Arhiiv
14.05.2021

Uudiste arhiiv


2021 : Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai
2020 : Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni
Juuli August September Oktoober November Detsember
2019 : Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni
Juuli August September Oktoober November Detsember
2018 : Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni
Juuli August September Oktoober November Detsember
2017 : Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni
Juuli August September Oktoober November Detsember
2016 : Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni
Juuli August September Oktoober November Detsember

28.02.2018   Liiklusinfo 27.02.2018
28.02.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 87 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli üks avaliku korra raske rikkumine ja 43 varavastast kuritegu, sealhulgas 17 vargust. Registreeriti neli inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kuus inimest. Tabati kolm alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 170 väärtegu. Registreeriti üks Schengeni viisaeeskirja rikkumine ning üks piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine. Piirilt väljastati kolm sisenemiskeeldu.
27.02.2018   Liiklusinfo 26.02.2018
27.02.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 58 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 28 varavastast kuritegu, sealhulgas 20 vargust. Registreeriti kolm inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kolm inimest. Tabati 14 alkoholijoobes ja üks narkojoobes sõidukijuhti. Registreeriti 214 väärtegu. Registreeriti kaks Schengeni viisaeeskirja rikkumist ja piirilt väljastati üks sisenemiskeeld.
26.02.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 104 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli üks raske tervisekahjustuse tekitamine, kaks avaliku korra rasket rikkumist ja 29 varavastast kuritegu, sealhulgas 25 vargust (neli eluruumidest, üks sõidukist) ning üks sõidukivargus ja omavoliline kasutamine. Registreeriti kuus inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kuus inimest. Tabati 62 alkoholijoobes ja üks narkojoobes sõidukijuhti. Registreeriti 278 väärtegu. Piirilt väljastati 12 sisenemiskeeldu. Registreeriti üks riigipiiri ebaseaduslik ületamine ja kaks piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumist. Esitati üks varjupaigataotlus.
26.02.2018   Liiklusinfo 25.02.2018
25.02.2018   Liiklusinfo 24.02.2018
24.02.2018   Liiklusinfo 23.02.2018
23.02.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 32 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 34 varavastast kuritegu, sealhulgas 24 vargust (kaks eluruumidest ja üks sõidukist). Registreeriti kaks inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai viga kaks inimest. Tabati üks narkojoobes ja neli alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 167 väärtegu. Piiril väljastati neli sisenemiskeeldu, registreeriti üks Schengeni viisaeeskirja rikkumine ning riigist saadeti välja kaks isikut.
23.02.2018   Liiklusinfo 22.02.2018
22.02.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 52 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 14 varavastast kuritegu, sealhulgas 10 vargust. Tabati viis alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 179 väärtegu. Piiril registreeriti üks piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine.
22.02.2018   Liiklusinfo 21.02.2018
21.02.2018   PPA soovitab: tulge oma valmis dokumendile järgi enne, kui see läheb hävitamisele
Koolivaheajal reisi planeerides peab kindlasti kontrollima kõigi pereliikmete dokumentide kehtivust, et jõuaks vajadusel uut dokumenti taotleda. Politsei- ja Piirivalveamet (PPA) palub inimesi oma dokumendile ka järgi tulla – hetkel ootavad teenindustes omanikke tuhanded passid ja ID-kaardid.
21.02.2018   Keskkriminaalpolitsei kahtlustab hooldusravikliiniku juhatajat ja õendusjuhti altkäemaksu võtmises
Teisipäeval, 20. veebruaril pidasid keskkriminaalpolitsei ametnikud kinni LTKH Hooldusravikliiniku juhataja ning õendusjuhi, keda kahtlustatakse korduvas altkäemaksu võtmises hooldusravikliinikus ravil olnud patsientide lähedastelt.
21.02.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 82 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 42 varavastast kuritegu, sealhulgas 36 vargust. Registreeriti neli inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 12 inimest. Tabati neli alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 241 väärtegu. Piiril väljastati kaks sisenemiskeeldu.
21.02.2018   Liiklusinfo 20.02.2018
20.02.2018   Liiklusinfo 19.02.2018
20.02.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 82 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli üks avaliku korra raske rikkumine ja 24 varavastast kuritegu, sealhulgas 14 vargust. Registreeriti üks inimvigastustega liiklusõnnetus, milles sai vigastada 1 inimene. Tabati 18 alkoholijoobes ja üks narkojoobes sõidukijuhti. Registreeriti 271 väärtegu. Piiril väljastati kaks sisenemiskeeldu ning registreeriti üks piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine.
