Arhiiv
16.04.2021

Uudiste arhiiv


2021 : Jaanuar Veebruar Märts Aprill
2020 : Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni
Juuli August September Oktoober November Detsember
2019 : Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni
Juuli August September Oktoober November Detsember
2018 : Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni
Juuli August September Oktoober November Detsember
2017 : Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni
Juuli August September Oktoober November Detsember
2016 : Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni
Juuli August September Oktoober November Detsember

31.01.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 51 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 20 varavastast kuritegu, sealhulgas 11 vargust (üks eluruumist ja üks sõidukist). Registreeriti seitse inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus üks ja sai vigastada kaheksa inimest. Tabati kuus alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 191 väärtegu. Piirilt väljastati kaks sisenemiskeeldu.
31.01.2018   PPA infotelefon naaseb viiepäevasele töörežiimile
Politsei- ja Piirivalveameti infotelefon 612 3000 naaseb veebruarist viiepäevasele töörežiimile ning vastab kõnedele esmaspäevast reedeni kell 8-19.
31.01.2018   Liiklusinfo 30.01.2018
31.01.2018   Muudatused äriseadustikus ja seosed rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusega
15.01.2018 jõustunud äriseadustiku muudatuse kohaselt (§ 631 lg 2) peab äriühing juhul, kui äriühingu juhatus või seda asendav organ asub välisriigis, määrama kontaktisiku kellele saab Eestis kätte toimetada ettevõtja menetlusdokumente ja ettevõtjale suunatud tahteavaldusi (kontaktisiku aadress loetakse sellisel juhul äriühingu aadressiks).
30.01.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 80 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 30 varavastast kuritegu, sealhulgas 20 vargust. Registreeriti kaks inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada neli inimest. Tabati kuus alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 285 väärtegu. Piirilt väljastati kaks sisenemiskeeldu, Eestist saadeti välja kaks isikut ning registreeriti kolm Schengeni viisaeeskirja rikkumist.
30.01.2018   Liiklusinfo 29.01.2018
29.01.2018   Liiklusinfo 28.01.2018
29.01.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 126 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli üks avaliku korra raske rikkumine ja 33 varavastast kuritegu, sealhulgas 24 vargust ning kaks sõidukivargust ja omavolilist kasutamist. Registreeriti kaheksa inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus üks ja sai vigastada 13 inimest. Tabati 57 alkoholijoobes ja neli narkojoobes sõidukijuhti. Registreeriti 292 väärtegu. Möödunud nädalal registreeriti üheksa kuritegu, mis olid seotud euro võltsimisega. Piirilt väljastati kaheksa sisenemiskeeldu ja Eestist saadeti välja kaks isikut.
28.01.2018   Liiklusinfo 27.01.2018
27.01.2018   Liiklusinfo 26.01.2018
26.01.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 105 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 63 varavastast kuritegu, sealhulgas 53 vargust ja üks sõidukivargus ja omavoliline kasutamine. Registreeriti neli inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada neli inimest. Tabati kaheksa alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 124 väärtegu. Piiril väljastati üheksa sisenemiskeeldu, registreeriti üks Schengeni viisaeeskirja rikkumine ning avastati üks ebaseaduslik riigipiiri ületus.
26.01.2018   Liiklusinfo 25.01.2018
25.01.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 64 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli üks avaliku korra raske rikkumine, 37 varavastast kuritegu, sealhulgas 27 vargust (üks eluruumidest ja kaks sõidukitest). Registreeriti kuus inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus kolm ja sai vigastada kuus inimest. Tabati üks alkoholijoobes ja neli narkojoobes sõidukijuhti. Registreeriti 111 väärtegu. Piiril väljastati üks sisenemiskeeld ning avastati üks ebaseaduslik riigipiiri ületus.
25.01.2018   Liiklusinfo 24.01.2018
24.01.2018   Liiklusinfo 23.01.2018
24.01.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 65 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli üks avaliku korra raske rikkumine, 28 varavastast kuritegu, sealhulgas 19 vargust (üks eluruumidest ja üks sõidukist) ning kaks sõidukivargust ning omavolilust kasutamist. Registreeriti viis inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada viis inimest. Tabati kolm alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 184 väärtegu. Piiril registreeriti üks Schengeni viisaeeskirja rikkumine ning riigist saadeti välja neli isikut.
