Operatiivinfo
21.08.2018

Siit leiate igapäevase üle-eestilise süütegude statistika ning tõsisemate sündmuste lühikokkuvõtted.

Lisainfot liiklusõnnetuste kohta saate vastava regiooni pressiesindajalt. Kriminaalmenetluste kohta annab täiendavat infot vastava ringkonnaprokuratuuri avalike suhete töötaja.


Uudiste otsing...  

Möödunud ööpäeva sündmused


13.08.2018   Politseis registreeritud sündmused

09.08.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 74 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas 33 varavastast kuritegu, sealhulgas 26 vargust (üks eluruumidest ja kaks sõidukitest) ja üks sõidukivargus ning omavoliline kasutamine. Registreeriti viis inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai viga seitse inimest. Tabati seitse alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 300 väärtegu. Piiril väljastati kuus sisenemiskeeldu ning riigist saadeti välja kaks isikut. Registreeriti kaks Schengeni viisaeeskirja rikkumist.

08.08.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 87 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas röövimine, 54 varavastast kuritegu, sealhulgas 48 vargust (kaks eluruumidest ja neli sõidukitest) ja üks sõidukivargus ning omavoliline kasutamine. Registreeriti kuus inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai viga seitse inimest. Tabati üks narkojoobes ja 12 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 319 väärtegu. Piiril väljastati üheksa sisenemiskeeldu ning riigist saadeti välja kaks isikut. Registreeriti kaks Schengeni viisaeeskirja rikkumist.

07.08.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 95 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas üks raske tervisekahjustuse tekitamine, 42 varavastast kuritegu, sealhulgas 33 vargust (kolm eluruumidest ja üks sõidukist) ja üks sõidukivargus ning omavoliline kasutamine. Registreeriti seitse inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus üks ja sai viga seitse inimest. Tabati 17 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 235 väärtegu. Piiril väljastati üks sisenemiskeeld ning riigist saadeti välja viis isikut. Registreeriti kaks Schengeni viisaeeskirja rikkumist, üks riigipiiri ebaseaduslikku ületus ning kaks piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumist.

06.08.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 159 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas kaks röövimist, kolm avaliku korra rasket rikkumist, 58 varavastast kuritegu, sealhulgas 41 vargust (kuus eluruumidest ja kolm sõidukitest) ja kolm sõidukivargust ning omavolilist kasutamist. Registreeriti 21 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus kaks ja sai viga 23 inimest. Tabati viis narkojoobes ja 54 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 428 väärtegu. Piiril väljastati 13 sisenemiskeeldu ning riigist saadeti välja üks isik. Registreeriti kaks riigipiiri ebaseaduslikku ületust, kaks salakaubavedamise juhtumit ning neli piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumist.

03.08.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 69 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas kaks avaliku korra rasket rikkumist, 34 varavastast kuritegu, sealhulgas 19 vargust (üks eluruumidest) ja üks sõidukivargus ning omavoliline kasutamine. Registreeriti kaks inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kaks inimest. Tabati üks narkojoobes ja kolm alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 222 väärtegu. Piiril väljastati 12 sisenemiskeeldu ja registreeriti üks Schengeni viisaeeskirja rikkumine.

02.08.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 67 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas 30 varavastast kuritegu, sealhulgas 22 vargust (üks eluruumidest ja üks sõidukist). Registreeriti kolm inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kolm inimest. Tabati üks narkojoobes ja kaheksa alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 198 väärtegu. Piiril väljastati seitse sisenemiskeeldu ja registreeriti üks Schengeni viisaeeskirja rikkumine. Eestist saadeti välja üks inimene.

01.08.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 73 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas üks avaliku korra raske rikkumine, 38 varavastast kuritegu, sealhulgas üks röövimine, 31 vargust (kolm eluruumidest ja kolm sõidukitest) ja üks sõidukivargus ning omavoliline kasutamine. Registreeriti kaheksa inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada üheksa inimest. Tabati üks narkojoobes ja 13 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 255 väärtegu. Piiril väljastati 11 sisenemiskeeldu, registreeriti üks riigipiiri ebaseaduslik ületamine ja kaks Schengeni viisaeeskirja rikkumist. Eestist saadeti välja kaks inimest.

31.07.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 76 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende 38 varavastast kuritegu, sealhulgas 28 vargust (kaks eluruumidest ja üks sõidukist) ja üks sõidukivargus ning omavoliline kasutamine. Registreeriti kuus inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada seitse inimest. Tabati 13 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 309 väärtegu. Piiril väljastati üks sisenemiskeeld ja registreeriti üks riigipiiri ebaseaduslik ületamine.

