Arhiiv
14.05.2021

Uudiste arhiiv


2021 : Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai
2020 : Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni
Juuli August September Oktoober November Detsember
2019 : Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni
Juuli August September Oktoober November Detsember
2018 : Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni
Juuli August September Oktoober November Detsember
2017 : Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni
Juuli August September Oktoober November Detsember
2016 : Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni
Juuli August September Oktoober November Detsember

30.04.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 139 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli kaks rasket tervisekahjustuse tekitamist, kolm avaliku korra rasket rikkumist ja 46 varavastast kuritegu, sealhulgas 32 vargust (viis eluruumidest ja kaks sõidukitest). Registreeriti 12 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 17 inimest. Tabati 50 alkoholijoobes ja üks narkojoobes sõidukijuhti. Registreeriti 418 väärtegu. Registreeriti 26 piirilt väljastatud sisenemiskeeldu, üks riigipiiri ebaseaduslikku ületamine ning kaks piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumist.
30.04.2018   Liiklusinfo 29.04.2018
29.04.2018   Liiklusinfo 28.04.2018
28.04.2018   Liiklusinfo 27.04.2018
27.04.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 101 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 66 varavastast kuritegu, sealhulgas 48 vargust (kolm eluruumidest ja kaks sõidukitest) ning üks sõidukivargus ja omavoliline kasutamine. Registreeriti seitse inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kaheksa inimest. Tabati kuus alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 229 väärtegu. Ristreeriti üks dokumendikohustuse rikkumine.
27.04.2018   Liiklusinfo 26.04.2018
26.04.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 100 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli kolm avaliku korra rasket rikkumist ja 45 varavastast kuritegu, sealhulgas 22 vargust (kaks eluruumidest ja üks sõidukitest) ning kaks sõidukivargust ja omavolilist kasutamist. Registreeriti üks inimvigastustega liiklusõnnetus, milles sai vigastada kaks inimest. Tabati kolm alkoholijoobes sõidukijuhti ja üks narkojoobes sõidukijuht. Registreeriti 183 väärtegu. Registreeriti kolm piirilt väljastatud sisenemiskeeldu ja Eestist saadeti välja üks isik.
26.04.2018   Liiklusinfo 25.04.2018
25.04.2018   Liiklusinfo 24.04.2018
25.04.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 86 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli üks avaliku korra raske rikkumine ja 33 varavastast kuritegu, sealhulgas 17 vargust (sõidukitest üks). Registreeriti kaks inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada neli inimest. Tabati 13 alkoholijoobes sõidukijuhti ja kaks narkojoobes sõidukijuhti. Registreeriti 169 väärtegu. Registreeriti kolm piirilt väljastatud sisenemiskeeldu.
24.04.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 68 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli üks avaliku korra raske rikkumine ja 52 varavastast kuritegu, sealhulgas 13 vargust. Registreeriti neli inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus üks ja sai vigastada kolm inimest. Tabati kuus alkoholijoobes sõidukijuhti ja üks narkojoobes sõidukijuht. Registreeriti 196 väärtegu. Registreeriti kümme piirilt väljastatud sisenemiskeeldu ning kolm piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumist.
24.04.2018   Liiklusinfo 23.04.2018
23.04.2018   Liiklusinfo 22.04.2018
23.04.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 186 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli üks tapmine, üks raske tervisekahjustuse tekitamine, kuus avaliku korra rasket rikkumist ja 72 varavastast kuritegu, sealhulgas 39 vargust (kaks eluruumidest ja kolm sõidukitest) ning kaks sõidukivargust ja omavolilist kasutamist. Registreeriti 11 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus üks ja sai vigastada 15 inimest. Joobes juhtide süül toimus üks liiklusõnnetus. Tabati 55 alkoholijoobes ja kaks narkojoobes sõidukijuhti. Registreeriti 350 väärtegu. Möödunud nädala jooksul registreeriti kaheksa euro võltsimisega seotud kuritegu. Registreeriti seitse piirilt väljastatud sisenemiskeeldu, üks Schengeni viisaeeskirja rikkumine, kaks riigipiiri ebaseaduslikku ületamist, kaks piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumist ning neli salakaubavedamise juhtumit. Eestist saadeti välja kuus isikut.
22.04.2018   Liiklusinfo 21.04.2018
21.04.2018   Liiklusinfo 20.04.2018
20.04.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 68 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende seas oli 28 varavastast kuritegu, sealhulgas 19 vargust ning üks sõiduki omavoliline kasutamine või vargus. Registreeriti kolm inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kolm inimest. Tabati üks narkojoobes ja neli alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 222 väärtegu. Piiril väljastati seitse sisenemiskeeldu ning üks isik saadeti riigist välja.
20.04.2018   Liiklusinfo 19.04.2018
19.04.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 91 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende seas oli 30 varavastast kuritegu, sealhulgas 22 vargust ning üks sõiduki omavoliline kasutamine või vargus. Registreeriti kaks inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada neli inimest. Tabati neli alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 247 väärtegu. Piiril väljastati kaks sisenemiskeeldu.
19.04.2018   Liiklusinfo 18.04.2018
18.04.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 98 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende seas oli kaks avaliku korra rasket rikkumist, 31 varavastast kuritegu, sealhulgas 19 vargust (kolm eluruumidest ja üks sõidukist) ning üks sõiduki omavoliline kasutamine või vargus. Registreeriti kolm inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kolm inimest. Tabati seitse alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 191 väärtegu. Piiril väljastati üks sisenemiskeeld ning Eestist saadeti välja üks inimene.
18.04.2018   Liiklusinfo 17.04.2018
17.04.2018   Liiklusinfo 16.04.2018
