Arhiiv
07.05.2021

Uudiste arhiiv


2021 : Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai
2020 : Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni
Juuli August September Oktoober November Detsember
2019 : Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni
Juuli August September Oktoober November Detsember
2018 : Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni
Juuli August September Oktoober November Detsember
2017 : Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni
Juuli August September Oktoober November Detsember
2016 : Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni
Juuli August September Oktoober November Detsember

30.06.2018   Liiklusinfo 29.06.2018
29.06.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 109 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas 37 varavastast kuritegu, sealhulgas 34 vargust. Registreeriti seitse inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kaheksa inimest. Tabati kümme alkoholijoobes ja kaks narkojoobes sõidukijuhti. Registreeriti 275 väärtegu. Piirilt väljastati 14 sisenemiskeeldu ja Eestist saadeti välja üks inimene. Registreeriti kaks Schengeni viisaeeskirja rikkumist.
29.06.2018   Liiklusinfo 28.06.2018
28.06.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 89 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli üks avaliku korra raske rikkumine, 30 varavastast kuritegu, sealhulgas 19 vargust. Registreeriti viis inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus üks ja vigastada sai üheksa inimest. Tabati viis alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 170 väärtegu. Piirilt väljastati kolm sisenemiskeeldu.
28.06.2018   Liiklusinfo 26.06.2018
27.06.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 77 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 35 varavastast kuritegu, sealhulgas 27 vargust (üks eluruumist ja kaks sõidukitest). Registreeriti kümme inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 11 inimest. Tabati 14 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 197 väärtegu. Piirilt väljastati neli sisenemiskeeldu ja Eestist saadeti välja üks isik.
27.06.2018   Liiklusinfo 26.06.2018
26.06.2018   Liiklusinfo 25.06.2018
26.06.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 91 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 33 varavastast kuritegu, sealhulgas 23 vargust (kaks eluruumidest ja kaks sõidukitest). Registreeriti kaheksa inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai surma üks ning vigastada 11 inimest. Tabati 56 alkoholijoobes ja kolm narkojoobes sõidukijuhti. Registreeriti 217 väärtegu. Piirilt väljastati kuus sisenemiskeeldu ja Eestist saadeti välja üks isik.
25.06.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 168 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli üks avaliku korra raske rikkumine ja 52 varavastast kuritegu, sealhulgas 43 vargust ning üks sõidukivargus ja omavoliline kasutamine. Registreeriti üheksa inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada üheksa inimest. Tabati 160 alkoholijoobes ja seitse narkojoobes sõidukijuhti. Registreeriti 516 väärtegu. Piirilt väljastati 31 sisenemiskeeldu, registreeriti kaks Schengeni viisaeeskirja rikkumist, viis piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumist ja kaks riigipiiri ebaseaduslikku ületamist. Eestist saadeti välja kaks inimest.
25.06.2018   Liiklusinfo 24.06.2018
24.06.2018   Liiklusinfo 23.06.2018
23.06.2018   Liiklusinfo 22.06.2018
22.06.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 95 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli üks avaliku korra raske rikkumine, 42 varavastast kuritegu, sealhulgas 25 vargust (neli eluruumidest ja üks sõidukist). Registreeriti viis inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai surma üks ning vigastada viis inimest. Tabati 19 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 208 väärtegu. Piirilt väljastati neli sisenemiskeeldu ja Eestist saadeti välja üks isik.
22.06.2018   Liiklusinfo 21.06.2018
21.06.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 74 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 31 varavastast kuritegu, sealhulgas 24 vargust (neli eluruumidest) ning üks sõidukivargus ja omavoliline kasutamine. Registreeriti kaheksa inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kaheksa inimest. Tabati kuus alkoholijoobes ja üks narkojoobes sõidukijuht. Registreeriti 309 väärtegu. Piirilt väljastati viis sisenemiskeeldu ja Eestist saadeti välja üks isik.
21.06.2018   Liiklusinfo 20.06.2018
20.06.2018   Riigid, kus kehtivad Euroopa Liiduga samaväärsed rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõuded
Rahapesu andmebüroo poole on pöördutud korduvalt küsimusega seoses nende riikide nimekirjaga, kus kehtivad Euroopa Liiduga samaväärsed rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõuded.Kuni EL neljanda rahapesu tõkestamise direktiivi jõustumiseni kehtis „Liikmesriikide vaheline kokkulepe võrdväärsete kolmandate riikide kohta vastavalt rahapesu tõkestamise direktiivile (kolmas direktiiv)“, kus oli ära toodud nimekiri võrdväärsetest kolmandatest riikidest.
