Operatiivinfo
20.04.2018

Siit leiate igapäevase üle-eestilise süütegude statistika ning tõsisemate sündmuste lühikokkuvõtted.

Lisainfot liiklusõnnetuste kohta saate vastava regiooni pressiesindajalt. Kriminaalmenetluste kohta annab täiendavat infot vastava ringkonnaprokuratuuri avalike suhete töötaja.


Uudiste otsing...  

Möödunud ööpäeva sündmused


17.04.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 91 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende seas oli 27 varavastast kuritegu, sealhulgas 21 vargust (kaks eluruumidest ja üks sõidukist). Registreeriti kaks inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kolm inimest. Tabati 21 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 223 väärtegu. Piiril väljastati üks sisenemiskeeld, Eestist saadeti välja üks inimene ning registreeriti üks Schengeni viisaeeskirja rikkumine.

16.04.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 140 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli neli avaliku korra rasket rikkumist, 41 varavastast kuritegu, sealhulgas 29 vargust (kolm eluruumidest ja üks sõidukist) ja kolm sõidukivargust ning omavolilist kasutamist. Registreeriti 11 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus kaks ning sai vigastada 10 inimest. Tabati kolm narkojoobes ja 65 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 359 väärtegu. Möödunud nädala jooksul registreeriti 11 euro võltsimisega seotud kuritegu. Piiril väljastati 13 sisenemiskeeldu ja Eestist saadeti välja üks inimene. Registreeriti üks Schengeni viisaeeskirja rikkumine, kaks piirirežiimi ja dokumendikohustuste rikkumine ja kolm salakaubavedamise juhtumit.

13.04.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis neli inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai viga viis inimest. Kahe inimvigastustega liiklusõnnetuse põhjustaja oli joobes. Tabati üheksa alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 235 väärtegu. Piiril väljastati üheksa sisenemiskeeldu ja Eestist saadeti välja üks inimene.

12.04.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 70 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende üks avaliku korra raske rikkumine, 29 varavastast kuritegu, sealhulgas 17 vargust (üks eluruumidest ja üks sõidukist) ja kaks sõidukivargust ning omavolilist kasutamist. Registreeriti neli inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada neli inimest. Tabati viis alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 258 väärtegu. Piiril väljastati kaks sisenemiskeeldu ja registreeriti üks riigipiiri ebaseaduslik ületamine, mille käigus peeti kinni kaks inimest. Eestist saadeti välja üks inimene.

11.04.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 93 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende üks tapmine, 40 varavastast kuritegu, sealhulgas 31 vargust. Registreeriti kolm inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada viis inimest. Tabati 20 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 211 väärtegu. Möödunud nädala jooksul registreeriti üheksa euro võltsimisega seotud kuritegu.
Piiril väljastati neli sisenemiskeeldu ja registreeriti üks Schengeni viisaeeskirja rikkumine. Eestist saadeti välja üks inimene.

10.04.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 78 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 18 varavastast kuritegu, sealhulgas 12 vargust (üks eluruumidest ja kaks sõidukitest) ja üks sõidukivargus ning omavoliline kasutamine. Tabati üks narkojoobes ja 36 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 271 väärtegu. Piiril väljastati 11 sisenemiskeeldu ja Eestist saadeti välja üks inimene.

06.04.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis kuus inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kaheksa inimest. Tabati üheksa alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 300 väärtegu. Piiril väljastati seitse sisenemiskeeldu.

05.04.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 74 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli üks avaliku korra raske rikkumine, 48 varavastast kuritegu, sealhulgas 32 vargust. Registreeriti neli inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada viis inimest. Tabati üks narkojoobes ja 14 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 263 väärtegu. Piiril väljastati neli sisenemiskeeldu ning Eestist saadeti välja üks inimene.

04.04.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 63 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 21 varavastast kuritegu, sealhulgas 14 vargust. Registreeriti kolm inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada neli inimest. Tabati üks narkojoobes ja kuus alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 235 väärtegu. Piiril väljastati üks sisenemiskeeld ning registreeriti üks Schengeni viisaeeskirja rikkumine.

03.04.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis neli inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kuus inimest. Tabati kümme alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 214 väärtegu. Piirilt väljastati kolm sisenemiskeeldu ning Eestist saadeti välja kolm inimest. Registreeriti üks Schengeni viisaeeskirja rikkumine.

02.04.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 138 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli viis avaliku korra rasket rikkumist, 40 varavastast kuritegu, sealhulgas 1 röövimine ja 30 vargust (seitse eluruumidest ja üks sõidukist). Registreeriti kuus inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus üks ja vigastada sai 13 inimest. Tabati kaks narkojoobes ja 79 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 928 väärtegu. Piirilt väljastati 16 sisenemiskeeldu ja registreeriti kolm Schengeni viisaeeskirja rikkumist. Registreeriti üks salakauba vedamise juhtum ning kolm riigipiiri ebaseaduslikku ületamist. Eestist saadeti välja kolm inimest.

