Arhiiv
14.05.2021

Uudiste arhiiv


2021 : Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai
2020 : Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni
Juuli August September Oktoober November Detsember
2019 : Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni
Juuli August September Oktoober November Detsember
2018 : Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni
Juuli August September Oktoober November Detsember
2017 : Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni
Juuli August September Oktoober November Detsember
2016 : Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni
Juuli August September Oktoober November Detsember

31.07.2018   Liiklusinfo 30.07.2018
31.07.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 76 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende 38 varavastast kuritegu, sealhulgas 28 vargust (kaks eluruumidest ja üks sõidukist) ja üks sõidukivargus ning omavoliline kasutamine. Registreeriti kuus inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada seitse inimest. Tabati 13 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 309 väärtegu. Piiril väljastati üks sisenemiskeeld ja registreeriti üks riigipiiri ebaseaduslik ületamine.
30.07.2018   Liiklusinfo 29.07.2018
30.07.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 132 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli kolm avaliku korra rasket rikkumist, 46 varavastast kuritegu, sealhulgas üks röövimine ja 33 vargust (kaks eluruumidest, neli sõidukitest). Registreeriti 19 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus kaks ja sai vigastada 27 inimest. Tabati 75 alkoholi- ja kaks narkojoobes sõidukijuhti. Registreeriti 477 väärtegu. Piirilt väljastati 17 sisenemiskeeldu ja tuvastati kaks ebaseaduslikku riigipiiri ületamist.
29.07.2018   Liiklusinfo 28.07.2018
28.07.2018   Liiklusinfo 27.07.2018
27.07.2018   Politseis registreeritud sündmused
Politsei- ja Piirivalveametis registreeriti 62 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli üks avaliku korra rasket rikkumine ja 32 varavastast kuritegu, sh kaks röövimist ja 27 vargust. Registreeriti üks inimvigastustega liiklusõnnetus, milles sai vigastada üks inimene. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati viis, narkojoobes sõidukijuhte üks. Väärtegusid registreeriti 230. Registreeriti kuus piirilt väljastatud sisenemiskeeldu.
27.07.2018   Liiklusinfo 26.07.2018
26.07.2018   Politseis registreeritud sündmused
Politsei- ja Piirivalveametis registreeriti 74 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli kaks avaliku korra rasket rikkumist ja 30 varavastast kuritegu, sh kolm röövimist ja 18 vargust. Registreeriti üheksa inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada üheksa inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 15, narkojoobes sõidukijuhte üks. Väärtegusid registreeriti 168. Registreeriti neli piirilt väljastatud sisenemiskeeldu.
26.07.2018   Liiklusinfo 25.07.2018
25.07.2018   Liiklusinfo 24.07.2018
25.07.2018   Politseis registreeritud sündmused
Politsei- ja Piirivalveametis registreeriti 78 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 36 varavastast kuritegu, sh üks röövimine ja 31 vargust. Registreeriti seitse inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada üheksa inimest. Inimvigastustega liiklusõnnetusi joobes juhtide süül toimus üks. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati kümme, narkojoobes sõidukijuhte üks. Väärtegusid registreeriti 280. Registreeriti kuus piirilt väljastatud sisenemiskeeldu.
24.07.2018   Liiklusinfo 23.07.2018
24.07.2018   Politseis registreeritud sündmused
Politsei- ja Piirivalveametis registreeriti 75 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli kolm avaliku korra rasket rikkumist ja 34 varavastast kuritegu, sh 23 vargust. Registreeriti seitse inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 11 inimest. Inimvigastustega liiklusõnnetusi joobes juhtide süül toimus kaks. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 10, narkojoobes sõidukijuhte üks. Väärtegusid registreeriti 243. Registreeriti viis piirilt väljastatud sisenemiskeeldu ja üks salakaubavedamise juhtum.
