Operatiivinfo
18.10.2018

Alates 25. septembrist leiab politseis registreeritud ööpäeva sündmused siit: https://www.politsei.ee/et/politseis-registreeritud-oeoepaeeva-suendmused


Uudiste otsing...  

Möödunud ööpäeva sündmused


24.09.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 159 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli üks avaliku korra raske rikkumine, 51 varavastast kuritegu, sealhulgas 38 vargust (kuus eluruumidest, üks sõidukist). Registreeriti 15 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 18 inimest. Tabati 46 alkoholi- ja üks narkojoobes sõidukijuht. Registreeriti 412 väärtegu. Piiril väljastati 19 sisenemiskeeldu ning tuvastati üks Schengeni viisaeeskirja rikkumine. Eestist saadeti välja seitse inimest.

20.09.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 73 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas 27 varavastast kuritegu, sealhulgas 22 vargust. Registreeriti viis inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada viis inimest. Tabati kümme alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 255 väärtegu. Piirilt väljastati viis sisenemiskeeldu, tuvastati kolm Schengeni viisaeeskirja rikkumist ja üks riigipiiri ebaseaduslik ületamine. Eestist saadeti välja neli inimest.

19.09.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 78 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas 42 varavastast kuritegu, sealhulgas 31 vargust. Registreeriti seitse inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada seitse inimest. Tabati seitse alkoholi ja neli narkojoobes sõidukijuhti. Registreeriti 216 väärtegu. Piirilt väljastati kuus sisenemiskeeldu ja tuvastati üks Schengeni viisaeeskirja rikkumine.

18.09.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 101 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas 38 varavastast kuritegu, sealhulgas 38 vargust. Registreeriti viis inimvigastustega liiklusõnnetus, milles sai vigastada kuus inimest. Tabati 15 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 147 väärtegu. Piirilt väljastati kuus sisenemiskeeldu ja Eestist saadeti välja üks inimene.

17.09.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 168 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli üks raske tervisekahjustuse tekitamine, 57 varavastast kuritegu, sealhulgas 41 vargust. Registreeriti kümme inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 11 inimest. Tabati 77 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 689 väärtegu. Piirilt väljastati 14 sisenemiskeeldu, registreeriti kolm Schengeni viisaeeskirja rikkumine, kaks piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumist.

14.09.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 70 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli kaks avaliku korra rasket rikkumist ja 28 varavastast kuritegu, sealhulgas 16 vargust. Registreeriti seitse inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada seitse inimest. Tabati kuus alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 184 väärtegu. Piirilt väljastati 15 sisenemiskeeldu, registreeriti neli Schengeni viisaeeskirja ja üks piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine.

13.09.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 70 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli üks avaliku korra raske rikkumine ja 28 varavastast kuritegu, sealhulgas 21 vargust (kaks eluruumidest ja kaks sõidukitest) ning üks sõidukivargus ja omavoliline kasutamine. Registreeriti üks inimvigastustega liiklusõnnetus, milles sai vigastada üks inimene. Tabati üheksa alkoholijoobes ja kaks narkojoobes sõidukijuhti. Registreeriti 180 väärtegu. Piirilt väljastati kaheksa sisenemiskeeldu, Eestist saadeti välja kolm isikut ja registreeriti neli Schengeni viisaeeskirja rikkumist.

12.09.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 77 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli kaks avaliku korra rasket rikkumist ja 37 varavastast kuritegu, sealhulgas üks röövimine ja 31 vargust (üks eluruumidest ja üks sõidukitest) ning üks sõidukivargus ja omavoliline kasutamine. Registreeriti neli inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada neli inimest. Tabati viis alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 134 väärtegu. Piirilt väljastati kuus sisenemiskeeldu ja Eestist saadeti välja üks isik.

11.09.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 94 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli üks avaliku korra raske rikkumine ja 47 varavastast kuritegu, sealhulgas kaks röövimist ja 33 vargust (viis eluruumidest ja üks sõidukitest) ning kaks sõidukivargust ja omavolilist kasutamist. Registreeriti kaks inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kaks inimest. Tabati seitse alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 227 väärtegu. Piirilt väljastati kuus sisenemiskeeldu ja registreeriti üks Schengeni viisaeeskirja rikkumine.

10.09.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 141 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli üheksa avaliku korra rasket rikkumist ja 31 varavastast kuritegu, sealhulgas üks röövimine ja 27 vargust (neli eluruumidest ja kaks sõidukitest) ning üks sõidukivargus ja omavoliline kasutamine. Registreeriti 18 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus üks ja sai vigastada 21 inimest. Tabati 41 alkoholijoobes ja kaks narkojoobes sõidukijuhti. Registreeriti 488 väärtegu. Piirilt väljastati 17 sisenemiskeeldu, registreeriti neli piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumist ning üks Schengeni viisaeeskirja rikkumine.

07.09.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 58 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 24 varavastast kuritegu, sealhulgas 20 vargust (üks eluruumidest ja kaks sõidukitest). Registreeriti neli inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus üks ja sai vigastada kuus inimest. Tabati üks narkojoobes ja 12 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 268 väärtegu. Piiril väljastati kaheksa sisenemiskeeldu ning riigist saadeti välja üks inimene. Möödunud ööpäeval registreeriti kaks Schengeni viisaeeskirja rikkumist ja üks ebaseaduslik riigipiiri ületus.

06.09.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 161 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 118 varavastast kuritegu, sealhulgas 18 vargust (kaks eluruumidest ja üks sõidukist). Registreeriti neli inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada neli inimest. Tabati üheksa alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 196 väärtegu. Piiril väljastati kaks sisenemiskeeldu ning riigist saadeti välja üks inimene. Möödunud ööpäeval registreeriti viis Schengeni viisaeeskirja rikkumist.

05.09.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 63 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 33 varavastast kuritegu, sealhulgas 19 vargust (kolm eluruumidest ja kolm sõidukitest). Registreeriti kolm inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kolm inimest. Tabati üks narkojoobes ja kuus alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 256 väärtegu. Piiril väljastati kaheksa sisenemiskeeldu ning riigist saadeti välja kaks isikut. Möödunud ööpäeval registreeriti piiril üks Schengeni viisaeeskirja rikkumine ja üks riigipiiri ebaseaduslik ületus.