Arhiiv
16.04.2021

Uudiste arhiiv


2021 : Jaanuar Veebruar Märts Aprill
2020 : Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni
Juuli August September Oktoober November Detsember
2019 : Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni
Juuli August September Oktoober November Detsember
2018 : Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni
Juuli August September Oktoober November Detsember
2017 : Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni
Juuli August September Oktoober November Detsember
2016 : Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni
Juuli August September Oktoober November Detsember

30.06.2017   Liiklusinfo 29.06.2017
30.06.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 76 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli viis avaliku korra rikkumist, 27 varavastast kuritegu, millest üks oli röövimine ja 21 vargust (kolm eluruumidest ja kaks sõidukitest). Neljas liiklusõnnetuses sai vigastada neli inimest. Tabati seitse alkoholijoobes juht. Registreeriti 224 väärtegu.
30.06.2017   Eesistumisperioodil piiratakse õhusõidukite liikumist Kultuurikatla ümbruses
1. juulist kuni aasta lõpuni piiratakse Kultuurikatla läheduses õhusõidukite ja droonide lendamist.
29.06.2017   30. juunil ootavad külastajaid ka tavapäraselt reedeti suletud PPA teenindused
Seoses ID-kaartide sertifikaatide uuendamisega ootavad homme külastajaid ka need Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) teenindused, mis on tavapäraselt reedeti suletud.
29.06.2017   Politsei registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 71 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 30 varavastast kuritegu, millest üks oli röövimine ja 23 vargust (kolm eluruumidest ja üks sõidukist). Kolmes liiklusõnnetuses sai vigastada viis inimest. Tabati kaheksa alkoholijoobes juht. Registreeriti 280 väärtegu. Piiril väljastati kaks sisenemiskeeldu ning viisaeeskirja rikkumisi oli kaks.
29.06.2017   Liiklusinfo 28.06.2017
28.06.2017   Piirivalvurid tabasid kaheksa ebaseaduslikku piiriületajat
Täna öösel tabasid piirivalvurid Põlvamaal piiriäärsel alal kaheksa ebaseaduslikult piiri ületanud vietnamlast.
28.06.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 58 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas kolm avaliku korra rikkumist, 30 varavastast kuritegu, sealhulgas 21 vargust (kolm eluruumidest ja kaks sõidukitest). Kahes liiklusõnnetuses sai vigastada kaks inimest. Tabati 11 alkoholijoobes juhti. Registreeriti 255 väärtegu. Piiril väljastati kaks sisenemiskeeldu. Tuvastati üks piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine.
28.06.2017   Politsei aitab tagada laulu- ja tantsupeoliste turvalisust
XII noorte laulu- ja tantsupeo ajal on suurüritusele omaselt näha tavapärasest enam politseinikke, kes koostöös korraldajate ning turvaettevõtetega tagavad piduliste turvalisust. Üle saja politseiniku on abiks rongkäigul ning politseipunktid on avatud nii Kalevi staadionil kui ka Lauluväljakul.
28.06.2017   Liiklusinfo 27.06.2017
27.06.2017   Politsei: pühad möödusid võrdlemisi rahulikult
Tänavused jaanipühad möödusid liikluses suuremate sekeldusteta. Küll aga tuli politseinikel lahendada konflikte, mis said alguse purjus inimestest.
27.06.2017   Liiklusinfo 26.06.2017
27.06.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 92 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 31 varavastast kuritegu, millest üks oli röövimine ja 18 vargust.Tabati 36 alkoholijoobes juht. Registreeriti 222 väärtegu. Piiril väljastati seitse sisenemiskeeldu ja oli üks riigipiiri ebaseaduslik ületamine.
