Arhiiv
16.04.2021

Uudiste arhiiv


2021 : Jaanuar Veebruar Märts Aprill
2020 : Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni
Juuli August September Oktoober November Detsember
2019 : Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni
Juuli August September Oktoober November Detsember
2018 : Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni
Juuli August September Oktoober November Detsember
2017 : Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni
Juuli August September Oktoober November Detsember
2016 : Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni
Juuli August September Oktoober November Detsember

31.10.2016   Liiklusinfo 30.10.2016
31.10.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 144 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas seitse avaliku korra rasket rikkumist, 54 varavastast kuritegu, sealhulgas 45 vargust (üheksa eluruumidest ja kolm sõidukitest) ning kaks sõidukivargust ja omavolilist kasutamist. Registreeriti kaheksa inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 11 inimest. Tabati 44 alkoholi- ja kaks narkojoobes juhti. Registreeriti 511 väärtegu. Piiril väljastati kolm sisenemiskeeldu ning Eestist saadeti välja üks inimene. Tuvastati üks salakaubavedamise juhtum.
30.10.2016   Liiklusinfo 29.10.2016
29.10.2016   Liiklusinfo 28.10.2016
28.10.2016   Liiklusinfo 27.10.2016
28.10.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 81 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas kaks avaliku korra rasket rikkumist, 31 varavastast kuritegu, sealhulgas 24 vargust (seitse eluruumidest ja kaks sõidukitest). Registreeriti neli inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada neli inimest. Tabati kuus alkoholijoobes juhti. Registreeriti 163 väärtegu. Piiril väljastati kaks sisenemiskeeldu ning registreeriti üks piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine.
27.10.2016   Liiklusinfo 26.10.2016
27.10.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 60 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas kaks avaliku korra rasket rikkumist, 34 varavastast kuritegu, sealhulgas 23 vargust (üks eluruumidest ja üks sõidukist). Registreeriti kaks inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kaks inimest. Tabati kaheksa alkoholijoobes juhti. Registreeriti 166 väärtegu.
26.10.2016   Liiklusinfo 25.10.2016
26.10.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 80 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas üks tapmine, üks avaliku korra raske rikkumine, 43 varavastast kuritegu, sealhulgas 36 vargust (kaks eluruumidest ja kaks sõidukitest) ning üks sõidukivargus ja omavoliline kasutamine. Registreeriti neli inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada viis inimest. Tabati kuus alkoholijoobes juhti. Registreeriti 347 väärtegu. Piiril väljastati viis sisenemiskeeldu ning tuvastati üks viisaeeskirja rikkumine.
25.10.2016   Liiklusinfo 24.10.2016
25.10.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 87 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas üks avaliku korra raske rikkumine, 36 varavastast kuritegu, sealhulgas üks röövimine ja 26 vargust. Registreeriti kaks inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai surma kolm ja vigastada üks inimene. Tabati 15 alkoholi- ja üks narkojoobes juht. Registreeriti 266 väärtegu. Piiril väljastati kaks sisenemiskeeldu ning Eestist saadeti välja üks inimene. Viisaeeskirja rikkumisi oli kaks ning riigipiiri ebaseaduslikke ületusi üks.
24.10.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 145 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas kaheksa avaliku korra rasket rikkumist, 60 varavastast kuritegu, sealhulgas 49 vargust (13 eluruumidest ja kaheksa sõidukitest). Registreeriti kümme inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai surma üks ja sai vigastada üheksa inimest. Tabati 77 alkoholi- ja viis narkojoobes juhti. Registreeriti 686 väärtegu. Möödunud nädalal registreeriti kaheksa euro võltsimisega seotud kuritegu. Piiril väljastati viis sisenemiskeeldu ning Eestist saadeti välja neli inimest. Avastati kaks viisaeeskirja rikkumist ning kaks ebaseaduslikku riigipiiri ületust. Piirirežiimi rikkumisi oli üks.
24.10.2016   Liiklusinfo 23.10.2016
23.10.2016   Liiklusinfo 22.10.2016
22.10.2016   Liiklusinfo 21.10.2016
21.10.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 59 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas üks avaliku korra raske rikkumine, 29 varavastast kuritegu, sealhulgas 26 vargust (kaks eluruumidest ja üks sõidukist). Registreeriti seitse inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai surma üks ning vigastada üheksa inimest. Tabati kaks alkoholi- ja üks narkojoobes juht. Registreeriti 347 väärtegu. Piiril väljastati kaks sisenemiskeeldu ning avastati üks viisaeeskirja rikkumine ja üks riigipiiri ebaseaduslik ületus.
