Saada teade
21.04.2019

Saada rahapesu andmebüroole veebipõhine teade:

 

Juhendi teate saatmise kohta leiad siit.

Uus infosüsteem


7. mail 2019 võtab rahapesu andmebüroo (RAB) kasutusele uue infosüsteemi. Teate saatmine muutub selle tulemusena loodetavasti mugavamaks, teate sisestamine toimub plokkide kaupa ja selle võib vajadusel pooleli jätta ning hiljem jätkata.

Inimestele, kes RABile teateid saadavad, toob see teate saatmisel võrreldes praegusega kaasa kaks olulist muudatust.

Esiteks muutub veebipõhise teatamise vorm. Teade koostatakse ja esitatakse kuue erineva plokina. Plokkide vahel saab liikuda nii edasi kui tagasi ja sisestada vajalikud parandused. Iga teate sisestamist võib pooleli jätta ning hiljem nende sisestamist jätkata leides selle numbri ja kuupäeva järgi. Suures osas korduvaid teateid saab arvutis säilitada mallidena.

Teiseks muutub põhjalikult teate liigitus ja kahtluse tunnuste süsteem. Sarnaselt varasemaga tuleb iga teate puhul märkida, mis on teate saatmise ajendiks (indikaator). Uues süsteemis oleme indikaatorid jaganud teate liikide vahel kahtlase tehingu teadeteks (STR), ebahariliku tehingu teadeteks (UTR), kahtlase tegevuse teadeteks (UAR), sularahateadeteks (CTR), terrorismi rahastamise teadeteks (TFR) ja rahvusvahelise finantssanktsiooni teadeteks (ISR). Õige indikaatori valimiseks oleme koostanud ka uue juhendi (esialgu veel kinnitamata) kahtlase tehingu tunnuste kohta, millega saab tutvuda siin.

Tunnuste kirjeldusi ja näiteid tuleb pidevalt täiendada ja parandada vastavalt toimuvatele muutustele. Juhul, kui Teil tekib teate koostamisel küsimusi, milline indikaator valida või tundub, et sobiv indikaator puudub, palun andke sellest meile teada, kirjutades aadressile rahapesu@politsei.ee või helistades numbril 6 123 840.

Soovime, et teatamine oleks teatajale mugav. Seetõttu hindame kõrgelt, kui annate meile uue süsteemi kohta tagasisidet. Oma tähelepanekud ja soovitused, mida võiks muuta, saatke palun meilile mihkel.ruubas@politsei.ee.

Vahetult enne üleminekut, tõenäoliselt 29. aprillil 2019, saadame täiendava teate, kus täpsustame ülemineku aega ja kulgu. Loodame, et üleminek uuele süsteemile toimub suurte probleemideta nii RABi kui teate saatjate jaoks.

Tekkivate probleemide korral pöörduge palun abi saamiseks rahapesu@politsei.ee, tel 6 123 836.