Taotlused
22.01.2021

Eesti Politsei Spordiliidu (spordi) toetuste taotlemise tingimused ja kord

Taotluse vorm

Taotluse aruanne

Taotlus tuleb esitada kirjalikult ja saata aadressil Maili Arro, Politsei- ja Piirivalveamet, Pärnu mnt.139, Tallinn.