Operatiivinfo
23.06.2018

Siit leiate igapäevase üle-eestilise süütegude statistika ning tõsisemate sündmuste lühikokkuvõtted.

Lisainfot liiklusõnnetuste kohta saate vastava regiooni pressiesindajalt. Kriminaalmenetluste kohta annab täiendavat infot vastava ringkonnaprokuratuuri avalike suhete töötaja.


Uudiste otsing...  

Möödunud ööpäeva sündmused


15.06.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 69 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 26 varavastast kuritegu, neist 16 vargust. Registreeriti viis inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada viis inimest. Tabati üheksa alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 250 väärtegu. Piiril väljastati kaheksa sisenemiskeeldu, riigist saadeti välja kaks inimest ning registreeriti kaks Schengeni viisaeeskirja rikkumist.

14.06.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 72 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 35 varavastast kuritegu, neist 24 vargust. Registreeriti viis inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus üks ja sai vigastada neli inimest. Tabati seitse alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 231 väärtegu. Piiril väljastati kaks sisenemiskeeldu ja registreeriti üks Schengeni viisaeeskirja rikkumine.

13.06.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 116 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 40 varavastast kuritegu, sealhulgas 24 vargust ja kolm sõidukivargust ning omavolilist kasutamist. Registreeriti kaks inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kaks inimest. Tabati üheksa alkoholijoobes ja kaks narkojoobes sõidukijuhti. Registreeriti 190 väärtegu. Piiril väljastati neli sisenemiskeeldu ja registreeriti üks Schengeni viisaeeskirja rikkumine.

12.06.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 122 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli üks avaliku korra raske rikkumine, 34 varavastast kuritegu, sealhulgas 25 vargust ja üks sõidukivargus ning omavoliline kasutamine. Registreeriti viis inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada seitse inimest. Tabati 29 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 264 väärtegu. Piiril väljastati kolm sisenemiskeeldu, riigist saadeti välja üks isik ning registreeriti üks Schengeni viisaeeskirja rikkumine.

11.06.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 144 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli kolm avaliku korra rasket rikkumist, 48 varavastast kuritegu, sealhulgas 43 vargust ja üks sõidukivargus ning omavoliline kasutamine. Registreeriti 17 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 17 inimest. Tabati kuus narkojoobes ja 73 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 478 väärtegu.
Piiril väljastati 27 sisenemiskeeldu ja registreeriti kolm salakaubavedamise juhtumit, kaks piirirežiimi ja dokumendikohustuste rikkumist ning üks ebaseaduslik riigipiiri ületus.

08.06.2018   Politseis registreeritud sündmused

07.06.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 67 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 38 varavastast kuritegu, sealhulgas 18 vargust ja üks sõidukivargus ning omavoliline kasutamine. Registreeriti neli inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus üks ja sai vigastada kolm inimest. Tabati kümme alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 245 väärtegu. Piiril väljastati kuus sisenemiskeeldu ja registreeriti kaks Schengeni viisaeeskirja rikkumist. Eestis saadeti välja kaks inimest.

06.06.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 108 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli kaks avaliku korra rasket rikkumist, 35 varavastast kuritegu, sealhulgas 24 vargust ja üks sõidukivargus ning omavoliline kasutamine. Registreeriti kolm inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kolm inimest. Tabati üheksa alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 229 väärtegu.
Möödunud nädala jooksul registreeriti kuus kuritegu, mis olid seotud euro võltsimisega. Piiril väljastati kuus sisenemiskeeldu ja registreeriti kaks Schengeni viisaeeskirja rikkumist.

05.06.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 86 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 47 varavastast kuritegu, sealhulgas 35 vargust (eluruumidest kaks) ja kaks sõidukivargust ning omavolilist kasutamist. Registreeriti viis inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kuus inimest. Tabati 15 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 260 väärtegu. Piiril väljastati kolm sisenemiskeeldu. Eestist saadeti välja üks inimene.

