Jõustruktuuride Spordimängud
22.01.2021

Jõustruktuuride Spordimängud aastast 2008 - ...

Tänapäeval on sport kultuurifenomen, mis hõlmab kuulsuse ja edukuse sotsiaalseid väärtuseid. Eesti Politsei Spordiliit korraldas 2008.a I Jõustruktuuride Spordimängud, kus osales Siseministeeriumi, Justiitsministeeriumi ja Kaitseministeeriumi haldusalas olevatest asutustest kokku 329 sportlast. 

Spordimängude eesmärgiks on selgitada välja parimad sportlased ja parimad võistkonnad Siseministeeriumi, Kaitseministeeriumi ja Justiitsministeeriumi haldusalas ning Jõustruktuuride spordimängudel osalemise lisaväärtuseks võib lugeda seda, et tugevdatakse seniseid koostöösidemeid, luuakse uusi kontakte teiste asutuste ametnikega ning organisatsioonidega.

2014.a Jõustruktuuride Spordimängud - LÄBIVIIA VANGLATE OSAKOND

 

2012. aasta Jõustruktuuride Spordimängude tulemused: 

LÄBIVIIA KAITSEVÄGI:

 

2010. aasta Jõustruktuuride Spordimängude tulemused:

KORRALDAJA EESTI POLITSEI SPORDILIIT koostöös POLITSEI-JA PIIRIVALVEAMETIGA

 

2008. aasta Jõustruktuuride Spordimängude tulemused:

 KORRALDAJA EESTI POLITSEI SPORDILIIT koostöös POLITSEI-JA PIIRIVALVEAMETIGA

 Jõustruktuuride spordimängude üldjuhend