26.06.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 186 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli üks tapmine, üheksa avaliku korra rikkumist, kaks rasket tervisekahjustuse tekitamist, 68 varavastast kuritegu, sealhulgas 52 vargust, millest 9 pandi toime eluruumides ja 2 sõidukitest. 11 liiklusõnnetuses sai vigastada 11 ning hukkus üks inimene. Tabati 128 alkoholi- ja üks narkojoobes juht. Registreeriti 642 väärtegu. Piiril väljastati 14 sisenemiskeeldu ja Eestist saadeti välja kuus inimest. Tuvastati neli viisaeeskirja ning kolm piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumist.
26.06.2017   Liiklusinfo 25.06.2017
25.06.2017   Liiklusinfo 24.06.2017
24.06.2017   Liiklusinfo 23.06.2017
23.06.2017   Liiklusinfo 22.06.2017
22.06.2017   Europoli ja liikmesriikide ühine teavituskampaania tõstab fookusesse internetis alaealiste vastu toimepandud seksuaalkuriteod
Euroopa politseiorganisatsiooni Europol küberkuritegevuse keskuse eestvedamisel algas sel nädalal kampaania „Ütle EI“, mis keskendub internetis alaealiste vastu toimepandud seksuaalkuritegudele. Kampaania raames valmisid mitmes liikmesriigi keeles ennetusvideod tõstmaks alaealiste teadlikkust internetis valitsevatest ohtudest.
22.06.2017   Liiklusinfo 21.06.2017
22.06.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 99 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende seas 41 teadet varavastastest kuritegudest, sh üks röövimine, 32 vargust (eluruumidest 3, sõidukitest 3) ja üks teade sõidukivargusest ja omavolilisest kasutamisest. Registreeriti 8 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 8 inimest. Inimvigastustega liiklusõnnetusi joobes juhtide süül toimus kaks. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 12. Väärtegusid registreeriti 263. Registreeriti viis piirilt väljastatud sisenemiskeeldu ja üks Eestist väljasaadetud isik.
21.06.2017   Liiklusinfo 20.06.2017
21.06.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 55 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende seas üks avaliku korra raske rikkumine, 29 varavastast kuritegu, sh 1 röövimine ja 20 vargust (eluruumidest 5, ). Registreeriti kolm inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kolm inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 12, narkojoobes sõidukijuhte üks. Väärtegusid registreeriti 242.Registreeriti kolm piirilt väljastatud sisenemiskeeldu, kaks riigist väljasaadetud isikut ja üks Schengeni viisaeeskirja rikkumine.
20.06.2017   Liiklusinfo 19.06.2017
20.06.2017   Politseis registreeritud sündmused
Politsei- ja Piirivalveametis registreeriti möödunud ööpäeval 83 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas kolm teadet raskete tervisekahjustuste tekitamisest, varavastastest kuritegudest laekus teateid kokku 34, sh vargustest 19 (eluruumidest 4, sõidukitest 1), sõidukivargustest ja omavolilistest kasutamistest teatati ühel korral. Registreeriti 7 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 8 inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 18, narkojoobes sõidukijuhte 1. Väärtegusid registreeriti 233. Registreeriti kolm piirilt väljastatud sisenemiskeeldu.
19.06.2017   Liiklusinfo 18.06.2017
19.06.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 108 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas kaheksa avaliku korra rikkumist, kaks rasket tervisekahjustuse tekitamist, 37 varavastast kuritegu, sealhulgas 29 vargust ja 4 sõidukivargust ja omavolilist kasutamist. 14 liiklusõnnetuses sai vigastada 18 inimest. Tabati 51 alkoholi-ja kaks narkojoobes juhti. Registreeriti 600 väärtegu. Piiril väljastati kümme sisenemiskeeldu ja Eestist saadeti välja kuus inimest. Tuvastati seitse viisaeeskirja ning kolm piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumist.
19.06.2017   PPA avas e-keskkonna Eesti kodanike korduvate ID-kaartide taotlemiseks
15. juuni hilisõhtul võttis Politsei- ja Piirivalveamet kasutusele uue e-keskkonna Eesti kodanike korduvate ID-kaartide taotlemiseks. Samuti saab uues keskkonnas taotleda ID-kaarti alaealisele lapsele, kellele ei ole varem dokumenti antud.