23.07.2018   Liiklusinfo 22.07.2018
23.07.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 133 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli üks tapmine, üks raske tervisekahjustuse tekitamine, kaks avalikku korra rasket rikkumist, 50 teadet varavastastest kuritegudest, sealhulgas kolm röövi ning 40 vargust. Registreeriti 23 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus kaks ja sai vigastada 29 inimest. Tabati 54 alkoholijoobes ja kaks narkojoobes sõidukijuhti. Registreeriti 368 väärtegu. Piiril väljastati 13 sisenemiskeeldu ja riigist saadeti välja kaks inimest. Schengeni viisaeeskirja rikkumisi tuvastati ühel juhul, salakaubavedamise juhtumeid ühel juhul ning piirirežiimi ja dokumendikohustuste rikkumisi kahel juhul.
22.07.2018   Liiklusinfo 21.07.2018
21.07.2018   Liiklusinfo 20.07.2018
20.07.2018   Liiklusinfo 19.07.2018
20.07.2018   Politseis registreeritud sündmused
Politsei- ja Piirivalveametis registreeriti 74 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli üks raske kehavigastuse tekitamine, kolm avaliku korra rasket rikkumist, 36 varavastast kuritegu, sh 26 vargust (eluruumidest üks, sõidukitest üks). Registreeriti kaheksa inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus üks ja sai vigastada kaheksa inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 11. Väärtegusid registreeriti 185. Registreeriti 10 piirilt väljastatud sisenemiskeeldu, registreeriti üks Schengeni viisaeeskirja rikkumine.
19.07.2018   Politseis registreeritud sündmused
Politsei- ja Piirivalveametis registreeriti 88 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli üks avaliku korra raske rikkumine, 54 varavastast kuritegu, sh 39 vargust (eluruumidest üks, sõidukitest üks). Registreeriti seitse inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada seitse inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 14, narkootikumide omamisi või tarbimisi oli neli. Väärtegusid registreeriti 250. Registreeriti üheksa piirilt väljastatud sisenemiskeeldu, Eestist saadeti välja neli isikut, registreeriti üks Schengeni viisaeeskirja rikkumine. Esitati kolm varjupaigataotlust.
19.07.2018   Liiklusinfo 18.07.2018
18.07.2018   Politseis registreeritud sündmused
Politsei- ja Piirivalveametis registreeriti 75 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas 26 varavastasst kuritegud, sh 18 vargust. Registreeriti viis inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kuus inimest. Inimvigastustega liiklusõnnetusi joobes juhtide süül toimus üks. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 19, narkojoobes sõidukijuhte üks. Väärtegusid registreeriti 257. Registreeriti 15 piirilt väljastatud sisenemiskeeldu, kaks riigipiiri ebaseaduslikku ületamist (peeti kinni 14 isikut), salakaubavedamise juhtumeid registreeriti kaks. Esitati neli varjupaigataotlust.
18.07.2018   Liiklusinfo 17.07.2018
17.07.2018   Liiklusinfo 16.07.2018
17.07.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 75 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 32 teadet varavastastest kuritegudest, sealhulgas 24 teadet vargustest. Registreeriti 9 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus 2 ja sai vigastada 7 inimest. Tabati 24 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 259 väärtegu. Piiril väljastati 5 sisenemiskeeldu, riigist saadeti välja 1 isik ning lisaks tuvastati 1 piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine.
16.07.2018   Liiklusinfo 15.07.2018
16.07.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 151 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli teade tapmisest, mõrvakatsest ja raske tervisekahjustuse tekitamisest, lisaks 4 teadet avaliku korra raskest rikkumisest, 51 teadet varavastastest kuritegudest, sealhulgas 1 teade röövist ning 31 teadet vargustest. Registreeriti 17 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus 1 sai vigastada 23 inimest. Tabati 57 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 458 väärtegu. Piiril väljastati 30 sisenemiskeeldu, riigist saadeti välja 3 isikut ning avastati 2 Schengeni viisaeeskirja rikkumist. Lisaks avastati 1 ebaseaduslik piiriületuse juhtum, milles peeti kinni 3 isikut ning veel tuvastati 1 piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine.
15.07.2018   Liiklusinfo 14.07.2018
14.07.2018   Liiklusinfo 13.07.2018
13.07.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 81 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 38 teadet varavastastest kuritegudest, sealhulgas 26 teadet vargustest. Registreeriti 9 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 9 inimest. Tabati 13 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 226 väärtegu. Piiril väljastati 9 sisenemiskeeldu ja tuvastati 1 piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine.