17.04.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 91 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende seas oli 27 varavastast kuritegu, sealhulgas 21 vargust (kaks eluruumidest ja üks sõidukist). Registreeriti kaks inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kolm inimest. Tabati 21 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 223 väärtegu. Piiril väljastati üks sisenemiskeeld, Eestist saadeti välja üks inimene ning registreeriti üks Schengeni viisaeeskirja rikkumine.
16.04.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 140 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli neli avaliku korra rasket rikkumist, 41 varavastast kuritegu, sealhulgas 29 vargust (kolm eluruumidest ja üks sõidukist) ja kolm sõidukivargust ning omavolilist kasutamist. Registreeriti 11 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus kaks ning sai vigastada 10 inimest. Tabati kolm narkojoobes ja 65 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 359 väärtegu. Möödunud nädala jooksul registreeriti 11 euro võltsimisega seotud kuritegu. Piiril väljastati 13 sisenemiskeeldu ja Eestist saadeti välja üks inimene. Registreeriti üks Schengeni viisaeeskirja rikkumine, kaks piirirežiimi ja dokumendikohustuste rikkumine ja kolm salakaubavedamise juhtumit.
16.04.2018   Liiklusinfo 15.04.2018
15.04.2018   Liiklusinfo 14.04.2018
14.04.2018   Liiklusinfo 13.04.2018
13.04.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis neli inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai viga viis inimest. Kahe inimvigastustega liiklusõnnetuse põhjustaja oli joobes. Tabati üheksa alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 235 väärtegu. Piiril väljastati üheksa sisenemiskeeldu ja Eestist saadeti välja üks inimene.
13.04.2018   Liiklusinfo 12.04.2018
12.04.2018   Liiklusinfo 11.04.2018
12.04.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 70 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende üks avaliku korra raske rikkumine, 29 varavastast kuritegu, sealhulgas 17 vargust (üks eluruumidest ja üks sõidukist) ja kaks sõidukivargust ning omavolilist kasutamist. Registreeriti neli inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada neli inimest. Tabati viis alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 258 väärtegu. Piiril väljastati kaks sisenemiskeeldu ja registreeriti üks riigipiiri ebaseaduslik ületamine, mille käigus peeti kinni kaks inimest. Eestist saadeti välja üks inimene.
11.04.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 93 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende üks tapmine, 40 varavastast kuritegu, sealhulgas 31 vargust. Registreeriti kolm inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada viis inimest. Tabati 20 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 211 väärtegu. Möödunud nädala jooksul registreeriti üheksa euro võltsimisega seotud kuritegu. Piiril väljastati neli sisenemiskeeldu ja registreeriti üks Schengeni viisaeeskirja rikkumine. Eestist saadeti välja üks inimene.
11.04.2018   Liiklusinfo 10.04.2018
10.04.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 78 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 18 varavastast kuritegu, sealhulgas 12 vargust (üks eluruumidest ja kaks sõidukitest) ja üks sõidukivargus ning omavoliline kasutamine. Tabati üks narkojoobes ja 36 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 271 väärtegu. Piiril väljastati 11 sisenemiskeeldu ja Eestist saadeti välja üks inimene.
10.04.2018   Liiklusinfo 09.04.2018
09.04.2018   Liiklusinfo 08.04.2018
08.04.2018   Liiklusinfo 07.04.2018
07.04.2018   Liiklusinfo 06.04.2018
06.04.2018   Liiklusinfo 05.04.2018
06.04.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis kuus inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kaheksa inimest. Tabati üheksa alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 300 väärtegu. Piiril väljastati seitse sisenemiskeeldu.
05.04.2018   Liiklusinfo 04.04.2018
05.04.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 74 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli üks avaliku korra raske rikkumine, 48 varavastast kuritegu, sealhulgas 32 vargust. Registreeriti neli inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada viis inimest. Tabati üks narkojoobes ja 14 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 263 väärtegu. Piiril väljastati neli sisenemiskeeldu ning Eestist saadeti välja üks inimene.
04.04.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 63 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 21 varavastast kuritegu, sealhulgas 14 vargust. Registreeriti kolm inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada neli inimest. Tabati üks narkojoobes ja kuus alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 235 väärtegu. Piiril väljastati üks sisenemiskeeld ning registreeriti üks Schengeni viisaeeskirja rikkumine.
04.04.2018   Liiklusinfo 03.04.2018
03.04.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis neli inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kuus inimest. Tabati kümme alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 214 väärtegu. Piirilt väljastati kolm sisenemiskeeldu ning Eestist saadeti välja kolm inimest. Registreeriti üks Schengeni viisaeeskirja rikkumine.
03.04.2018   Liiklusinfo 02.04.2018
02.04.2018   Lämmi ja Pihkva järvejääle minek on keelatud nii sõidukitega kui jalgsi
Jääolud Lämmi ja Pihkva järvedel halvenesid sedavõrd, et nüüd on keelatud nendele järvede jääle minek ka jalgsi.
02.04.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 138 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli viis avaliku korra rasket rikkumist, 40 varavastast kuritegu, sealhulgas 1 röövimine ja 30 vargust (seitse eluruumidest ja üks sõidukist). Registreeriti kuus inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus üks ja vigastada sai 13 inimest. Tabati kaks narkojoobes ja 79 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 928 väärtegu. Piirilt väljastati 16 sisenemiskeeldu ja registreeriti kolm Schengeni viisaeeskirja rikkumist. Registreeriti üks salakauba vedamise juhtum ning kolm riigipiiri ebaseaduslikku ületamist. Eestist saadeti välja kolm inimest.
02.04.2018   Liiklusinfo 01.04.2018
01.04.2018   Liiklusinfo 31.03.2018