Arhiiv
14.05.2021

Uudiste arhiiv


2021 : Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai
2020 : Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni
Juuli August September Oktoober November Detsember
2019 : Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni
Juuli August September Oktoober November Detsember
2018 : Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni
Juuli August September Oktoober November Detsember
2017 : Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni
Juuli August September Oktoober November Detsember
2016 : Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni
Juuli August September Oktoober November Detsember

31.05.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 76 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas 34 varavastast kuritegu, sealhulgas 21 vargust. Registreeriti üheksa inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada üheksa inimest. Tabati seitse alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 204 väärtegu. Piiril väljastati neli sisenemiskeeldu.
31.05.2018   Liiklusinfo 30.05.2018
30.05.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 89 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas 52 varavastast kuritegu, sealhulgas 46 vargust. Registreeriti kuus inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada seitse inimest. Tabati 11 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 277 väärtegu. Piiril väljastati seitse sisenemiskeeldu.
30.05.2018   Liiklusinfo 29.05.2018
29.05.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 77 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas 41 varavastast kuritegu, sealhulgas 28 vargust (üheksa eluruumidest ja kaks sõidukitest). Registreeriti seitse inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada seitse inimest. Tabati 53 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 285 väärtegu. Piiril väljastati viis sisenemiskeeldu.
29.05.2018   Liiklusinfo 28.05.2018
28.05.2018   Liiklusinfo 27.05.2018
28.05.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 135 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli kaks avaliku korra rasket rikkumist ja 48 varavastast kuritegu, sealhulgas üks röövimine ja 35 vargust (neli eluruumidest ja kaks sõidukitest). Registreeriti 21 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus üks ja sai vigastada 24 inimest. Tabati 60 alkoholijoobes ja kolm narkojoobes sõidukijuhti. Registreeriti 333 väärtegu. Registreeriti kaks piirirežiimi rikkumist ja piirilt väljastati 14 sisenemiskeeldu. Eestist saadeti välja kaks inimest.
27.05.2018   Liiklusinfo 26.05.2018
26.05.2018   Liiklusinfo 25.05.2018
25.05.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 93 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 45 varavastast kuritegu, sealhulgas 23 vargust. Registreeriti üheksa inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus üks ja sai vigastada kümme inimest. Tabati seitse alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 190 väärtegu. Piiril väljastati viis sisenemiskeeldu. Registreeriti üks Schengeni viisaeeskirja rikkumine, kolm salakauvavedamise juhtumit ja üks dokumendikohustuse rikkumine.
25.05.2018   Liiklusinfo 24.05.2018
24.05.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 82 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli üks raske tervisekahjustus ja 38 varavastast kuritegu, sealhulgas üks röövimine ja 14 vargust ning üks sõidukivargus ja omavoliline kasutamine. Registreeriti 10 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 16 inimest. Tabati seitse alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 177 väärtegu. Piiril väljastati viis sisenemiskeeldu.
24.05.2018   Liiklusinfo 23.05.2018
23.05.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 140 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli üks avaliku korra raske rikkumine ja 48 varavastast kuritegu, sealhulgas 31 vargust (kolm eluruumidest ja üks sõidukist). Registreeriti 11 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 13 inimest. Tabati 13 alkoholijoobes ja neli narkojoobes sõidukijuhti. Registreeriti 221 väärtegu. Piiril väljastati kaks sisenemiskeeldu ning registreeriti üks Schengeni viisaeeskirja rikkumine.
23.05.2018   Liiklusinfo 22.05.2018
22.05.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 100 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas 44 varavastast kuritegu, sealhulgas 35 vargust (viis eluruumidest ja üks sõidukist) ning üks sõidukivargus ja omavoliline kasutamine. Registreeriti kaheksa inimvigastustega liiklusõnnetus, milles sai vigastada kaheksa inimest. Tabati 12 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 282 väärtegu. Piiril väljastati üks sisenemiskeeld, Eestist saadeti välja üks inimene ning registreeriti kaks Schengeni viisaeeskirja rikkumist.
22.05.2018   Liiklusinfo 21.05.2018
21.05.2018   Liiklusinfo 20.05.2018
21.05.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 172 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli üks raske tervisekahjustuse tekitamine, viis avaliku korra rasket rikkumist ja 62 varavastast kuritegu, sealhulgas kolm röövimist ja 45 vargust (seitse eluruumidest ja neli sõidukitest). Registreeriti 11 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 13 inimest. Tabati 77 alkoholijoobes ja kolm narkojoobes sõidukijuhti. Registreeriti 434 väärtegu. Möödunud nädalal registreeriti kolm euro võltsimisega seotud kuritegu. Registreeriti kaks riigipiiri ebaseaduslikku ületamist, üks piirirežiimi rikkumine ja piirilt väljastati 15 sisenemiskeeldu. Esitati kaks varjupaigataotlust.
20.05.2018   Liiklusinfo 19.05.2018
19.05.2018   Liiklusinfo 18.05.2018
18.05.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 130 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 98 varavastast kuritegu, sealhulgas 30 vargust ning üks sõiduki omavoliline kasutamine ja vargus. Registreeriti viis inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada viis inimest. Tabati üheksa alkoholijoobes ja üks narkojoobes sõidukijuht. Registreeriti 157 väärtegu. Piiril väljastati 11 sisenemiskeeldu, registreeriti kaks salakaubavedamise juhtumit ning üks piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine.