13.07.2018   Liiklusinfo 12.07.2018
12.07.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 69 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 33 teadet varavastastest kuritegudest, sealhulgas 24 teadet vargustest. Registreeriti 3 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 3 inimest. Üks avarii juhtus joobes juhi süül. Tabati 8 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 240 väärtegu. Piiril väljastati 7 sisenemiskeeldu ja Eestist saadeti välja 2 isikut.
12.07.2018   Liiklusinfo 11.07.2018
11.07.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 66 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 29 teadet varavastastest kuritegudest, sealhulgas 22 teadet vargustest ning 1 teade sõidukivargusest. Registreeriti 3 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 3 inimest. Tabati 10 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 275 väärtegu ning piiril väljastati 11 sisenemiskeeldu.
11.07.2018   Liiklusinfo 10.07.2018
10.07.2018   Liiklusinfo 09.07.2018
09.07.2018   Liiklusinfo 08.07.2018
09.07.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 152 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli teade mõrvast ja mõrvakatsest, 2 avalikku korra rasket rikkumist, 50 teadet varavastastest kuritegudest, sealhulgas 1 rööv ning 38 teadet vargustest. Registreeriti 11 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus 1 ja sai vigastada 12 inimest. Kannatanutega avariidest 3 juhtusid joobes juhi süül. Tabati 58 alkoholijoobes ja 1 narkojoobes sõidukijuht. Registreeriti 569 väärtegu. Piiril väljastati 20 sisenemiskeeldu ja riigist saadeti välja 1 inimene. Schengeni viisaeeskirja rikkumisi tuvastati 3 juhul, riigipiiri ebaseaduslikke ületusi 5 juhul ning piirirežiimi ja dokumendikohustuste rikkumisi 4 juhul.
08.07.2018   Liiklusinfo 07.07.2018
07.07.2018   Liiklusinfo 06.07.2018
06.07.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 69 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas 29 varavastast kuritegu, sealhulgas 17 vargust (üks eluruumidest). Kolmes liiklusõnnetuses sai vigastada neli inimest. Tabati 13 alkoholi- ja üks narkojoobes juht. Registreeriti 292 väärtegu. Piiril väljastati kümme sisenemiskeeldu ning Eestist saadeti välja neli inimest.
06.07.2018   Liiklusinfo 05.07.2018
05.07.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 56 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende seas oli 1 avaliku korra raske rikkumine ja 32 varavastast kuritegu, sealhulgas 25 vargust ning 3 sõidukivargust ja omavolilist kasutamist. Registreeriti 5 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 5 inimest. Tabati 8 alkoholijoobes ja 3 narkojoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 269. Piirilt väljastati 10 sisenemiskeeldu ja Eestist saadeti välja 2 inimest.
05.07.2018   Liiklusinfo 04.07.2018
04.07.2018   Liiklusinfo 03.07.2018
04.07.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 85 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli kaks avaliku korra rasket rikkumist, 50 varavastast kuritegu, sealhulgas 44 vargust. Registreeriti kaks inimkannatanutega liiklusõnnetust, milles sai vigastada neli inimest. Tabati 15 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 220 väärtegu. Piiril väljastati 15 sisenemiskeeldu.
03.07.2018   Liiklusinfo 02.07.2018
03.07.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 70 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli üks tapmine, üks avaliku korra raske rikkumine, 30 varavastast kuritegu, sealhulgas 20 vargust. Registreeriti kaks inimkannatanutega liiklusõnnetust, milles hukkus üks ja sai vigastada üks inimene. Tabati 14 alkoholi- ja üks narkojoobes sõidukijuht. Registreeriti 309 väärtegu. Piiril väljastati 9 sisenemiskeeldu, Eestist saadeti välja üks inimene.
02.07.2018   Liiklusinfo 01.07.2018
02.07.2018   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 156 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli kolm avaliku korra rasket rikkumist, 62 varavastast kuritegu, sealhulgas 47 vargust. Registreeriti 12 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 18 inimest. Tabati 68 alkoholi- ja kaks narkojoobes sõidukijuhti. Registreeriti 522 väärtegu. Piirilt väljastati 25 sisenemiskeeldu.
01.07.2018   Liiklusinfo 30.06.2018