24.01.2018   Politsei ja Maanteeamet: palun sõitke rahulikult ja pikivahet hoides
Politsei ja Maanteeamet paluvad sõidukijuhtidel arvestada, et tänased ilmastikuolud on rasked ning tihe lumesadu muudab teedel liiklemise ohtlikuks.
24.01.2018   PPA teenindused 2017. aastal: pea miljon külastajat ja üle poole miljoni väljastatud dokumendi
Politsei- ja Piirivalveameti teeninduste töötajad teenindasid mullu 964 660 inimest, mis on üle 202 000 rohkem kui 2016. aastal. Pea pool klientidest külastas PPA Tallinna teenindusi, kus kõige kibedamal tööajal teenindati väikelinna jagu inimesi ehk 4000 klienti päevas.
23.01.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 75 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli üks avaliku korra raske rikkumine, 35 varavastast kuritegu, sealhulgas 29 vargust (üks eluruumidest ja üks sõidukist) ning üks sõidukivargus ning omavoliline kasutamine. Registreeriti kolm inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kolm inimest. Tabati 11 alkoholijoobes ja üks narkojoobes sõidukijuht. Registreeriti 274 väärtegu. Möödunud nädala jooksul registreeriti kaheksa euro võltsimisega seotud kuritegu. Piirilt väljastati kuus sisenemiskeeldu.
23.01.2018   Liiklusinfo 22.01.2018
22.01.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 114 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli üks raske tervisekahjustuse tekitamine, viis avaliku korra rasket rikkumist, 35 varavastast kuritegu, sealhulgas üks röövimine ja 24 vargust ja üks sõidukivargus ning omavoliline kasutamine. Registreeriti 15 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus üks ja sai vigastada 20 inimest. Tabati 32 alkoholijoobes ja neli narkojoobes sõidukijuhti. Registreeriti 427 väärtegu. Möödunud nädala jooksul registreeriti kaheksa euro võltsimisega seotud kuritegu. Piirilt väljastati üheksa sisenemiskeeldu ja registreeriti kolm Schengeni viisaeeskirja rikkumist, neli riigipiiri ebaseaduslikku ületamist ning kaks piirirežiimi rikkumist. Eestist saadeti välja neli inimest.
22.01.2018   Liiklusinfo 21.01.2018
21.01.2018   Liiklusinfo 20.01.2018
20.01.2018   Liiklusinfo 19.01.2018
19.01.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 49 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 23 varavastast kuritegu, sealhulgas 12 vargust (kaks eluruumidest). Registreeriti kuus inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kümme inimest. Tabati üks alkoholijoobes ja kaks narkojoobes sõidukijuhti. Registreeriti 216 väärtegu. Piirilt väljastati kolm sisenemiskeeldu. Registreeriti kaks riigipiiri ebaseaduslikku ületamist ja üks salakaubavedamise juhtum.
19.01.2018   Liiklusinfo 18.01.2018
19.01.2018   Politsei- ja Piirivalveameti neljajalgsete teenistujate ridadega liitusid kaks uut liiget
Eile õhtul saabusid Soomest Eestisse saksa lambakoera kutsikad Ego ja Elek, kelle tööks saab riigipiiri valvamine.
18.01.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 50 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 25 varavastast kuritegu, sealhulgas 16 vargust (kolm eluruumidest ja üks sõidukist) ning kaks sõidukivargust ja omavolilist kasutamist. Registreeriti kaks inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kaks inimest. Tabati kuus alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 307 väärtegu. Piirilt väljastati üks sisenemiskeeld.
18.01.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 74 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 33 varavastast kuritegu, sealhulgas üks röövimine, 24 vargust (viis eluruumidest ja kaks sõidukitest) ning kaks sõidukivargust ja omavolilist kasutamist. Registreeriti kaks inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kaks inimest. Tabati seitse alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 187 väärtegu. Piirilt väljastati neli sisenemiskeeldu.