18.06.2017   Liiklusinfo 17.06.2017
17.06.2017   Liiklusinfo 16.06.2017
16.06.2017   Liiklusinfo 15.06.2017
16.06.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 84 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende seas 44 varavastast kuritegu, sealhulgas 28 vargust. Registreeriti seitse inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada seitse inimest. Joobes juhi süül juhtus üks vigastatuga liiklusõnnetus. Tabati seitse alkoholijoobes sõidukijuht. Registreeriti 187 väärtegu. Riigist saadeti välja kaks inimest ning registreeriti kaks piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumist.
15.06.2017   Politsei otsib kelmuses kahtlustatava naise ohvreid
Põhja prefektuuri kriminaalbüroo uurijad pidasid kinni naise, keda kahtlustatakse eakatelt raha välja petmises. Politseil on alust arvata, et ohvreid võib olla veel.
15.06.2017   Liiklusinfo 14.06.2017
15.06.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 54 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende seas oli 2 avaliku korra rasket rikkumist ja 24 varavastast kuritegu, sealhulgas 18 vargust ning 1 teade sõidukivargusest ja omavolilisest kasutamisest. Registreeriti 8 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 12 inimest. Tabati 6 alkoholijoobes sõidukijuht. Registreeriti 180 väärtegu. Piirilt väljastati 2 sisenemiskeeldu, registreeriti 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine ja 1 piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine.
15.06.2017   Balti politsei eriüksused harjutavad Kloogal kurjategijate kinnipidamist
Täna, 15. juunil harjutavad Eesti, Läti ja Leedu politsei kiirreageerijad ning eriüksuslased Kloogal ja Paide ümbruses relvastatud kurjategijate kinnipidamist.
14.06.2017   Mais päästeti merelt 30 hädasolijat
Maikuu jooksul laekus Politsei- ja Piirivalveameti merevalvekeskusele 19 teadet merel toimunud juhtumitest, milles sattus hätta 32 inimest. PPA merepäästeüksused, päästjad ja vabatahtlikud päästsid merelt 30 inimest, üks hätta sattunu pääses ise. Paraku toodi veest välja ka üks hukkunu.
14.06.2017   Liiklusinfo 13.06.2017
14.06.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 60 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende seas oli 2 avaliku korra rasket rikkumist ja 18 varavastast kuritegu, sealhulgas 14 vargust (3 eluruumidest ja 1 sõidukitest). Registreeriti 1 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 1 inimene. Tabati 1 alkoholijoobes sõidukijuht. Registreeriti 265 väärtegu. Piirilt väljastati 1 sisenemiskeeld, registreeriti 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine ja 1 piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine.
14.06.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 60 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende seas oli 2 avaliku korra rasket rikkumist ja 18 varavastast kuritegu, sealhulgas 14 vargust (3 eluruumidest ja 1 sõidukitest). Registreeriti 1 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 1 inimene. Tabati 1 alkoholijoobes sõidukijuht. Registreeriti 265 väärtegu. Piirilt väljastati 1 sisenemiskeeld, registreeriti 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine ja 1 piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine.
14.06.2017   Karikate ja medalitega pärjatud politseikoer Urri läks pidulikult pensionile
Võrus tänati 13. juuni pärastlõunal teenekat koerajuhti ja teenistuskoer Urrit, kes on ligi kümneaastase töö käigus leidnud märkimisväärse koguse narkootilist ainet ning korjanud erinevatelt narko- ja kuulekusvõistlustelt rohkelt medaleid ja karikaid.
