Pressile
19.01.2022

Meediasuhtlust Politsei- ja Piirivalveametis korraldab PPA kommunikatsioonibüroo.

Politsei- ja Piirivalveameti kommunikatsioonibüroo on keskselt st ameti tasandilt juhitud terviklik üksus, mille osa töötajaid asuvad regioonides. See tähendab, et kuigi töötajad asuvad regioonides, ei ole igas prefektuuris eraldi kommunikatsiooniüksust.

PPA kommunikatsioonibüroo koosseisu kuuluvad vastava valdkonna spetsialistid nii ameti kui ka regiooni tasandil. Kommunikatsioonibüroo töövaldkond jaguneb tinglikult kaheks - välis-  ja sisekommunikatsiooniks. Väliskommunikatsiooni valdkonna põhiülesanne on meediasuhtlus, sisekommunikatsiooni valdkond tagab info liikumise maja sees, korraldab üritusi ja annab välja PPA ajakirja.

Büroojuhi otsealluvuses on neli grupijuhti regioonides, kes oma igapäevase kommunikatsioonitöö kõrval on põhikontaktiks prefektile ning peavad omama ülevaadet büroo ülesannete täitmisest regioonis.