18.05.2018   Liiklusinfo 17.05.2018
17.05.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 110 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 68 varavastast kuritegu, sealhulgas 32 vargust (üks eluruumist ja kolm sõidukitest). Registreeriti neli inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada viis inimest. Tabati viis alkoholijoobes ja üks narkojoobes sõidukijuht. Registreeriti 168 väärtegu. Riigist saadeti välja üks inimene.
17.05.2018   Liiklusinfo 16.05.2018
16.05.2018   Keelatud tegevus usaldusfondide ja äriühingute teenuste pakkumisel
Viimasel ajal on tõusetunud küsimus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (RahaPTS) mõistes rahapesu andmebüroo järelevalve alla kuuluvate kohustatud isikute poolt pakutavad teenused, mis viitavad nn „nominaaldirektori“ kasutamise teenuse pakkumisele.
16.05.2018   Liiklusinfo 15.05.2018
16.05.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 98 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 55 varavastast kuritegu, sealhulgas 31 vargust. Registreeriti kaheksa inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada üheksa inimest. Tabati kaheksa alkoholijoobes ja üks narkojoobes sõidukijuht. Registreeriti 256 väärtegu. Piiril väljastati neli sisenemiskeeldu ning riigist saadeti välja kolm isikut. Registreeriti üks Schengeni viisaeeskirja rikkumine ja üks riigipiiri ebaseaduslik ületamine.
15.05.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 105 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 35 varavastast kuritegu, sealhulgas 27 vargust (kaks eluruumidest ja kaks sõidukitest). Registreeriti seitse inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kümme inimest. Tabati 22 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 255 väärtegu. Piiril väljastati neli sisenemiskeeldu ning riigist saadeti välja kaks isikut. Registreeriti kolm Schengeni viisaeeskirja rikkumist.
15.05.2018   Liiklusinfo 14.05.2018
14.05.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 140 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli üks avaliku korra raske rikkumine, 44 varavastast kuritegu, sealhulgas 26 vargust (kolm eluruumidest ja üks sõidukist) ning kaks sõidukivargust ja omavolilist kasutamist. Registreeriti 19 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 23inimest. Tabati 96 alkoholijoobes ja neli narkojoobes sõidukijuhti. Registreeriti 445 väärtegu. Piiril väljastati 12 sisenemiskeeldu ning riigist saadeti välja kaks isikut. Registreeriti kaks piirirežiimi rikkumist ja kaks riigipiiri ebaseaduslikku ületust.
14.05.2018   Liiklusinfo 13.05.2018
13.05.2018   Liiklusinfo 12.05.2018
12.05.2018   Liiklusinfo 11.05.2018
11.05.2018   Liiklusinfo 10.05.2018
10.05.2018   Liiklusinfo 09.05.2018
09.05.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 85 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli üks avaliku korra raske rikkumine, 41 varavastast kuritegu, sealhulgas üks röövimine, 30 vargust (kolm eluruumidest ja kolm sõidukitest) ja üks sõidukivargus ning omavoliline kasutamine. Registreeriti viis inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada üheksa inimest. Tabati 13 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 196 väärtegu. Piiril väljastati üheksa sisenemiskeeldu.
09.05.2018   Liiklusinfo 08.05.2018
08.05.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 100 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 53 varavastast kuritegu, sealhulgas üks röövimine, 28 vargust (neli eluruumidest ja kaks sõidukitest) ja kolm sõidukivargust ning omavolilist kasutamist. Registreeriti kuus inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kuus inimest. Tabati üheksa alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 307 väärtegu. Piiril väljastati kaks sisenemiskeeldu ja Eestist saadeti välja üks inimene.
08.05.2018   Liiklusinfo 07.05.2018
07.05.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 143 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas üks avaliku korra raske rikkumine, 38 varavastast kuritegu, sealhulgas üks röövimine, 30 vargust (kolm eluruumidest ja kolm sõidukitest) ja kaks sõidukivargust ning omavolilist kasutamist. Registreeriti 11 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus üks ja sai vigastada 12 inimest. Joobes juhtide süül toimus kaks liiklusõnnetust. Kokku tabati nädalavahetusel 103 alkoholijoobes ja kaks narkojoobes sõidukijuhti. Registreeriti 357 väärtegu. Piiril väljastati seitse sisenemiskeeldu ja Eestist saadeti välja kaks inimest.
07.05.2018   Liiklusinfo 06.05.2018
06.05.2018   Liiklusinfo 05.05.2018
05.05.2018   Liiklusinfo 04.05.2018
04.05.2018   Liiklusinfo 03.05.2018
04.05.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 81 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 32 varavastast kuritegu, sealhulgas 23 vargust. Registreeriti kolm inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus üks ja sai vigastada kolm inimest. Tabati kaheksa alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 243 väärtegu. Registreeriti viis piirilt väljastatud sisenemiskeeldu ja Eestist saadeti välja kaks inimest.
03.05.2018   Liiklusinfo 02.05.2018
03.05.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 90 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 36 varavastast kuritegu, sealhulgas 21 vargust. Registreeriti seitse inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus üks ja sai vigastada seitse inimest. Tabati 19 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 278 väärtegu. Registreeriti neli piirilt väljastatud sisenemiskeeldu.
02.05.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäevadel (30.04-01.05) registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 99 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli üks röövimine ja 48 varavastast kuritegu, sealhulgas 42 vargust. Registreeriti neli inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada neli inimest. Tabati 37 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 258 väärtegu. Registreeriti 14 piirilt väljastatud sisenemiskeeldu ja üks Schengeni viisaeeskirja rikkumine.
02.05.2018   Liiklusinfo 01.05.2018
01.05.2018   Liiklusinfo 30.04.2018