18.01.2018   Liiklusinfo 17.01.2018
18.01.2018   Tänasest on lubatud minna jalgsi Peipsi järve jääle
Alates 18. jaanuarist on lubatud Eesti poolel minna jalgsi Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve ning Narva veehoidla jääle. Seda Eesti Vabariigi territooriumil kuni piirirežiimi alani. Lisaks leevendatakse 20. jaanuarist järvejääle mineku piiranguid veelgi, siis lubatakse Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve jääle minna ka maastikusõidukitega.
17.01.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 81 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 37 varavastast kuritegu, sealhulgas 24 vargust ja üks sõidukivargus ning omavoliline kasutamine. Registreeriti kolm inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kolm inimest. Tabati seitse alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 178 väärtegu. Piirilt väljastati kolm sisenemiskeeldu ja registreeriti üks riigipiiri ebaseaduslik ületamine. Eestist saadeti välja kaks inimest.
17.01.2018   Liiklusinfo 16.01.2018
16.01.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 81 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 37 varavastast kuritegu, sealhulgas 24 vargust ja üks sõidukivargus ning omavoliline kasutamine. Registreeriti kolm inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kolm inimest. Tabati seitse alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 178 väärtegu. Piirilt väljastati kolm sisenemiskeeldu ja registreeriti üks riigipiiri ebaseaduslik ületamine. Eestist saadeti välja kaks inimest.
16.01.2018   Liiklusinfo 15.01.2018
15.01.2018   Pärnu lahele tekkinud jääle minna on vara
Pärnu lahele on külmade ilmadega tekkinud küll püsiv jääkate, kuid see ei ole praegu veel piisavalt tugev ja jääle minna on vara.
15.01.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 135 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli kolm avaliku korra rasket rikkumist, 48 varavastast kuritegu, sealhulgas 37 vargust (viis eluruumidest ning kaks sõidukitest) ja üks sõidukivargus ning omavoliline kasutamine. Registreeriti üheksa inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada üheksa inimest. Kaks liiklusõnnetust toimus joobes juhi süül. Tabati 38 alkoholijoobes ja neli narkojoobes sõidukijuhti. Registreeriti 400 väärtegu. Piirilt väljastati seitse sisenemiskeeldu ja registreeriti kaks Schengeni viisaeeskirja rikkumist, üks riigipiiri ebaseaduslik ületamine ning üks piirirežiimi ning dokumendikohustuse rikkumine.
15.01.2018   Liiklusinfo 14.01.2018
14.01.2018   Liiklusinfo 13.01.2018
13.01.2018   Liiklusinfo 12.01.2018
12.01.2018   Liiklusinfo 11.01.2018
12.01.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 71 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas kaks avaliku korra rasket rikkumist, 25 varavastast kuritegu, sealhulgas 19 vargust (neli eluruumidest) ja kaks sõidukivargust ja omavolilist kasutamist. Kolmes liiklusõnnetuses sai vigastada kolm inimest. Tabati kuus alkoholijoobes juhti. Registreeriti 146 väärtegu. Piiril väljastati kaks sisenemiskeeldu.
12.01.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 71 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas kaks avaliku korra rasket rikkumist, 25 varavastast kuritegu, sealhulgas 19 vargust (neli eluruumidest) ja kaks sõidukivargust ja omavolilist kasutamist. Kolmes liiklusõnnetuses sai vigastada kolm inimest. Tabati kuus alkoholijoobes juhti. Registreeriti 146 väärtegu. Piiril väljastati kaks sisenemiskeeldu.
12.01.2018   13. jaanuarist piiratakse liikumist Narva veehoidla ja Peipsi järve jääl
Seoses jääkatte tekkimisega Peipsi järvele ja Narva veehoidlale ning nõrgal jääl viibimisega kaasnevale ohule inimeludele on alates 13. jaanuarist jääle minek keelatud, seda nii jalgsi kui mootorsõidukitega.
12.01.2018   PPA hankis piiriturvalisuse tagamiseks militaardroonid
PPA hankis Euroopa Liidu rahastuse toel üheksa ELIX-XL tüüpi drooni, millega seirata igapäevast olukorda idapiiril ning reageerida pääste- ja piirivahejuhtumitele.
