Leitud esemed
21.03.2019

Asja leidmine
Inimene, kes leiab kaotatud eseme, peaks selle viima lähimasse politseijaoskonda või kui selleks pole võimalust, teatama leiust politseile telefoni teel ning sellisel juhul lepitakse kokku, kus ja kuidas leid üle antakse. Kui leiu väärtus on alla 50 euro, siis võib leidja seda ise hoida, kuid ta on kohustatud seda tegema leiu säilimist tagaval viisil.

Leiu kättesaamine
Leid väljastatakse omanikule kirjaliku avalduse alusel. Avaldus peab sisaldama kaotatud eseme  kirjeldust ja teisi andmeid sel määral, et oleks võimalik tuvastada kaotatud eseme ja leiu samasus (viidates seejuures seerianumbrile, telefoni PIN kood, eseme eritunnusele, varasem foto esemest, võtmete puhul näiteks varuvõtmete ettenäitamine ja sobivus vms). Leitud eseme kättesaamiseks võtke eelnevalt ühendust leiu juures olevatel kontaktidel.

 

Avalike registrite teenused - leitud esemed


 
Eseme liik:
Hoiukoht:
Nimetus:
Sisestatud alates:   Kalendri ikoon - alates  kuni    Kalendri ikoon - kuni