19.02.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 143 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli kaks avaliku korra rasket rikkumist, üks röövimine, 53 varavastast kuritegu, sealhulgas 28 vargust. Registreeriti kaheksa inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 14 inimest. Joobes juhtide süül toimus neil päevil kaks inimvigastustega liiklusõnnetust. Tabati 54 alkoholijoobes ja neli narkojoobes sõidukijuhti. Registreeriti 361 väärtegu. Piiril väljastati üheksa sisenemiskeeldu, registreeriti viis Schengeni viisaeeskirja rikkumine ja kuus piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumist.
19.02.2018   Liiklusinfo 18.02.2018
18.02.2018   Liiklusinfo 17.02.2018
17.02.2018   Liiklusinfo 16.02.2018
16.02.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 48 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 16 varavastast kuritegu, sealhulgas kuus vargust. Registreeriti kaks inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kaks inimest. Tabati 10 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 229 väärtegu. Piiril registreeriti üks Schengeni viisaeeskirja rikkumine.
16.02.2018   Liiklusinfo 15.02.2018
15.02.2018   Liiklusinfo 14.02.2018
15.02.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 54 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli üks avaliku korra raske rikkumine, 25 varavastast kuritegu, sealhulgas üheksa vargust (üks eluruumist ja üks sõidukist) ja kolm sõidukivargust ning omavolilist kasutamist. Registreeriti üks inimvigastustega liiklusõnnetus, milles sai vigastada üks inimene. Tabati üks narkojoobes ja 11 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 248 väärtegu. Piirilt väljastati üks sisenemiskeeld ja registreeriti üks ebaseaduslik riigipiiri ületamine.
14.02.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 144 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli üks röövimine, 65 varavastast kuritegu, sealhulgas 52 vargust (neli eluruumidest) ja kaks sõidukivargust ning omavolilist kasutamist. Registreeriti üks inimvigastustega liiklusõnnetus, milles sai vigastada kaks inimest. Tabati kaheksa alkoholijoobes ja kaks narkojoobes sõidukijuhti. Registreeriti 200 väärtegu. Piirilt väljastati kaks sisenemiskeeldu. Registreeriti üks Schengeni viisaeeskirja rikkumine, üks salakaubavedamise juhtum ning kaks piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumist.
14.02.2018   Liiklusinfo 13.02.2018
13.02.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 68 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 31 varavastast kuritegu, sealhulgas 21 vargust ja üks sõidukivargus ning omavoliline kasutamine. Registreeriti üks inimvigastustega liiklusõnnetus, milles sai vigastada kaks inimest. Tabati 12 alkoholijoobes ja üks narkojoobes sõidukijuht. Registreeriti 259 väärtegu. Piirilt väljastati kaks sisenemiskeeldu ja Eestist saadeti välja üks inimene.
13.02.2018   Liiklusinfo 12.02.2018
12.02.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 150 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 69 varavastast kuritegu, sealhulgas üks röövimine, 29 vargust (kolm eluruumidest ning üks sõidukist) ja kaks sõidukivargust ning omavolilist kasutamist. Registreeriti neli inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kuus inimest. Üks liiklusõnnetus toimus joobes juhi süül. Tabati 43 alkoholijoobes ja kaks narkojoobes sõidukijuhti. Registreeriti 291 väärtegu. Möödunud nädalal registreeriti kolm euro võltsimisega seotud kuritegu. Piirilt väljastati 11 sisenemiskeeldu ja registreeriti üks Schengeni viisaeeskirja rikkumine, üks salakauba vedamise juhtum ning neli piirirežiimi ning dokumendikohustuse rikkumist. Eestist saadeti välja üks inimene.
12.02.2018   Liiklusinfo 11.02.2018
11.02.2018   Liiklusinfo 10.02.2018
10.02.2018   Liiklusinfo 09.02.2018
09.02.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 69 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 25 varavastast kuritegu, sealhulgas 18 vargust. Registreeriti üks inimvigastustega liiklusõnnetus, milles sai vigastada üks inimene. Tabati kaheksa alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 148 väärtegu. Piirilt väljastati kaks sisenemiskeeldu ning Eestist saadeti välja üks inimene.
