IPA Eesti
28.09.2021

IPA logo

IPA Eesti osakonna eesmärgiks on arendada oma liikmete rahvuslikke ja rahvusvahelisi kultuurisidemeid ning sotsiaalseid teenuseid, samuti võimaluste piires inimeste- ja rahvastevahelist sõprust ning kindlustada rahu püsimist. Rahvusvahelise Politseiassotsiatsiooni Esperantokeelne deviis "Servo per Amikeco" tähendab teenimist sõpruse kaudu.

Rohkem ajakohast infot IPA kohta leiab nende ametlikult kodulehelt.

IPA pakub lokaalseid, regionaalseid, rahvuslikke ja rahvusvahelisi õppe- ja kohtumisüritusi kõigi viie kontinendi jaoks. Stipendiume politseinike väljaõppeks ja täienduskoolituseks välismaal. Õppe- ja uurimisreise kaugetesse maadesse. Madalate hindadega ülalpidamist tunnustatud IPA majades sise- ja välismaal. Mitmesugust informatsiooni kohalike ja regionaalsete ajalehtede ning rahvusvaheliste IPA ajakirjade kaudu. Oma sotsiaalfondi kaudu abi osutamist politseiteenistujate ja nende peredele sise- ja välismaal kui nad teenimatult on sattunud raskesse olukorda. Võimalus tundma õppida politsei tegevuse suundi sise- ja välismaal ja kogemuste vahetamist kolleegide vahel sõltumata rahvusest, teenistusastmest ja teenistusliigist politseis.

ASTU IPA LIIKMEKS JA LEIA ENDALE UUSI SÕPRU!