Riigihanked ja sõidukite rent
22.01.2019

Riigihanked
Politsei- ja Piirivalveameti hanketeated ja riigihangete aruanded on vastavalt riigihangete seadusele kättesaadavad riigihangete registri veebilehelt.

Hankekord


Hankeplaan
Plaani ei avaldata täismahus ja vastavad read tabelis kuvatakse täitmata kujul, kuna osa selles sisalduvast infost ei kuulu avalikustamisele.


Sõidukite rent
Avatud ja läbipaistev riik on meile auasjaks. Läbipaistva asjaajamise nimel avaldame siin lehel nimekirja nendest sõidukitest, mille kasutusrendi leping hakkab umbes kahe kuu pärast lõppema. Anname kõik need sõidukid tagasi firmale, kes hoolitseb nende müügi eest.

Vaata nimekirja sõidukitest.

 


Uudiste otsing...  

Riigihanked ja konkursid