Eesti Politsei Naisühendus
28.09.2021

Eesti politsei naisühenduse logo

Eesti politsei asutati 12. novembril 1918. a. Esimene naine asus politseiteenistusse tööle kriminaalpolitseinikuna 1929. aastal.

1998. a. viidi läbi ankeetküsitlus, et saada teada töötajate arvamust politseis töötavate naiste ühenduse loomise kohta. 2001. a moodustus huvigrupp naispolitseinikest, kes leidsid, et politseis töötavatel naistel on ühiseid huve ja tunnetasid vajadust oma ühenduse järele. 24.-25. novembril 2003. a. Tallinnas toimunud konverentsil asutasid 59 naispolitseinikku ja naisametnikku Eesti Politsei Naisühenduse (EPN), mille patrooniks nõustus asuma proua Ingrid Rüütel.

Eesti Politsei Naisühenduse ametliku kodulehe leiab siit.