11.01.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 59 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas 21 varavastast kuritegu, sealhulgas röövimine ja 15 vargust (üks eluruumidest). Neljas liiklusõnnetuses sai vigastada neli inimest. Tabati kaks alkoholijoobes juhti. Registreeriti 139 väärtegu. Piiril väljastati viis sisenemiskeeldu ning avastati kaks salakaubavedamise juhtumit.
11.01.2018   Liiklusinfo 10.01.2018
10.01.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud kahel ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 133 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas 60 varavastast kuritegu, 39 sealhulgas vargust (kaks eluruumidest ja üks sõidukist) ning kaks sõidukivargust. Kolmes liiklusõnnetuses sai vigastada kolm inimest. Tabati 13 alkoholijoobes juhti. Registreeriti 356 väärtegu. Piiril väljastati kolm sisenemiskeeldu ning Eestist saadeti välja üks inimene.
10.01.2018   Liiklusinfo 09.01.2018
09.01.2018   Liiklusinfo 08.01.2018
08.01.2018   Liiklusinfo 07.01.2018
08.01.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 125 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas kolm avaliku korra rasket rikkumist, 43 varavastast kuritegu, sealhulgas üks rööv ja 36 vargust (kaheksa eluruumidest ja kaks sõidukitest). 12 liiklusõnnetuses sai surma kolm ning vigastada 12 inimest. Tabati 34 alkoholi- ja neli narkojoobes juhti. Registreeriti 296 väärtegu. Piiril väljastati kolm sisenemiskeeldu.
07.01.2018   Liiklusinfo 06.01.2018
06.01.2018   Liiklusinfo 05.01.2018
05.01.2018   Liiklusinfo 04.01.2018
05.01.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti politsei- ja piirivalveametis 68 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 29 varavastast kuritegu, sealhulgas 22 vargust (üks eluruumist ja kolm sõidukist). Registreeriti üks inimvigastustega liiklusõnnetus, milles sai vigastada üks inimene. Tabati 6 alkoholijoobes ja kaks narkojoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 161. Möödunud nädala jooksul registreeriti viis euro võltsimisega seotud kuritegu. Piirilt väljastati üks sisenemiskeeld ja registreeriti üks salakaubavedamise juhtum.
04.01.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti politsei- ja piirivalveametis 69 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 31 varavastast kuritegu, sealhulgas 27 vargust (kolm eluruumist). Registreeriti üks inimvigastustega liiklusõnnetus, milles sai vigastada üks inimene. Tabati 18 alkoholijoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 141. Piirilt väljastati üks sisenemiskeeld.
04.01.2018   Liiklusinfo 03.01.2018
03.01.2018   Liiklusinfo 02.01.2018
03.01.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti politsei- ja piirivalveametis 63 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli üks avaliku korra raske rikkumine, 23 varavastast kuritegu, sealhulgas 16 vargust (kaks eluruumidest ning üks sõidukist) ja üks sõidukivargus ja omavoliline kasutamine. Registreeriti kolm inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada neli inimest. Tabati 22 alkoholijoobes ja üks narkojoobes sõidukijuht. Registreeriti 150 väärtegu. Piirilt väljastati neli sisenemiskeeldu.
02.01.2018   Politseis registreeritud sündmused
Pühade perioodil registreeriti politsei- ja piirivalveametis 170 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli kolm avaliku korra rasket rikkumist, 47 varavastast kuritegu, sealhulgas üks röövimine ja 40 vargust (kolm eluruumidest ning kolm sõidukitest) ja kaks sõidukivargust ning omavolilist kasutamist. Registreeriti üheksa inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 18 inimest. Üks liiklusõnnetust toimus joobes juhi süül. Tabati 77 alkoholijoobes ja kaks narkojoobes sõidukijuhti. Registreeriti 340 väärtegu. Piirilt väljastati 18 sisenemiskeeldu ning Eestist saadeti välja kolm inimest. Schengeni viisaeeskirja rikkumisi avastati kahel, salakaubavedamise juhtumeid seitsmel ja piirirežiimi ning dokumendikohustuse rikkumisi ühel juhul.
02.01.2018   Liiklusinfo 01.01.2018
01.01.2018   Liiklusinfo 31.12.2017