Arhiiv
07.05.2021

Uudiste arhiiv


2021 : Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai
2020 : Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni
Juuli August September Oktoober November Detsember
2019 : Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni
Juuli August September Oktoober November Detsember
2018 : Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni
Juuli August September Oktoober November Detsember
2017 : Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni
Juuli August September Oktoober November Detsember
2016 : Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni
Juuli August September Oktoober November Detsember

31.03.2018   Liiklusinfo 30.03.2018
30.03.2018   Liiklusinfo 29.03.2018
29.03.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 68 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 26 varavastast kuritegu, sealhulgas 18 vargust. Registreeriti üks inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada üks inimene. Tabati viis alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 216 väärtegu. Piiril väljastati üks sisenemiskeeld ja Eestist saadeti välja kolm inimest. Registreeriti kaks riigipiiri ebaseaduslikku ületamist.
29.03.2018   Liiklusinfo 28.03.2018
28.03.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 44 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 17 varavastast kuritegu, sealhulgas 14 vargust (üks eluruumist ja üks sõidukist). Registreeriti kolm inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kolm inimest. Tabati viis alkoholijoobes ja kaks narkojoobes sõidukijuhti. Registreeriti 181 väärtegu. Piiril väljastati kolm sisenemiskeeldu. Registreeriti üks Schengeni viisaeeskirja rikkumine ja üks riigipiiri ebaseaduslik ületamine (üks inimene peeti kinni).
28.03.2018   Liiklusinfo 27.03.2018
27.03.2018   Liiklusinfo 26.03.2018
26.03.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 120 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli üks raske tervisekahjustus, üks avaliku korra raske rikkumine, 27 varavastast kuritegu, sealhulgas 24 vargust (kolm eluruumidest ja 5 sõidukitest) ning kaks sõidukivargust ja omavolilist kasutamist. Registreeriti kaheksa inimvigastustega liiklusõnnetus, milles sai vigastada 11 inimest. Tabati üks narkojoobes ja 42 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 330 väärtegu. Möödunud nädala jooksul registreeriti viis euro võltsimisega seotud kuritegu. Piiril väljastati seitse sisenemiskeeldu ja Eestist saadeti välja kolm inimest. Registreeriti kaks Schengeni viisaeeskirja rikkumist, üks riigipiiri ebaseaduslik ületamine (kinni peeti kolm inimest) ja üks dokumendikohustuse rikkumine.
26.03.2018   Liiklusinfo 25.03.2018
25.03.2018   Liiklusinfo 24.03.2018
24.03.2018   Liiklusinfo 23.03.2018
23.03.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 80 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas 32 varavastast kuritegu, sealhulgas 20 vargust (kolm eluruumidest ja üks sõidukist) ja üks sõidukivargus või omavoliline kasutamine. Registreeriti kaks inimvigastustega liiklusõnnetus, milles sai vigastada neli inimest. Tabati kaks narkojoobes ja seitse alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 188 väärtegu.Piiril väljastati kaks sisenemiskeeldu ja registreeriti üks Schengeni viisaeeskirja rikkumine.
23.03.2018   Liiklusinfo 22.03.2018
22.03.2018   Liiklusinfo 21.03.2018
22.03.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 75 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas üks avaliku korra raske rikkumine, 42 varavastast kuritegu, sealhulgas 31 vargust (neli eluruumidest ja üks sõidukist) ja üks sõidukivargus või omavoliline kasutamine. Registreeriti kolm inimvigastustega liiklusõnnetus, milles sai vigastada kolm inimest. Tabati viis alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 167 väärtegu. Piiril väljastati neli sisenemiskeeldu ja registreeriti üks Schengeni viisaeeskirja rikkumine.
21.03.2018   Liiklusinfo 20.03.2018
21.03.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 70 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas üks avaliku korra raske rikkumine, 27 varavastast kuritegu, sealhulgas 22 vargust. Registreeriti üks inimvigastustega liiklusõnnetus, milles sai vigastada kaks inimest. Tabati üks narkojoobes ja kaheksa alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 154 väärtegu. Piiril väljastati üks sisenemiskeeld ja Eestist saadeti välja üks inimene.
20.03.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 66 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas 33 varavastast kuritegu, sealhulgas 21 vargust. Registreeriti viis inimvigastustega liiklusõnnetus, milles sai vigastada viis inimest. Tabati üks narkojoobes ja 19 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 290 väärtegu. Piiril väljastati viis sisenemiskeeldu ja registreeriti üks Schengeni viisaeeskirja rikkumine.
20.03.2018   Liiklusinfo 19.03.2018
19.03.2018   Liiklusinfo 18.03.2018
19.03.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 148 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli viis avaliku korra rasket rikkumist, 61 varavastast kuritegu, sealhulgas 42 vargust (neli eluruumidest ja üks sõidukist). Registreeriti neli inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada neli inimest. Tabati üks narkojoobes ja 52 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 458 väärtegu. Möödunud nädala jooksul registreeriti 17 euro võltsimisega seotud kuritegu. Piiril väljastati seitse sisenemiskeeldu ja registreeriti üks Schengeni viisaeeskirja rikkumine, kaks riigipiiri ebaseaduslikku ületamist ja kolm piirirežiimi rikkumist.
18.03.2018   Liiklusinfo 17.03.2018
17.03.2018   Liiklusinfo 16.03.2018
16.03.2018   Liiklusinfo 15.03.2018
16.03.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 52 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas 23 varavastast kuritegu, sealhulgas 16 vargust (kaks eluruumidest ja kaks sõidukitest). Registreeriti neli inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada neli inimest. Tabati üks narkojoobes ja kümme alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 199 väärtegu.
