Isikusamasuse tuvastamine
16.04.2021

Isikusamasuse tuvastamise alusena on lubatud kasutada järgmisi kehtivaid dokumente:

 • isikutunnistus;
  • digitaalne isikutunnistus
  • elamisloakaart;
 • Eesti kodaniku pass;
 • diplomaatiline pass;
 • meremehe teenistusraamat;
 • välismaalase pass;
 • ajutine reisidokument;
 • pagulase reisidokument;
 • meresõidutunnistus;
 • tagasipöördumistunnistus;
 • tagasipöördumise luba;
 • välisriigi kodaniku pass;
 • Euroopa Liidu kodaniku ID-kaart;
 • juhiluba, kui dokumenti on kantud kasutaja nimi, foto või näokujutis, allkiri või allkirjakujutis ja sünniaeg või isikukood.