13.06.2017   Liiklusinfo 12.06.2017
13.06.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 90 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende seas oli 5 avaliku korra rasket rikkumist ja 53 varavastast kuritegu, sealhulgas 1 röövimine, 34 vargust (2 eluruumidest ja 3 sõidukitest) ning 2 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 3 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 3 inimest. Tabati 11 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 287 väärtegu. Piirilt väljastati 6 sisenemiskeeldu.
13.06.2017   Politsei hoiatab tundmatut päritolu alkoholi eest
Esmaspäeva hommikul suri Läänemaa haiglas 57-aastane mees, kes toimetati sinna eelmisel õhtul tugevas joobeseisundis. Esialgsetel andmetel on tegemist metanooli mürgistusjuhtumiga. Politsei tuvastab võimalikku salaalkoholi müügikohta ja hoiatab inimesi kahtlast päritolu vägijookide eest.
12.06.2017   Liiklusinfo 11.06.2017
12.06.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 147 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende seas oli 1 tapmine, 1 raske tervisekahjustuse tekitamine, 9 avaliku korra rasket rikkumist ja 57 varavastast kuritegu, sealhulgas 2 röövimist, 38 vargust (5 eluruumidest ja 2 sõidukitest) ning 1 sõidukivargus või omavoliline kasutamine. Registreeriti 17 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus 1 ja sai vigastada 24 inimest. Tabati 41 alkoholijoobes sõidukijuhti ja 1 narkojoobes sõidukijuht. Registreeriti 416 väärtegu. Piirilt väljastati 17 sisenemiskeeldu ja Eestist saadeti välja 1 inimene. Registreeriti 4 riigipiiri ebaseaduslikku ületamist ning 1 piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine.
11.06.2017   Liiklusinfo 10.06.2017
10.06.2017   Liiklusinfo 09.06.2017
09.06.2017   Liiklusinfo 08.06.2017
09.06.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei-ja Piirivalveametis 89 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 41 varavastast kuritegu, sealhulgas 28 vargust. Registreeriti 5 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 5 inimest. Tabati 16 alkoholijoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 190. Piirilt väljastati 6 sisenemiskeeldu. Eestist saadeti välja 2 isikut. Registreeriti üks ebaseaduslik riigipiiri ületus.
09.06.2017   Politsei kontrollib seoses eesistumisega sadamates ja lennujaamas tihedamini dokumente
Seoses Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisega palub Politsei- ja Piirivalveamet lähiriikidesse reisijatel vaadata üle oma reisidokumentide kehtivusaeg ning reisile minnes pass või ID-kaart käepärast hoida.
08.06.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei-ja Piirivalveametis 61 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 18 varavastast kuritegu, sealhulgas, 14 vargust (eluruumidest 1, sõidukitest 1). Registreeriti 10 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus 1 ja sai vigastada 11 inimest. Tabati 7 alkoholijoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 246. Piirilt väljastati 4 sisenemiskeeldu ning Eestist saadeti välja 3 isikut. Registreeriti üks ebaseaduslik riigipiiri ületus. Esitati 3 varjupaigataotlust.
08.06.2017   Liiklusinfo 07.06.2017
07.06.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei-ja Piirivalveametis 81 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 1 avaliku korra raske rikkumine, 34 varavastast kuritegu, sealhulgas 1 röövimine, 28 vargust (eluruumidest 5, sõidukitest 1). Registreeriti 5 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 5 inimest. Tabati 8 alkoholijoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 280. Piirilt väljastati 3 sisenemiskeeldu. Esitati 1 varjupaigataotlus.
07.06.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei-ja Piirivalveametis 81 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 1 avaliku korra raske rikkumine, 34 varavastast kuritegu, sealhulgas 1 röövimine, 28 vargust (eluruumidest 5, sõidukitest 1). Registreeriti 5 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 5 inimest. Tabati 8 alkoholijoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 280. Piirilt väljastati 3 sisenemiskeeldu. Esitati 1 varjupaigataotlus.