21.10.2016   Liiklusinfo 20.10.2016
20.10.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 68 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas üks avaliku korra raske rikkumine, 31 varavastast kuritegu, sealhulgas 25 vargust (viis eluruumidest ja kaks sõidukitest) ning kaks sõidukivargust ja omavolilist kasutamist. Tabati üheksa alkoholi- ja üks narkojoobes juht. Registreeriti 258 väärtegu. Piiril registreeriti üks viisaeeskirja rikkumine, üks salakaubavedamise juhtum ning üks piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine.
20.10.2016   Liiklusinfo 19.10.2016
19.10.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 99 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas kolm avaliku korra rasket rikkumist, 53 varavastast kuritegu, sealhulgas 30 vargust (kaks eluruumidest ja neli sõidukitest). Registreeriti viis inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada viis inimest. Tabati seitse alkoholijoobes juhti. Registreeriti 331 väärtegu. Piiril väljastati seitse sisenemiskeeldu ning Eestist saadeti välja kolm inimest. Avastati kaks viisaeeskirja rikkumist ning üks salakaubavedamise juhtum.
19.10.2016   Liiklusinfo 18.10.2016
18.10.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 67 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas üks avaliku korra raske rikkumine, 33 varavastast kuritegu, sealhulgas 26 vargust. Registreeriti seitse inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 11 inimest. Tabati 17 alkoholijoobes juhti. Registreeriti 335 väärtegu. Möödunud nädalal registreeriti kuus euro võltsimisega seotud kuritegu. Piiril väljastati kaks sisenemiskeeldu ning tuvastati üks piirirežiimi rikkumine.
18.10.2016   Liiklusinfo 17.10.2016
18.10.2016   Lõuna-Eestis toimub kriisiõppus POLEX
18. oktoobril toimub Tartu, Jõgeva ja Põlva maakonnas Lõuna-Eesti regionaalne kriisiõppus, mille käigus harjutatakse samaaegselt kuue erineva pääste- ja korrakaitsesündmuse lahendamist.
17.10.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 141 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas kümme avaliku korra rasket rikkumist, 59 varavastast kuritegu, sealhulgas 48 vargust (kuus eluruumidest ja seitse sõidukitest) ning kolm sõidukivargust ja omavolilist kasutamist. Registreeriti kümme inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai surma kaks ning vigastada 12 inimest. Joobes juhid põhjustasid viis inimvigastustega liiklusõnnetust. Tabati 55 alkoholi- ja viis narkojoobes juhti. Registreeriti 737 väärtegu. Piiril väljastati seitse sisenemiskeeldu ning avastati üks viisaeeskirja rikkumine. Tuvastati kaks riigipiiri ebaseaduslikku ületamist ning kaks piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumist.
17.10.2016   Liiklusinfo 16.10.2016
16.10.2016   Liiklusinfo 15.10.2016
15.10.2016   Liiklusinfo 14.10.2016
14.10.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 109 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas üks avaliku korra raske rikkumine, 41 varavastast kuritegu, sealhulgas 27 vargust ning üks sõidukivargus ja omavoliline kasutamine. Registreeriti neli inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada neli inimest. Tabati viis alkoholijoobes juhti. Registreeriti 294 väärtegu. Piiril väljastati neli sisenemiskeeldu ning Eestist saadeti välja üks inimene. Tuvastati üks viisaeeskirja rikkumine ja kolm riigipiiri ebaseaduslikku ületamist.
14.10.2016   Liiklusinfo 13.10.2016
13.10.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval juhtus seitse inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai kannatada seitse inimest. Politseinikud kõrvaldasid liiklusest seitse alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 339 väärtegu. Piiril väljastati üks sisenemiskeeld ning registreeriti üks Schengeni viisaeeskirja rikkumine.
13.10.2016   Liiklusinfo 12.10.2016
12.10.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval tabasid politseinikud kümme alkoholijoobes juhti ning registreeriti 406 väärtegu. Piiril väljastati kolm sisenemiskeeldu ning tuvastati kaks viisaeeskirja ja üks dokumendikohustuse rikkumine.
12.10.2016   Liiklusinfo 11.10.2016
11.10.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 88 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas kaks avaliku korra rasket rikkumist, 49 varavastast kuritegu, sealhulgas 39 vargust (neli eluruumidest ja neli sõidukitest). Registreeriti üks inimvigastustega liiklusõnnetus, milles sai vigastada inimene. Tabati 24 alkoholi- ja kaks narkojoobes juhti. Registreeriti 397 väärtegu.
