Pöördumine Politsei- ja Piirivalveameti poole
16.11.2018

Kõik pöördumised palume esitada Politsei- ja Piirivalveameti e-posti aadressile ppa@politsei.ee või Pärnu mnt 139, 15060, Tallinn.

Teabenõue
Teabenõudega saab küsida dokumenti või teavet, mis on PPA-l juba olemas. Teabenõudele vastame hiljemalt 5 tööpäeva jooksul. Teabenõude menetluse tähtaega arvestatakse alates teabenõude registreerimisele järgnevast tööpäevast.

Teabenõudes tuleb esitada järgmised andmed:

  • teabenõudja ees- ja perekonnanimi
  • asutuse või juriidilise isiku nimel esitatava teabenõude puhul juriidilise isiku nimi või asutuse nimetus
  • teabenõudja sideandmed (posti- või elektronpostiaadress või faksi- või telefoninumber), mille kaudu teabevaldaja saaks teabe väljastada või teabenõudjaga ühendust võtta
  • taotletava teabe sisu või dokumendi liik, nimetus ja sisu või teabenõudjale teada olevad dokumendirekvisiidid
  • taotletav teabenõude täitmise viis


Taotlus enda andmetega tutvumiseks
Vastavalt isikuandmete kaitse seadusele on igaühel õigus tutvuda tema kohta kogutud isikuandmetega. Andmesubjekti päring esitatakse vabas vormis ja see peab olema allkirjastatud või sellele peab olema lisatud isikukood. Riigiportaali www.eesti.ee (rubriik „Kodanikule“) kaudu saab igaüks vaadata enda andmeid enamikes riiklikes andmekogudes. Schengeni infosüsteemi sisestatud andmetega tutvumise kohta leiab infot siit. Andmesubjekti päringule vastame 30 kalendripäeva jooksul.

Selgitustaotlus
Kui soovite PPA-lt teavet, mille andmiseks on vaja analüüsida olemasolevat teavet või koguda lisateavet, on tegu selgitustaotlusega. Selgitustaotlusele vastame 30 kalendripäeva jooksul.

Märgukiri
Märgukirjaga võite teha PPA-le ettepanekuid asutuse töö korraldamiseks ja valdkonna arengu kujundamiseks ning edastada teavet. Märgukirjale vastame 30 kalendripäeva jooksul.