07.06.2017   Liiklusinfo 06.06.2017
06.06.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei-ja Piirivalveametis 67 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 35 varavastast kuritegu, sealhulgas 1 röövimine, 25 vargust ning 1 sõidukivargus või omavoliline kasutamine. Registreeriti 3 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 4 inimest. Tabati 21 alkoholijoobes ja 3 narkojoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 346. Piirilt väljastati 2 sisenemiskeeldu, Eestist saadeti välja üks isik. Esitati 2 varjupaigataotlust.
06.06.2017   Liiklusinfo 05.06.2017
06.06.2017   Politsei ja Harju maavalitsus annavad esimesele elamule „Turvalise hoone“ märgise
Turvalisus ja elukeskkond on tihedalt seotud ning kogukonna, omavalitsuse ja arendajate ühiste pingutustega saab muuta elukeskkonda turvalisemaks. Esimesena saab „Turvalise hoone“ märgise Nõmmel asuv endisesse Kivimäe sauna ehitatud elumaja.
05.06.2017   PPA harjutab piirikontrolli ajutist taaskehtestamist Eesti-Läti piiril
5.-6. juunil harjutab PPA Eesti-Läti sisepiiril piirkontrolli ajutist taaskehtestamist, et testida oma võimekust ja partneritega koos töötamist.
05.06.2017   Politseis registreeritud sündmused
Nädalavahetuse jooksul registreeriti Politsei-ja Piirivalveametis 139 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 1 vägivalla juhtum võimuesindaja vastu, 9 avaliku korra rasket rikkumist, 45 varavastast kuritegu, 33 vargust (eluruumidest 3, sõidukitest 2) ning 1 sõidukivargus või omavoliline kasutamine. Registreeriti 15 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 18 inimest. Tabati 70 alkoholijoobes ja 1 narkojoobes sõidukijuht. Väärtegusid registreeriti 588. Piirilt väljastati 10 sisenemiskeeldu, Eestist saadeti välja seitse isikut, Schengeni viisaeeskirja rikkumisi avastati üks.
05.06.2017   Liiklusinfo 04.06.2017
05.06.2017   Politsei hoiatab valeraha eest
Suveperioodil hoogustub sularahaga kauplemine laatadel ning väliüritustel, mis loob kurjategijatele võimaluse valeraha levitamiseks. Viimase kuu jooksul on Tallinnas ja Harjumaal registreeritud juba üle 60 valeraha kasutamise juhtumi, mida on poole rohkem kui mullu samal ajal.
04.06.2017   Liiklusinfo 03.06.2017
03.06.2017   Liiklusinfo 02.06.2017
02.06.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 49 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas avaliku korra raske rikkumine, 18 varavastast kuritegu, sealhulgas 13 vargust (kaks eluruumidest ja üks sõidukist). Kahes liiklusõnnetuses sai vigastada kaks inimest. Tabati seitse alkoholijoobes juhti. Registreeriti 137 väärtegu. Piiril väljastati seitse sisenemiskeeldu ning Eestist saadeti välja üks inimene. Viisaeeskirja rikkumisi oli üks ning avastati üks salakaubavedamise juhtum. Dokumendikohustust rikuti korra.
02.06.2017   Liiklusinfo 01.06.2017
01.06.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 51 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas kaks avaliku korra rasket rikkumist, 27 varavastast kuritegu, sealhulgas 18 vargust (üks eluruumidest ja üks sõidukist). Kahes liiklusõnnetuses sai vigastada neli inimest. Tabati üheksa alkoholi- ja üks narkojoobes juht. Registreeriti 209 väärtegu. Möödunud nädalal registreeriti 12 euro võltsimisega seotud kuritegu. Piiril väljastati üks sisenemiskeeld, Eestist saadeti välja kolm inimest ning registreeriti neli viisaeeskirja rikkumist. Dokumendikohustuse rikkumisi oli kaks.
01.06.2017   Liiklusinfo 31.05.2017