20.06.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 72 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli üks avaliku korra raske rikkumine ja 34 varavastast kuritegu, sealhulgas 23 vargust (kaks eluruumidest ja kolm sõidukitest) ning üks sõidukivargus ja omavoliline kasutamine. Registreeriti kuus inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kaheksa inimest. Tabati 14 alkoholijoobes ja üks narkojoobes sõidukijuhti. Registreeriti 237 väärtegu. Piirilt väljastati üks sisenemiskeeld ja Eestist saadeti välja üks isik. Registreeriti üks Schengeni viisaeeskirja rikkumine.
20.06.2018   Liiklusinfo 19.06.2018
19.06.2018   Rahapesu andmebüroo soovitused protseduurireeglite ja sisekontrollieeskirja koostamiseks
Rahapesu andmebüroo on avaldanud seoses 27.11.2017 jõustunud uue rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusega kohustatud isikutele soovitused kohustatud isikute protseduurireeglite ja sisekontrollieeskirja koostamiseks.
19.06.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 69 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli üks avaliku korra raske rikkumine ja 34 varavastast kuritegu, sealhulgas 26 vargust (üks eluruumidest ja üks sõidukitest). Registreeriti neli inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus üks ja sai vigastada kuus inimest. Tabati üheksa alkoholijoobes ja kaks narkojoobes sõidukijuhti. Registreeriti 163 väärtegu. Piirilt väljastati kuus sisenemiskeeldu ja Eestist saadeti välja kaks isikut. Registreeriti üks salakaubavedamise juhtum.
19.06.2018   Liiklusinfo 18.06.2018
18.06.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 160 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli kuus avaliku korra rasket rikkumist ja 58 varavastast kuritegu, sealhulgas 45 vargust ning üks sõidukivargus ja omavoliline kasutamine. Registreeriti 20 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 23 inimest. Tabati 75 alkoholijoobes ja viis narkojoobes sõidukijuhti. Registreeriti 441 väärtegu.Piirilt väljastati 15 sisenemiskeeldu, registreeriti kaks Schengeni viisaeeskirja rikkumist ja kaks riigipiiri ebaseaduslikku ületamist. Eestist saadeti välja üks isik. Möödunud nädala jooksul registreeriti 11 euro võltsimisega seotud kuritegu.
18.06.2018   Liiklusinfo 17.06.2018
17.06.2018   Liiklusinfo 16.06.2018
16.06.2018   Liiklusinfo 15.06.2018
15.06.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 69 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 26 varavastast kuritegu, neist 16 vargust. Registreeriti viis inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada viis inimest. Tabati üheksa alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 250 väärtegu. Piiril väljastati kaheksa sisenemiskeeldu, riigist saadeti välja kaks inimest ning registreeriti kaks Schengeni viisaeeskirja rikkumist.
15.06.2018   Liiklusinfo 14.06.2018
14.06.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 72 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 35 varavastast kuritegu, neist 24 vargust. Registreeriti viis inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus üks ja sai vigastada neli inimest. Tabati seitse alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 231 väärtegu. Piiril väljastati kaks sisenemiskeeldu ja registreeriti üks Schengeni viisaeeskirja rikkumine.
14.06.2018   Liiklusinfo 13.06.2018
13.06.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 116 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 40 varavastast kuritegu, sealhulgas 24 vargust ja kolm sõidukivargust ning omavolilist kasutamist. Registreeriti kaks inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kaks inimest. Tabati üheksa alkoholijoobes ja kaks narkojoobes sõidukijuhti. Registreeriti 190 väärtegu. Piiril väljastati neli sisenemiskeeldu ja registreeriti üks Schengeni viisaeeskirja rikkumine.
13.06.2018   Liiklusinfo 12.06.2018
13.06.2018   Полиция: не теряйте бдительности, чтобы не стать жертвой карманников
Большинство карманных краж происходит в общественном транспорте и кафе, ресторанах и барах. Чтобы не стать жертвой карманного вора, не стоит оставлять свои вещи без присмотра, советует Департамент полиции и погранохраны.