29.03.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 68 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 26 varavastast kuritegu, sealhulgas 18 vargust. Registreeriti üks inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada üks inimene. Tabati viis alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 216 väärtegu. Piiril väljastati üks sisenemiskeeld ja Eestist saadeti välja kolm inimest. Registreeriti kaks riigipiiri ebaseaduslikku ületamist.

28.03.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 44 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 17 varavastast kuritegu, sealhulgas 14 vargust (üks eluruumist ja üks sõidukist). Registreeriti kolm inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kolm inimest. Tabati viis alkoholijoobes ja kaks narkojoobes sõidukijuhti. Registreeriti 181 väärtegu. Piiril väljastati kolm sisenemiskeeldu. Registreeriti üks Schengeni viisaeeskirja rikkumine ja üks riigipiiri ebaseaduslik ületamine (üks inimene peeti kinni).

26.03.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 120 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli üks raske tervisekahjustus, üks avaliku korra raske rikkumine, 27 varavastast kuritegu, sealhulgas 24 vargust (kolm eluruumidest ja 5 sõidukitest) ning kaks sõidukivargust ja omavolilist kasutamist. Registreeriti kaheksa inimvigastustega liiklusõnnetus, milles sai vigastada 11 inimest. Tabati üks narkojoobes ja 42 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 330 väärtegu. Möödunud nädala jooksul registreeriti viis euro võltsimisega seotud kuritegu. Piiril väljastati seitse sisenemiskeeldu ja Eestist saadeti välja kolm inimest. Registreeriti kaks Schengeni viisaeeskirja rikkumist, üks riigipiiri ebaseaduslik ületamine (kinni peeti kolm inimest) ja üks dokumendikohustuse rikkumine.

23.03.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 80 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas 32 varavastast kuritegu, sealhulgas 20 vargust (kolm eluruumidest ja üks sõidukist) ja üks sõidukivargus või omavoliline kasutamine. Registreeriti kaks inimvigastustega liiklusõnnetus, milles sai vigastada neli inimest. Tabati kaks narkojoobes ja seitse alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 188 väärtegu.Piiril väljastati kaks sisenemiskeeldu ja registreeriti üks Schengeni viisaeeskirja rikkumine.

22.03.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 75 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas üks avaliku korra raske rikkumine, 42 varavastast kuritegu, sealhulgas 31 vargust (neli eluruumidest ja üks sõidukist) ja üks sõidukivargus või omavoliline kasutamine. Registreeriti kolm inimvigastustega liiklusõnnetus, milles sai vigastada kolm inimest. Tabati viis alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 167 väärtegu. Piiril väljastati neli sisenemiskeeldu ja registreeriti üks Schengeni viisaeeskirja rikkumine.

21.03.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 70 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas üks avaliku korra raske rikkumine, 27 varavastast kuritegu, sealhulgas 22 vargust. Registreeriti üks inimvigastustega liiklusõnnetus, milles sai vigastada kaks inimest. Tabati üks narkojoobes ja kaheksa alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 154 väärtegu. Piiril väljastati üks sisenemiskeeld ja Eestist saadeti välja üks inimene.

20.03.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 66 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas 33 varavastast kuritegu, sealhulgas 21 vargust. Registreeriti viis inimvigastustega liiklusõnnetus, milles sai vigastada viis inimest. Tabati üks narkojoobes ja 19 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 290 väärtegu. Piiril väljastati viis sisenemiskeeldu ja registreeriti üks Schengeni viisaeeskirja rikkumine.

19.03.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 148 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli viis avaliku korra rasket rikkumist, 61 varavastast kuritegu, sealhulgas 42 vargust (neli eluruumidest ja üks sõidukist). Registreeriti neli inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada neli inimest. Tabati üks narkojoobes ja 52 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 458 väärtegu. Möödunud nädala jooksul registreeriti 17 euro võltsimisega seotud kuritegu. Piiril väljastati seitse sisenemiskeeldu ja registreeriti üks Schengeni viisaeeskirja rikkumine, kaks riigipiiri ebaseaduslikku ületamist ja kolm piirirežiimi rikkumist.

16.03.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 52 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas 23 varavastast kuritegu, sealhulgas 16 vargust (kaks eluruumidest ja kaks sõidukitest). Registreeriti neli inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada neli inimest. Tabati üks narkojoobes ja kümme alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 199 väärtegu.

14.03.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 69 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 36 varavastast kuritegu, sealhulgas üks röövimine ja 16 vargust. Registreeriti kaks inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kolm inimest. Tabati kaheksa alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 168 väärtegu. Piiril väljastati kolm sisenemiskeeldu ja Eestist saadeti välja üks inimene.

09.03.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 52 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli üks raske tervisekahjustus, 15 varavastast kuritegu, sealhulgas 10 vargust. Registreeriti kolm inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kolm inimest. Tabati üks narkojoobes ja 14 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 173 väärtegu.