Seotud organisatsioonid
19.01.2022

Siit leiab ülevaate erinevatest organisatsioonidest kes on läbi oma tegevuse või liikmeskonna seotud Politsei- ja Piirivalveametiga.

Eesti Politsei Spordiliit
, mis loodi 2004. a. koondab enda ridades politseinikke kes tegelevad aktiivselt spordiga.

International Police Association ehk Rahvusvaheline Politseiassotsiatsioon on politseiteenistujate rahvusvaheline ühendus. IPA loodi 1950. a. ning sinna kuulub rohkem kui 300 000 liiget ligi 60 erinevast riigist. Eesti IPA osakond loodi 1993. aastal Soome IPA osakonna juurde ning iseseisev Eesti IPA osakond loodi 1995. aastal.

Eesti Politsei Naisühendus on Politsei- ja Piirivalveametis ning Sisekaitseakadeemias töötavate naispolitseinike ja naisametnike võrgustik, mis loodi 2003.aastal.