiste otsing...  

ÜRO, EL-i ja FATF-i kehtestatud rahvusvahelised finantssanktsioonid


25.06.2019   Piiravad meetmed seoses Krimmi ja Sevastopoli ebaseadusliku annekteerimisega

18.06.2019   Maldiivide Vabariigi sanktsioonirežiimi tühistamine

28.05.2019   Muudatused Iraani vastu suunatud piiravates meetmetes

27.05.2019   Muudatus ÜRO Julgeolekunõukogu ISIL (Daesh) ja Al-Qaida sanktsioonirežiimis

23.05.2019   Muudatus ÜRO Julgeolekunõukogu ISIL (Daesh) ja Al-Qaida sanktsioonirežiimis

22.05.2019   Muudatused Süüria ja ÜRO Julgeolekunõukogu sanktsioonirežiimides

21.05.2019   Muudatused Süüria ja ÜRO Julgeolekunõukogu sanktsioonirežiimides

20.05.2019   Piiravate meetmete raamistik, millega takistatakse liitu või selle liikmesriike ähvardavaid küberründeid

17.05.2019   Muudatused ISIL (Daesh) ja Al-Qaida sanktsioonirežiimis

14.05.2019   Muudatus Kesk-Aafrika Vabariigi sanktsioonirežiimis

06.05.2019   Muudatused ISIL (Daesh) ja Al-Qaida sanktsioonirežiimis

02.05.2019   Muudatused Myanmari/Birma piiravate meetmete režiimis

29.04.2019   Euroopa Komisjon tegi 25. aprillil muudatused ühes sanktsioonirežiimis.

24.04.2019   Muudatused ISIL (Daesh) ja Al-Qaida sanktsioonirežiimides

15.04.2019   Muudatused Iraagi sanktsioonirežiimis

11.04.2019   Muudatused Iraagi, Iraani ning ISIL (Daesh) ja Al-Qaida sanktsioonirežiimides

02.04.2019   Muudatus Liibüa sanktsioonirežiimis

28.03.2019   Muudatus ISIL (Daesh) ja Al-Qaida sanktsioonirežiimis

22.03.2019   Muudatused Egiptuse ning Bosnia ja Hertsegoviina piiravate meetmete režiimides

19.03.2019   Muudatused ISIL (Daesh) ja Al-Qaida ning Iraagi sanktsioonirežiimides

15.03.2019   Muudatus Ukraina territoriaalse terviklikkuse sanktsioonirežiimis

07.03.2019   Muudatused ÜRO JN Kesk-Aafrika Vabariigi sanktsioonirežiimis

05.03.2019   Muudatused ISIL (Daesh) ja Al-Qaida piiravate meetmete režiimis

05.03.2019   Muudatused teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Ukrainas

04.03.2019   Muudatused Süüria vastu suunatud piiravates meetmetes

26.02.2019   Muudatus Valgevene vastu suunatud piiravates meetmetes

19.02.2019   Muudatused Afganistani ja Zimbabwe piiravate meetmete režiimides

19.02.2019   Muudatus ISILi (Daesh) ja Al-Qaida ning nendega seotud isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste vastu suunatud piiravates meetmetes

14.02.2019   Muudatused teatavates eripiirangutes organisatsioonidega ISIL (Daesh) ja Al-Qaida seotud isikute ja üksuste vastu

04.02.2019   Muudatused ÜRO Iraagi sanktsioonirežiimis

29.01.2019   Muudatus Tuneesia sanktsioonirežiimis

22.01.2019   Muudatused Ukraina ja Põhja-Korea piiravate meetmete režiimides

21.01.2019   Muudatus Süüria vastu suunatud piiravate meetmete režiimis

21.01.2019   Muudatused keemiarelvade leviku tõkestamise sanktsioonirežiimis

14.01.2019   Muudatus teatavates spetsiifilistes piirangutes majandus- ja finantssuhetes Iraagiga

09.01.2019   Muudatused terrorismivastastes erimeetmetes

08.01.2019   Muudatused piirangutes majandus- ja finantssuhetes Iraagiga

28.12.2018   Venemaa majandussanktsioonide (sektoraalsed sanktsioonid) pikendamine

27.12.2018   Venemaa majandussanktsioonide (sektoraalsed sanktsioonid) pikendamine

27.12.2018   Muudatused Myanmari/Birma piiravate meetmete režiimis

18.12.2018   Muudatused Liibüa piiravate meetmete režiimis

11.12.2018   Muudatused Eritrea, Somaalia, Lõuna-Sudaani ja Kongo Demokraatliku Vabariigi piiravate meetmete režiimides

11.12.2018   Muudatused Ukraina territoriaalse terviklikkuse õõnestamise sanktsioonirežiimis

03.12.2018   Muudatus Liibüa piiravate meetmete režiimis

03.12.2018   Muudatus ÜRO JN Lõuna-Sudaani sanktsioonirežiimis

03.12.2018   Teatavad eripiirangud organisatsioonidega ISIL (Daesh) ja Al-Qaida seotud teatavate isikute ja üksuste vastu

08.11.2018   Muudatused teatavates spetsiifilistes piirangutes majandus- ja finantssuhetes Iraagiga

07.11.2018   Muudatused Venezuela ja Põhja-Korea piiravate meetmete režiimides

26.10.2018   MMuudatused Moldova, Guinea, Burundi ja Põhja-Korea piiravate meetmete režiimides

19.10.2018   Muudatus ÜRO JN ISIL (Daesh) ja al-Qaida piiravate meetmete režiimis

Kõrge riskiga riigid


Vastavalt RahaPTS § 23 lg 2 p 5 sätestatule hõlmab kohustatud isiku ärisuhte seire vähemalt  majandus-, kutse- või ametitegevuses suurema tähelepanu pööramist ärisuhetele ja tehingutele isikutega, kui klient on pärit suure riskiga kolmandast riigist või RahaPTS § 37 lõikes 4 nimetatud riigist või territooriumilt või tal on nimetatud riigi kodakondsus või tema elu- või asukoht või makse saaja makseteenuse pakkuja asukoht on nimetatud riigis või territooriumil.

Kui kohustatud isik puutub oma majandus- või kutsetegevuses tehtava tehingu või ametitoimingus osaleva isiku, ametiteenust kasutava isiku või kliendi kaudu kokku suure riskiga kolmanda riigiga, kohaldab ta järgmisi hoolsusmeetmeid:

  • lisateabe hankimine kliendi ja tema tegeliku kasusaaja kohta
  • lisateabe hankimine ärisuhte planeeritava sisu kohta
  • teabe hankimine kliendi ja tema tegeliku kasusaaja rahaliste vahendite ning rikkuse päritolu kohta
  • teabe hankimine planeeritud või teostatud tehingute põhjuste kohta
  • kõrgemalt juhtkonnalt loa saamine ärisuhte loomiseks või selle jätkamiseks
  • ärisuhte seire tõhustamine, suurendades kohaldatavate kontrollimeetmete arvu ja tihedust ning valides tehingute näitajad, mida täiendavalt kontrollitakse


Informatsiooni kõrge riskiga riikide kohta leiate siit: http://www.fatf-gafi.org/countries/#high-risk

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2016/1675, 14. juuli 2016, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/849, määrates kindlaks suure riskiga kolmandad riigid, kus esineb strateegilisi puudusi (EMPs kohaldatav tekst).