Rahapesu andmebüroo
21.02.2020

RUS / ENG

Rahapesu andmebüroo.


Uudiste otsing...  

Rahapesu andmebüroo uudised


19.06.2018   Rahapesu andmebüroo soovitused protseduurireeglite ja sisekontrollieeskirja koostamiseks
Rahapesu andmebüroo on avaldanud seoses 27.11.2017 jõustunud uue rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusega kohustatud isikutele soovitused kohustatud isikute protseduurireeglite ja sisekontrollieeskirja koostamiseks.

01.06.2018   Rahapesu andmebüroo soovitused kohustatud isikute tegevusest tulenevate riskide juhtimiseks
Rahapesu andmebüroo on avaldanud seoses 27.11.2017 jõustunud uue rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusega kohustatud isikutele soovitused kohustatud isikute tegevusest tulenevate riskide juhtimiseks.

16.05.2018   Keelatud tegevus usaldusfondide ja äriühingute teenuste pakkumisel
Viimasel ajal on tõusetunud küsimus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (RahaPTS) mõistes rahapesu andmebüroo järelevalve alla kuuluvate kohustatud isikute poolt pakutavad teenused, mis viitavad nn „nominaaldirektori“ kasutamise teenuse pakkumisele.

31.01.2018   Muudatused äriseadustikus ja seosed rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusega
15.01.2018 jõustunud äriseadustiku muudatuse kohaselt (§ 631 lg 2) peab äriühing juhul, kui äriühingu juhatus või seda asendav organ asub välisriigis, määrama kontaktisiku kellele saab Eestis kätte toimetada ettevõtja menetlusdokumente ja ettevõtjale suunatud tahteavaldusi (kontaktisiku aadress loetakse sellisel juhul äriühingu aadressiks).