04.06.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 127 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli üks raske tervisekahjustuse tekitamine, neli avaliku korra rasket rikkumist, 57 varavastast kuritegu, sealhulgas 41 vargust ja kolm sõidukivargut ning omavolilist kasutamist. Registreeriti 22 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus kolm ja sai vigastada 29 inimest. Tabati kolm narkojoobes ja 56 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 329 väärtegu. Piiril väljastati 11 sisenemiskeeldu, kaks Schengeni viisaeeskirja rikkumist, neli salakaubavedamise juhtumit ning üks piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine. Eestist saadeti välja kolm inimest.

01.06.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 81 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas 37 varavastast kuritegu, sealhulgas 26 vargust. Registreeriti kuus inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kuus inimest. Tabati kaheksa alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 203 väärtegu. Piiril väljastati viis sisenemiskeeldu.

31.05.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 76 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas 34 varavastast kuritegu, sealhulgas 21 vargust. Registreeriti üheksa inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada üheksa inimest. Tabati seitse alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 204 väärtegu. Piiril väljastati neli sisenemiskeeldu.

30.05.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 89 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas 52 varavastast kuritegu, sealhulgas 46 vargust. Registreeriti kuus inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada seitse inimest. Tabati 11 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 277 väärtegu. Piiril väljastati seitse sisenemiskeeldu.

29.05.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 77 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas 41 varavastast kuritegu, sealhulgas 28 vargust (üheksa eluruumidest ja kaks sõidukitest). Registreeriti seitse inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada seitse inimest. Tabati 53 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 285 väärtegu. Piiril väljastati viis sisenemiskeeldu.

28.05.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 135 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli kaks avaliku korra rasket rikkumist ja 48 varavastast kuritegu, sealhulgas üks röövimine ja 35 vargust (neli eluruumidest ja kaks sõidukitest). Registreeriti 21 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus üks ja sai vigastada 24 inimest. Tabati 60 alkoholijoobes ja kolm narkojoobes sõidukijuhti. Registreeriti 333 väärtegu. Registreeriti kaks piirirežiimi rikkumist ja piirilt väljastati 14 sisenemiskeeldu. Eestist saadeti välja kaks inimest.

25.05.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 93 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 45 varavastast kuritegu, sealhulgas 23 vargust. Registreeriti üheksa inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus üks ja sai vigastada kümme inimest. Tabati seitse alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 190 väärtegu. Piiril väljastati viis sisenemiskeeldu. Registreeriti üks Schengeni viisaeeskirja rikkumine, kolm salakauvavedamise juhtumit ja üks dokumendikohustuse rikkumine.

24.05.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 82 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli üks raske tervisekahjustus ja 38 varavastast kuritegu, sealhulgas üks röövimine ja 14 vargust ning üks sõidukivargus ja omavoliline kasutamine. Registreeriti 10 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 16 inimest. Tabati seitse alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 177 väärtegu. Piiril väljastati viis sisenemiskeeldu.

23.05.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 140 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli üks avaliku korra raske rikkumine ja 48 varavastast kuritegu, sealhulgas 31 vargust (kolm eluruumidest ja üks sõidukist). Registreeriti 11 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 13 inimest. Tabati 13 alkoholijoobes ja neli narkojoobes sõidukijuhti. Registreeriti 221 väärtegu. Piiril väljastati kaks sisenemiskeeldu ning registreeriti üks Schengeni viisaeeskirja rikkumine.

22.05.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 100 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas 44 varavastast kuritegu, sealhulgas 35 vargust (viis eluruumidest ja üks sõidukist) ning üks sõidukivargus ja omavoliline kasutamine. Registreeriti kaheksa inimvigastustega liiklusõnnetus, milles sai vigastada kaheksa inimest. Tabati 12 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 282 väärtegu. Piiril väljastati üks sisenemiskeeld, Eestist saadeti välja üks inimene ning registreeriti kaks Schengeni viisaeeskirja rikkumist.