15.03.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 69 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 36 varavastast kuritegu, sealhulgas üks röövimine ja 16 vargust. Registreeriti kaks inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kolm inimest. Tabati kaheksa alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 168 väärtegu. Piiril väljastati kolm sisenemiskeeldu ja Eestist saadeti välja üks inimene.
15.03.2018   Liiklusinfo 14.03.2018
14.03.2018   Liiklusinfo 13.03.2018
14.03.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 69 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 36 varavastast kuritegu, sealhulgas üks röövimine ja 16 vargust. Registreeriti kaks inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kolm inimest. Tabati kaheksa alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 168 väärtegu. Piiril väljastati kolm sisenemiskeeldu ja Eestist saadeti välja üks inimene.
13.03.2018   Liiklusinfo 12.03.2018
13.03.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 66 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 25 varavastast kuritegu, sealhulgas 18 vargust ja üks sõidukivargus ning omavoliline kasutamine. Registreeriti üks inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada üks inimene. Tabati seitse alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 258 väärtegu. Piiril väljastati 2 sisenemiskeeldu ja registreeriti kolm Schengeni viisaeeskirja rikkumist.
12.03.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 148 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli viis avaliku korra rasket rikkumist, 38 varavastast kuritegu, sealhulgas 32 vargust (kolm eluruumidest ja üks sõidukist) ja üks sõidukivargus ning omavoliline kasutamine. Registreeriti seitse inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 13 inimest. Tabati üks narkojoobes ja 90 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 304 väärtegu. Piiril väljastati 20 sisenemiskeeldu ja registreeriti neli Schengeni viisaeeskirja rikkumist ning kolm piirirežiimi ja dokumendikohustuste rikkumist.
12.03.2018   Liiklusinfo 11.03.2018
11.03.2018   Liiklusinfo 10.03.2018
10.03.2018   Liiklusinfo 09.03.2018
09.03.2018   Liiklusinfo 08.03.2018
09.03.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 52 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli üks raske tervisekahjustus, 15 varavastast kuritegu, sealhulgas 10 vargust. Registreeriti kolm inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kolm inimest. Tabati üks narkojoobes ja 14 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 173 väärtegu.
08.03.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 74 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas 31 varavastast kuritegu, sealhulgas 18 vargust (neli eluruumidest ja üks sõidukist). Registreeriti viis inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus üks ja vigastada sai neli inimest. Tabati üks narkojoobes ja üheksa alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 197 väärtegu. Piirilt väljastati kolm sisenemiskeeldu.
08.03.2018   Liiklusinfo 07.03.2018
07.03.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 65 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas 22 varavastast kuritegu, sealhulgas 13 vargust (kaks eluruumidest ja kaks sõidukitest). Registreeriti üks inimvigastustega liiklusõnnetus, milles sai vigastada kaks inimest. Tabati 13 alkoholijoobes juhti. Registreeriti 267 väärtegu. Registreeriti kaks salakaubavedamise juhtumit.
07.03.2018   Liiklusinfo 06.03.2018
06.03.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 63 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas kaks avaliku korra rasket rikkumist, 27 varavastast kuritegu, sealhulgas 17 vargust ja üks röövimine. Tabati üheksa alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 246 väärtegu. Piirilt väljastati seitse sisenemiskeeldu ning Eestist saadeti välja üks inimene.
06.03.2018   Liiklusinfo 05.03.2018
05.03.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 125 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas üks avaliku korra raske rikkumine, 35 varavastast kuritegu, sealhulgas 28 vargust (viis eluruumidest ja kolm sõidukitest). Registreeriti üheksa liiklusõnnetust, milles hukkus üks ja sai vigastada üheksa inimest. Tabati 42 alkoholi- ja neli narkojoobes juhti. Registreeriti 542 väärtegu. Piiril väljastati kümme sisenemiskeeldu, registreeriti neli Schengeni viisaeeskirja rikkumist ning üks piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine.
05.03.2018   Liiklusinfo 04.03.2018
05.03.2018   Politsei- ja Piirivalveameti orkester tähistab homme 90. sünnipäeva piduliku kontserdiga
Politsei- ja Piirivalveameti orkester tähistab homme 90. sünnipäeva piduliku kontserdiga Homme, 6. märtsil tähistab Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) orkester oma 90. aastapäeva kontserdiga Estonia kontserdisaalis.
04.03.2018   Liiklusinfo 03.03.2018
03.03.2018   Liiklusinfo 02.03.2018
02.03.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 45 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli kaks avaliku korra rasket rikkumist ja 19 varavastast kuritegu, sealhulgas 14 vargust (kaks sõidukitest) ning üks sõidukivargus ja omavoliline kasutamine. Registreeriti kaks inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kaks inimest. Tabati viis alkoholijoobes sõidukijuhti ja üks narkojoobes sõidukijuht. Registreeriti 221 väärtegu. Registreeriti üks piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine. Piirilt väljastati neli sisenemiskeeldu.
02.03.2018   Liiklusinfo 01.03.2018
01.03.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 57 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 24 varavastast kuritegu, sealhulgas 16 vargust. Tabati neli alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 192 väärtegu. Registreeriti üks Schengeni viisaeeskirja rikkumine ja piirilt väljastati üks sisenemiskeeld.
01.03.2018   Liiklusinfo 28.02.2018