11.10.2016   Liiklusinfo 10.10.2016
10.10.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 147 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas kaheksa avaliku korra rasket rikkumist, 62 varavastast kuritegu, sealhulgas 49 vargust (seitse eluruumidest ja kolm sõidukitest). Registreeriti 13 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai surma kaks ning vigastada 12 inimest. Tabati 93 alkoholi- ja viis narkojoobes juhti. Registreeriti 513 väärtegu. Möödunud nädalal registreeriti seitse euro võltsimisega seotud kuritegu. Piiril väljastati kümme sisenemiskeeldu ning Eestist saadeti välja viis inimest. Avastati viis viisaeeskirja rikkumist ning kaks riigipiiri ebaseaduslikku ületamist. Tuvastati üks piirirežiimi rikkumine.
10.10.2016   Liiklusinfo 09.10.2016
09.10.2016   Liiklusinfo 08.10.2016
08.10.2016   Liiklusinfo 07.10.2016
07.10.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 96 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende seas oli 51 varavastast kuritegu, sealhulgas 47 vargust (3 eluruumidest ja 3 sõidukitest). Registreeriti 9 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus 1 ja sai vigastada 11 inimest. Tabati 7 alkoholijoobes ja 3 narkojoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 256. Piirilt väljastati 7 sisenemiskeeldu. Registreeriti 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine ning 1 piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine.
07.10.2016   Liiklusinfo 06.10.2016
06.10.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 78 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas üks avaliku korra raske rikkumine, 35 varavastast kuritegu, sealhulgas 26 vargust (kaks eluruumidest ja kaks sõidukitest) ning kaks sõidukivargust ja omavolilist kasutamist. Registreeriti viis inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kuus inimest. Tabati üheksa alkoholi- ja viis narkojoobes juhti. Registreeriti 323 väärtegu. Piiril väljastati kaks sisenemiskeeldu. Avastati kaks viisaeeskirja rikkumist ning üks salakaubavedamise juhtum.
06.10.2016   Liiklusinfo 05.10.2016
05.10.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 80 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas 31 varavastast kuritegu, sealhulgas 22 vargust (kaks eluruumidest ja üks sõidukist) ja üks sõidukivargus ja omavoliline kasutamine. Registreeriti seitse inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai surma üks ja vigastada seitse inimest. Joobes juht põhjustas ühe liiklusõnnetuse. Tabati kaheksa alkoholi- ja kaks narkojoobes juhti. Registreeriti 394 väärtegu. Piiril väljastati üks sisenemiskeeld ning Eestist saadeti välja üks inimene. Tuvastati kaks viisaeeskirja rikkumist ning üks piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine.
05.10.2016   Liiklusinfo 04.10.2016
04.10.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 87 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas 32 varavastast kuritegu, sealhulgas 21 vargust (kolm eluruumidest ja kolm sõidukitest) ning üks sõidukivargus ja omavoliline kasutamine. Registreeriti viis inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kümme inimest. Tabati 12 alkoholi- ja üks narkojoobes juht. Registreeriti 334 väärtegu. Piiril väljastati üks sisenemiskeeld ning tuvastati üks piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine.
04.10.2016   Liiklusinfo 03.10.2016
04.10.2016   Koostöös Riia politseiga peeti kinni üks Tallinnas Roosikrantsi tänava röövis kahtlustatav
Riia politseinikud pidasid kolmapäeval kinni ühe Tallinnas Roosikrantsi tänaval toimunud röövis kahtlustatava. Politsei palub abi teiste kahtlustatavate asukoha selgitamisel.
03.10.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 149 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 2 raske tervisekahjustuse tekitamist, 12 avaliku korra rasket rikkumist ja 74 varavastast kuritegu, nende seas 63 vargust (6 eluruumidest ja 8 sõidukitest 8) ning 1 sõidukivargus või omavoliline kasutamine. Registreeriti 8 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 10 inimest. Inimvigastustega liiklusõnnetusi joobes juhtide süül toimus 2. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 42, narkojoobes sõidukijuhte 5. Väärtegusid registreeriti 652. Möödunud nädala jooksul registreeriti 5 euro võltsimisega seotud kuritegu. Piirilt väljastati 7 sisenemiskeeldu. Eestist saadeti välja 4 inimest. Piiril registreeriti 3 Schengeni viisaeeskirja rikkumist ning 1 piirirežiimi rikkumine. Varjupaigataotlusi esitati 1.
03.10.2016   Liiklusinfo 02.10.2016
02.10.2016   Liiklusinfo 01.10.2016
01.10.2016   Liiklusinfo 30.09.2016