09.02.2018   Liiklusinfo 08.02.2018
09.02.2018   E-teeninduse abil sai endale uue ID-kaardi üle 20 000 Eesti kodaniku
Politsei- ja Piirivalveameti e-taotluskeskkonna kaudu muutub ID-kaardi taotlemine üha populaarsemaks – vähem kui kaheksa kuuga sai endale uue ID-kaardi e-keskkonna abil üle 20 000 Eesti kodaniku.
08.02.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 71 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas üks avaliku korra raske rikkumine, 35 varavastast kuritegu, sealhulgas 20 vargust. Registreeriti üks inimvigastustega liiklusõnnetus, milles sai vigastada üks inimene. Tabati kuus alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 121 väärtegu. Piirilt väljastati kolm sisenemiskeeldu.
08.02.2018   Liiklusinfo 07.02.2018
07.02.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 96 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 24 varavastast kuritegu, sealhulgas 17 vargust ja üks röövimine. Registreeriti seitse inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 10 inimest. Tabati seitse alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 128 väärtegu. Piirilt väljastati neli sisenemiskeeldu.
07.02.2018   Liiklusinfo 06.02.2018
06.02.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 87 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli üks avaliku korra raske rikkumine ja 30 varavastast kuritegu, sealhulgas 17 vargust. Registreeriti kuus inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus üks ja sai vigastada 10 inimest. Tabati kuus alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 249 väärtegu. Registreeriti kaks salakaubavedamise juhtumit.
06.02.2018   Liiklusinfo 05.02.2018
06.02.2018   Turvalise interneti päev keskendub hoolivama suhtluskultuuri loomisele
Tänavuse turvalise interneti päeva teemaks on „Loo, suhtle ja jaga lugupidavalt: parem internet saab alguse sinust“. Päeva tähistamiseks toimub konverents, kus põhitähelepanu all on internetis käitumise kultuur.
06.02.2018   Petliku anonüümsuse tõttu satub üha rohkem inimesi küberkiusamise või -ahistamise ohvriks
Vastutustundetu käitumine internetis võib kaasa tuua ebameeldivusi, mis võivad jätta soovimatu jälje terveks eluks. Üha enam langevad seksuaalkuriteo ohvriks noored, kes endast erootilisi või pornograafilise sisuga pilte ja videosid jagavad. Kuriteo ohvriks langemise vältimiseks peab hoolitsema elementaarse küberhügieeni eest.
05.02.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 127 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli üks avaliku korra raske rikkumine ja 45 varavastast kuritegu, sealhulgas 24 vargust ning üks röövimine. Registreeriti viis inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada seitse inimest. Tabati 29 alkoholijoobes ja viis narkojoobes sõidukijuhti. Registreeriti 279 väärtegu. Möödunud nädalal registreeriti 13 kuritegu, mis olid seotud euro võltsimisega. Piirilt väljastati neli sisenemiskeeldu ja Eestist saadeti välja seitse isikut.
05.02.2018   Liiklusinfo 04.02.2018
04.02.2018   Liiklusinfo 03.02.2018
03.02.2018   Liiklusinfo 02.02.2018
02.02.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 50 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 23 varavastast kuritegu, sealhulgas 18 vargust (kaks eluruumidest) ja üks sõidukivargus ning omavoliline kasutamine. Registreeriti viis inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kuus inimest. Tabati kaheksa alkoholijoobes sõidukijuhti ja üks narkojoobes sõidukijuht. Registreeriti 111 väärtegu. Piirilt väljastati üks sisenemiskeeld ja Eestist saadeti välja üks isik. Registreeriti kaks Schengeni viisaeeskirja rikkumist.
02.02.2018   Liiklusinfo 01.02.2018
01.02.2018   Liiklusinfo 31.01.2018
01.02.2018   Politsei palub täna liikluses aega võtta
Teeolud Eesti eri paigus on täna väga erinevad, sestap tasub väljaspool asulaid liigeldes olla ettevaatlik.
01.02.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 70 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 31 varavastast kuritegu, sealhulgas 20 vargust (kaks eluruumidest ja üks sõidukist) ja kaks sõidukivargust ning omavolilist kasutamist. Registreeriti kuus inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada seitse inimest. Tabati kaks alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 147 väärtegu. Piirilt väljastati kolm sisenemiskeeldu. Registreeriti üks piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine. Esitati üks varjupaigataotlus.