30.07.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 132 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli kolm avaliku korra rasket rikkumist, 46 varavastast kuritegu, sealhulgas üks röövimine ja 33 vargust (kaks eluruumidest, neli sõidukitest). Registreeriti 19 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus kaks ja sai vigastada 27 inimest. Tabati 75 alkoholi- ja kaks narkojoobes sõidukijuhti. Registreeriti 477 väärtegu. Piirilt väljastati 17 sisenemiskeeldu ja tuvastati kaks ebaseaduslikku riigipiiri ületamist.

27.07.2018   Politseis registreeritud sündmused
Politsei- ja Piirivalveametis registreeriti 62 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli üks avaliku korra rasket rikkumine ja 32 varavastast kuritegu, sh kaks röövimist ja 27 vargust. Registreeriti üks inimvigastustega liiklusõnnetus, milles sai vigastada üks inimene. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati viis, narkojoobes sõidukijuhte üks. Väärtegusid registreeriti 230. Registreeriti kuus piirilt väljastatud sisenemiskeeldu.

26.07.2018   Politseis registreeritud sündmused
Politsei- ja Piirivalveametis registreeriti 74 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli kaks avaliku korra rasket rikkumist ja 30 varavastast kuritegu, sh kolm röövimist ja 18 vargust. Registreeriti üheksa inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada üheksa inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 15, narkojoobes sõidukijuhte üks. Väärtegusid registreeriti 168. Registreeriti neli piirilt väljastatud sisenemiskeeldu.

25.07.2018   Politseis registreeritud sündmused
Politsei- ja Piirivalveametis registreeriti 78 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 36 varavastast kuritegu, sh üks röövimine ja 31 vargust. Registreeriti seitse inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada üheksa inimest. Inimvigastustega liiklusõnnetusi joobes juhtide süül toimus üks. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati kümme, narkojoobes sõidukijuhte üks. Väärtegusid registreeriti 280. Registreeriti kuus piirilt väljastatud sisenemiskeeldu.

24.07.2018   Politseis registreeritud sündmused
Politsei- ja Piirivalveametis registreeriti 75 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli kolm avaliku korra rasket rikkumist ja 34 varavastast kuritegu, sh 23 vargust. Registreeriti seitse inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 11 inimest. Inimvigastustega liiklusõnnetusi joobes juhtide süül toimus kaks. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 10, narkojoobes sõidukijuhte üks. Väärtegusid registreeriti 243. Registreeriti viis piirilt väljastatud sisenemiskeeldu ja üks salakaubavedamise juhtum.

23.07.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 133 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli üks tapmine, üks raske tervisekahjustuse tekitamine, kaks avalikku korra rasket rikkumist, 50 teadet varavastastest kuritegudest, sealhulgas kolm röövi ning 40 vargust. Registreeriti 23 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus kaks ja sai vigastada 29 inimest. Tabati 54 alkoholijoobes ja kaks narkojoobes sõidukijuhti. Registreeriti 368 väärtegu. Piiril väljastati 13 sisenemiskeeldu ja riigist saadeti välja kaks inimest. Schengeni viisaeeskirja rikkumisi tuvastati ühel juhul, salakaubavedamise juhtumeid ühel juhul ning piirirežiimi ja dokumendikohustuste rikkumisi kahel juhul.

20.07.2018   Politseis registreeritud sündmused
Politsei- ja Piirivalveametis registreeriti 74 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli üks raske kehavigastuse tekitamine, kolm avaliku korra rasket rikkumist, 36 varavastast kuritegu, sh 26 vargust (eluruumidest üks, sõidukitest üks). Registreeriti kaheksa inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus üks ja sai vigastada kaheksa inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 11. Väärtegusid registreeriti 185. Registreeriti 10 piirilt väljastatud sisenemiskeeldu, registreeriti üks Schengeni viisaeeskirja rikkumine.

19.07.2018   Politseis registreeritud sündmused
Politsei- ja Piirivalveametis registreeriti 88 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli üks avaliku korra raske rikkumine, 54 varavastast kuritegu, sh 39 vargust (eluruumidest üks, sõidukitest üks). Registreeriti seitse inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada seitse inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 14, narkootikumide omamisi või tarbimisi oli neli. Väärtegusid registreeriti 250. Registreeriti üheksa piirilt väljastatud sisenemiskeeldu, Eestist saadeti välja neli isikut, registreeriti üks Schengeni viisaeeskirja rikkumine. Esitati kolm varjupaigataotlust.