12.06.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 122 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli üks avaliku korra raske rikkumine, 34 varavastast kuritegu, sealhulgas 25 vargust ja üks sõidukivargus ning omavoliline kasutamine. Registreeriti viis inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada seitse inimest. Tabati 29 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 264 väärtegu. Piiril väljastati kolm sisenemiskeeldu, riigist saadeti välja üks isik ning registreeriti üks Schengeni viisaeeskirja rikkumine.
12.06.2018   Liiklusinfo 11.06.2018
11.06.2018   Liiklusinfo 10.06.2018
11.06.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 144 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli kolm avaliku korra rasket rikkumist, 48 varavastast kuritegu, sealhulgas 43 vargust ja üks sõidukivargus ning omavoliline kasutamine. Registreeriti 17 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 17 inimest. Tabati kuus narkojoobes ja 73 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 478 väärtegu. Piiril väljastati 27 sisenemiskeeldu ja registreeriti kolm salakaubavedamise juhtumit, kaks piirirežiimi ja dokumendikohustuste rikkumist ning üks ebaseaduslik riigipiiri ületus.
10.06.2018   Liiklusinfo 09.06.2018
09.06.2018   Liiklusinfo 08.06.2018
08.06.2018   Liiklusinfo 07.06.2018
07.06.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 67 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 38 varavastast kuritegu, sealhulgas 18 vargust ja üks sõidukivargus ning omavoliline kasutamine. Registreeriti neli inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus üks ja sai vigastada kolm inimest. Tabati kümme alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 245 väärtegu. Piiril väljastati kuus sisenemiskeeldu ja registreeriti kaks Schengeni viisaeeskirja rikkumist. Eestis saadeti välja kaks inimest.
07.06.2018   Liiklusinfo 06.06.2018
06.06.2018   Liiklusinfo 05.06.2018
06.06.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 108 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli kaks avaliku korra rasket rikkumist, 35 varavastast kuritegu, sealhulgas 24 vargust ja üks sõidukivargus ning omavoliline kasutamine. Registreeriti kolm inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kolm inimest. Tabati üheksa alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 229 väärtegu. Möödunud nädala jooksul registreeriti kuus kuritegu, mis olid seotud euro võltsimisega. Piiril väljastati kuus sisenemiskeeldu ja registreeriti kaks Schengeni viisaeeskirja rikkumist.
05.06.2018   Liiklusinfo 04.06.2018
05.06.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 86 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 47 varavastast kuritegu, sealhulgas 35 vargust (eluruumidest kaks) ja kaks sõidukivargust ning omavolilist kasutamist. Registreeriti viis inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kuus inimest. Tabati 15 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 260 väärtegu. Piiril väljastati kolm sisenemiskeeldu. Eestist saadeti välja üks inimene.
04.06.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 127 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli üks raske tervisekahjustuse tekitamine, neli avaliku korra rasket rikkumist, 57 varavastast kuritegu, sealhulgas 41 vargust ja kolm sõidukivargut ning omavolilist kasutamist. Registreeriti 22 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus kolm ja sai vigastada 29 inimest. Tabati kolm narkojoobes ja 56 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 329 väärtegu. Piiril väljastati 11 sisenemiskeeldu, kaks Schengeni viisaeeskirja rikkumist, neli salakaubavedamise juhtumit ning üks piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine. Eestist saadeti välja kolm inimest.
04.06.2018   Liiklusinfo 03.06.2018
03.06.2018   Liiklusinfo 02.06.2018
02.06.2018   Liiklusinfo 01.06.2018
01.06.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 81 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas 37 varavastast kuritegu, sealhulgas 26 vargust. Registreeriti kuus inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kuus inimest. Tabati kaheksa alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 203 väärtegu. Piiril väljastati viis sisenemiskeeldu.
01.06.2018   Rahapesu andmebüroo soovitused kohustatud isikute tegevusest tulenevate riskide juhtimiseks
Rahapesu andmebüroo on avaldanud seoses 27.11.2017 jõustunud uue rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusega kohustatud isikutele soovitused kohustatud isikute tegevusest tulenevate riskide juhtimiseks.
01.06.2018   Liiklusinfo 31.05.2018